Co zyskujesz studiując turystykę i rekreację w WSB?

Rekrutacja zakończona! Interesuje Cię ten kierunek? Zapisz się na listę rezerwową.

 

Możliwość ukończenia dodatkowych kursów, m.in. kelnera, barmana, organizatora konferencji i eventów, pilota wycieczek i animatora rekreacji.

Zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania dedykowanego branży, np. Ekoncept, MerlinX, Amadeus, BlueVendo, KWHotel, S4H.

Prestiż nauki w uczelni, która wielokrotnie zdobywała 1 miejsce  w rankingu “Wiadomości Turystycznych” wśród uczelni o profilu praktycznym, kształcących na kierunkach turystycznych.

Aktywne formy zajęć, np. letni obóz sportowy, zajęcia w hotelach, zajęcia plenerowe.

Kluczowe cechy kierunku:

2 języki obce
Krawat
dodatkowe kursy zawodowe
Kalendarz
samodzielne organizowanie eventów
Laptop
branżowe oprogramowanie

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Organizować różnego rodzaju eventy i zajęcia rekreacyjne.
Zarządzać zespołami pracowników w przedsiębiorstwach z branży turystycznej na rynku krajowym i zagranicznym.
Przygotowywać oferty turystyczne dla różnych odbiorców.
Wykorzystywać nowoczesne narzędzia marketingu społecznościowego do promowania produktów turystycznych.
Dwóch języków obcych, w tym co najmniej jednego na poziomie B2.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Animator czasu wolnego
Niestacjonarne Rekrutacja zakończona
od 400 zł
Dietetyka i turystyka zdrowotna
Niestacjonarne Stacjonarne Rekrutacja zakończona
od 400 zł
Hotelarstwo i gastronomia
Niestacjonarne Stacjonarne Rekrutacja zakończona
od 400 zł
Turystyka międzynarodowa
Niestacjonarne Stacjonarne Rekrutacja zakończona
od 400 zł

Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.:

  • Dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska
  • Geografię turystyczną
  • Hotelarstwo

Wykładowcy

dr Marzena Adamczyk
dr Karolina Królikowska
dr Edyta Pijet-Migoń
dr Teresa Skrzypczyk
dr hab. Joanna Szczepankiewicz-Battek
dr Marzena Adamczyk

Pracuje od 2003 roku jako adiunkt w Instytucie Finansów i Rachunkowości WSB we Wrocławiu. W roku 1997 ukończyła studia na kierunku Handel Zagraniczny Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Tytuł doktora nauk ekonomicznych zdobyła w roku 2006. W latach...

dr Karolina Królikowska

Doktor, adiunkt w Instytucie Turystyki Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (przedmioty: ekologia i ochrona środowiska, geografia turystyczna, seminaria dyplomowe); członek stowarzyszenia Centrum Rozwiązań Systemowych (CRS); problematyka badawcza dotyczy społecznych aspektów ochrony...

dr Edyta Pijet-Migoń

Adiunkt w Instytucie Turystyki Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Specjalistka w zakresie geografii ekonomicznej i turystyki, w szczególności problematyki transportu lotniczego i wpływu rozwoju transportu na turystykę. Przygotowała rozprawę doktorską pt. „Zmiany rynku lotniczych...

dr hab. Daniel Puciato, prof. WSB we Wrocławiu

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego (mgr wychowania fizycznego), Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (mgr ekonomii), AWF w Poznaniu (specjalista odnowy biologicznej), AWF we Wrocławiu (doktor i doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej) oraz SGH w Warszawie (doktor ekonomii)....

dr Teresa Skrzypczyk

Dysertacja przeprowadzona w zakresie funkcji turystycznych i rekreacyjnych terenów w obrębie przestrzeni miejskich, odpowiedniego zagospodarowania szczególnie terenów nadrzecznych, rozwoju oferty sportowo - rekreacyjnej dla turystów i mieszkańców w Polsce i na świecie. Zainteresowania...

dr hab. Joanna Szczepankiewicz-Battek

Uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemi (w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej) na Uniwersytecie Wrocławskim w 2013 roku, na podstawie rozprawy "Łużyce - przestrzeń dysocjacji kultur narodowych i religijnych". Zajmuje się geografią religii, mniejszościami etnicznymi,...

dr inż. Julita Markiewicz-Patkowska

Doktor nauk technicznych (doktor z wyróżnieniem). Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Inżynierii Ochrony Środowiska (studia ukończone z Nagrodą Dziekana). Magister Zarządzania Systemami  Przemysłowymi - dyplom z ekonomii wydany przez: Ecole Centrale Paris, Ecole Centrale de...

dr hab. Romuald M. Łuczyński, prof. WSB we Wrocławiu

Dr hab. Romuald M. Łuczyński jest wrocławianinem, profesorem nadzwyczajnym WSB we Wrocławiu, gdzie wykłada na kierunku turystyka i rekreacja. Studiował prawo i historię, zajmuje się dziejami Dolnego Śląska, jest członkiem Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego oraz Fundacji Księżnej...

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie

bud. A, p. 101
ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław

E-mail: rekrutacja@wsb.wroclaw.pl
Tel.: 71 356 16 36
Infolinia: 71 758 22 30

Godziny otwarcia:
  • pn-pt: 08:00-16:00
  • so: 10:00-14:00
Pobierz stronę do PDF