Rozważasz zmianę uczelni?

Studiujesz, ale nie jest to do końca to, czego się spodziewałeś? Rozważasz zmianę uczelni? Spróbuj jeszcze raz i zostań studentem Wyższej Szkoły Bankowej! Niezależnie od tego, na jakiej uczelni studiujesz, to oferta dla Ciebie. Pamiętaj, że możliwe jest przyjęcie na pokrewny kierunek na semestr wyższy niż pierwszy, czyli po zaliczeniu przynajmniej pierwszego semestru.

Zasady rekrutacji

 • Jeśli jesteś studentem na innej uczelni i studiujesz pokrewny kierunek oraz masz zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów to masz możliwość przeniesienia na wyższy semestr studiów. W trakcie trwania semestru przeniesienie nie jest możliwe.

Podania o przeniesienie na semestr zimowy (czyli semestr 3 i 5) są przyjmowane od 1 kwietnia do 10 września, a na semestr letni (czyli semestr 2 i 4) są przyjmowane od 3 grudnia do 31 stycznia.

 

Podania złożone po 10 września będą rozpatrywane indywidualnie. 

Oryginalne dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Rekrutacji lub wysłać pocztą tradycyjną.
Dziekan nie przyjmuje dokumentów w formie skanów.


 

Odpowiedź w sprawie podań złożonych w terminie:

 • od 1 kwietnia do 30 czerwca zostanie przekazana osobie ubiegającej się o zmianę uczelni najpóźniej do 13 lipca.
 • po 1 lipca do 10 września zostanie przekazana osobie ubiegającej się o zmianę uczelni najpóźniej do 20 września.
   

W ramach studiów I stopnia nie jest możliwe przeniesienie na VI  semestr studiów.
W ramach studiów II stopnia nie jest możliwe przeniesienie na IV semestr studiów.

Przeniesienie

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 • podanie o przeniesienie
 • kartę przebiegu studiów, czyli wykaz zaliczonych przedmiotów, wydawany przez dziekanat (z podaniem liczby godzin zajęć, form zajęć, form zaliczenia, punktów ECTS, ocen i okresów studiów)
 • zaświadczenie o posiadanym statusie studenta.

Przejdź proces przeniesienia studiów z nami.

1. Złóż podanie w Biurze Rekrutacji

Dostarcz odpowiednie dokumenty (podanie o przeniesienie, kartę przebiegu studiów, zaświadczenie o statusie studenta) wymagane w procesie przeniesienia do Biura Rekrutacji.

 

2. Poznaj decyzję Dziekana

Po rozpatrzeniu podania przez Dziekana skontaktujemy się z Tobą mailowo, abyś zapoznał się z warunkową zgodą Dziekana oraz ilością różnic programowych, a także wykazem dokumentów jakie należy jeszcze złożyć.

 

Student może przenieść się z innej uczelni pod warunkiem, że poinformował o przeniesieniu uczelnię macierzystą, z której się przenosi i uzyskał jej zgodę oraz wywiązał się ze wszelkich zobowiązań wobec uczelni macierzystej – co potwierdzi pisemnym zaświadczeniem z uczelni macierzystej, które jest obowiązkowe 
w celu uzyskania wpisu na listę studentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.


3. Zapisz się on-line

Wejdź na stronę i wypełnij formularz rekrutacyjny.

 

4. Dokonaj opłaty i złóż wymagane dokumenty w Biurze Rekrutacji

Dokonaj opłaty 500 zł  na konto numer 22 1020 5242 0000 2402 0118 1429

Następnie dostarcz w przeciągu 7 dni do Biura Rekrutacji komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych. Wówczas otrzymasz wpis na listę studentów.

 

5. Dostęp do Extranetu

Numer albumu i dostęp do Extranetu otrzymasz na swój adres e-mail. 

W Extranecie sprawdzisz:

 • nazwę swojej grupy
 • plan zajęć
 • indywidualny numer konta bankowego, na który należy wpłacać czesne.

 

6. Zostań studentem

Witamy w gronie studentów.  Zapraszamy do dziekanatu w celu podpisania karty różnic programowych oraz odbioru legitymacji.

 

Zgodnie z regulaminem opłat w przypadku przeniesienia musisz wnieść opłaty w systemie gwarantowanego czesnego stałego przewidziane w tabeli opłat dla rocznika, na który zostajesz przeniesiony. Nie jesteś uprawniony do korzystania z promocji dotyczących wysokości czesnego.

 

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami!