Studia MBA w WSB

Studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu realizujemy od 2008 roku. Kandydaci na studia MBA w WSB mogą wybierać wśród 4 programów: 

 • Franklin University Master of Business Administration – program anglojęzyczny, 4 semestry, 12 miejsce w rankingu najlepszych programów MBA w Polsce („Perspektywy” 2018)
 • Master of Business Administration – program polskojęzyczny, 4 semestry
 • Executive MBA - Project Management - program polskojęzyczny, 3 semestry 
 • Executive MBA - Business Trends - program polskojęzyczny, 2 semestry.
 • PRE Master of Business Administration - program polskojęzyczny, 2 semestry.

Program Franklin University MBA

 • Wszystkie zajęcia prowadzą wykładowcy z Franklin University. 
 • Uczestnicy studiów uczą się według programu przygotowanego przez amerykańskiego partnera studiów. 
 • Zajęcia w ramach jednego z modułów odbywają się w Stanach Zjednoczonych. 
 • Bezpośredni kontakt z wykładowcami oraz dostęp do materiałów dydaktycznych zapewnia platforma myFranklin.
 • Jakość studiów zapewnia międzynarodowa akredytacja IACBE.
 • Absolwenci studiów zdobywają dyplom Franklin University.
   

Program Master of Business Administration

 • Wszystkie zajęcia prowadzimy w języku polskim.
 • Program nauczania przygotowaliśmy we współpracy z Franklin University i konsultujemy go z praktykami biznesu.
 • Uczestnicy studiów otrzymują bezpłatne materiały dydaktyczne.
 • W ramach programu uczestnicy biorą udział w sesjach wyjazdowych, warsztatach i symulacji biznesowej. 
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
 • Absolwenci zdobywają dyplom MBA sygnowany przez przedstawicieli WSB oraz Franklin University.
   

Program Executive MBA - Project Management

 • Partnerem biznesowym programu jest EY Academy of Business.
 • Uczestnicy studiów zdobywają kompleksową wiedzę w dwóch obszarach: General Management oraz Project Management.
 • Zajęcia w ramach trzeciego semestru prowadzą eksperci z EY. 
 • Wszystkie zajęcia prowadzimy w języku polskim. 
 • Absolwenci zdobywają dyplom ukończenia studiów Executive MBA – Project Management oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   

Program Executive MBA - Business Trends

 • Partnerem biznesowym programu jest firma Adventure for Thought Leadership & Strategy. 
 • Program przygotowaliśmy w oparciu o najnowsze trendy w biznesie i innowacyjne koncepcje zarządzania.
 • Uczestnicy rozwijają przede wszystkim kompetencje przywódcze.
 • Wszystkie zajęcia prowadzimy w języku polskim.
 • Studia kierujemy do wyższej kadry menedżerskiej, również dla absolwentów studiów MBA.
   

Atuty programu PRE Master of Business Administration

 • partner biznesowy studiów –  WIAL Poland,
 • uczestnicy ukończą pierwszą część certyfikacji w  WIAL i otrzymają międzynarodowy dyplom ukończenia modułu podstawowego Szkoły Action Learning,
 • rozwój kompetencji osobistych w zakresie efektywnego zarządzania zespołem,
 • networking i kontakt z osobami, które wzbogacą spojrzenie na nową  rolę i wyzwania z nią związane,
 • diagnoza kompetencji FRIS oraz trzy indywidualne sesje coachingowe,
 • profesjonalna sesja zdjęciowa każdego uczestnika studiów.

Studia MBA

Studia MBA mają swoją specyfikę mocno odróżniającą je od studiów dziennych. Z pewnością jest to zasługa wieku i doświadczenia zgromadzonych tam studentów, ale także określonego stylu i sposobu pracy i nauki. Zjazdy to okazja do poznania interesujących osób, piastujących wysokie stanowiska w firmach w Stanach Zjednoczonych. Dzielone doświadczenia tym bardziej są interesujące, gdyż zabarwione są kulturowo. Największego kolorytu nadaje jednak potencjał całej grupy studentów złożonej z 16 bardzo ciekawych, „eklektycznych’ osobowości.

Aneta Wojtkiewicz

uczestniczka programu Franklin University MBA

Palec

Więcej informacji znajdziesz na stronie programów MBA