Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Dokumenty możesz wysłać do paczkomatu! Paczkomat WRO109M (nr tel. do nadania paczki: 532 541 134)
ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław

Tel.: 71 359 46 46

NIP: 894-24-50-411

Aby wyświetlić mapę wymagana jest obsługa JavaScript przez przeglądarkę.

Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie

zamknij

Adres i godziny otwarcia

bud. A, p. 100
Zobacz na mapie

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław


pn-śr: 09:00-16:00
cz-pt: 08:00-15:30
so: 09:00-13:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

bud. A, p. 100
Zobacz na mapie

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław


pn-śr: 09:00-16:00
cz-pt: 08:00-15:30
so: 09:00-13:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

bud. A, p.100
Zobacz na mapie

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław


pn-śr: 09:00-16:00
cz-pt: 08:00-15:30
so: 09:00-13:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

bud. A, pok. 102
Zobacz na mapie

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław


pn-śr: 09:00-16:00
cz-pt: 08:00-15:30
so: 09:00-13:00
Napisz wiadomość

Dziekanat studiów I stopnia (licencjackie, inżynierskie)

zamknij

Adres i godziny otwarcia

bud. G, p.127
Zobacz na mapie

ul. Fabryczna 14G

53-609 Wrocław

Napisz wiadomość

Dziekanat studiów magisterskich

zamknij

Adres i godziny otwarcia

bud. G, p. 229
Zobacz na mapie

ul. Fabryczna 14G

53-609 Wrocław

Napisz wiadomość

Dział Obsługi Finansowej Studenta

zamknij

Adres i godziny otwarcia

bud. G, p. 132
Zobacz na mapie

ul. Fabryczna 14G

53-609 Wrocław

Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

bud. A, p. 122
Zobacz na mapie

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław


pn-pt: 08:00-14:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

bud. B, p. 016
Zobacz na mapie

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław


pn-pt: 09:00-15:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

bud. A, p. 103
Zobacz na mapie

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław

Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

bud. A, p. 130
Zobacz na mapie

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław


pn-pt: 07:00-15:00
Napisz wiadomość

Biuro Karier

zamknij

Adres i godziny otwarcia

bud. G, p. 315
Zobacz na mapie

ul. Fabryczna 14G

53-609 Wrocław

Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

bud. G, p. 316
Zobacz na mapie

ul. Fabryczna 14G

53-609 Wrocław


pn-wt: 08:00-14:00
cz-so: 08:00-14:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

bud. A, p. 225, 226 i 228
Zobacz na mapie

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław


pn-wt: 10:00-15:00
cz-so: 10:00-15:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

bud A, pok. 007 (w przyziemiu)
Zobacz na mapie

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław


pn-śr: 09:00-16:00
cz: 09:00-13:00
pt: 09:00-16:00
so: 09:00-17:00
nd: 09:00-15:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

bud A, pok. 042 (w przyziemiu)
Zobacz na mapie

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław

Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

bud. A, p. 005 (w przyziemiu)
Zobacz na mapie

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław

Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

bud.G, pok. 313
Zobacz na mapie

ul. Fabryczna 14 G

53-609 Wrocław


pn-pt: 09:00-15:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

bud. A, p. 107
Zobacz na mapie

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław

Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław

Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław

Napisz wiadomość

Paczkomat WRO109M

zamknij

Adres i godziny otwarcia

Po lewej stronie budynku, przy chodniku
Zobacz na mapie

Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław

Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław

Napisz wiadomość

Formularz kontaktowy

- Wybierz -
 • - Wybierz -
 • Admission Office for Foreigners and the English Language Studies
 • Biblioteka
 • Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością
 • Biuro Karier
 • Biuro Programu MBA
 • Biuro Rekrutacji - studia II stopnia
 • Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie
 • Biuro Rekrutacji - studia podyplomowe
 • Centrum Językowe FORWARD
 • Centrum Współpracy Międzynarodowej
 • Czytelnia
 • Dział Obsługi Finansowej Studenta
 • Dział Sprzedaży - Program Firma
 • Dział Studiów Podyplomowych
 • Dziekanat studiów I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • Dziekanat studiów magisterskich
 • Inspektor Ochrony Danych, Rafał Surowy
 • Kancelaria Wicekanclerzy
 • Rektorat, Kancelaria Kanclerza
 • Rzecznik Prasowy
 • Rzecznik Praw Studenta
 • Samorząd Studentów

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 29-31. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@wsb.wroclaw.pl. W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Cele marketingowe W celach marketingowych Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 stycznia roku następującego po dacie wyrażenia zgody. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przesyłać Ci informacje na temat naszej oferty, wydarzeń przez nas organizowanych i promocji, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Badanie losów absolwenta W celach badania losów absolwentów Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 stycznia roku następującego po dacie ukończenia studiów. Dzięki tej zgodzie dowiadujemy się, czy jesteś zadowolony z naszych studiów i jak ich ukończenie wpłynęło na Twoją karierę. Na podstawie tych danych możemy rozwijać ofertę i unowocześniać programy kształcenia. Realizacja usług edukacyjnych i archiwizacja danych po zrealizowaniu usługi W celach realizacji usług edukacyjnych oraz archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie zawartej umowy oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Twoje dane będą przechowywane przez: - 50 lat zgodnie z par. 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów, - 25 lat, jeśli dokumentacja dotyczy studiów podyplomowych oraz MBA, - okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w przypadku innych usług edukacyjnych (np. szkoleń), - 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, jeśli nie podejmiesz u nas studiów. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Jako uczelnia na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy Ci najwyższy standard obsługi. Twoje dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych) lub podwykonawcą (np. agencją marketingową). W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora Danych Osobowych z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Twoje dane mogą być też przekazywane organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? Masz prawo: • dostępu do treści Twoich danych, • do sprostowania Twoich danych, • do usunięcia Twoich danych, jeżeli: - wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, - Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, - wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych, - wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu dostosowania naszych usług do Twoich preferencji, - Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, • do ograniczenia przetwarzania Twoich danych, • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, • do przenoszenia danych, • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa. Podanie danych osobowych w celach marketingowych i w celu badania losów absolwentów jest dobrowolne. Podanie danych w celach realizacji usług edukacyjnych i archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli odmówisz podania swoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mogli zrealizować dla Ciebie usługi. W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY USŁUGI DO TWOICH ZAINTERESOWAŃ I PREFERENCJI? Dane osobowe zebrane w celach marketingowych będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania. Oznacza to, że dzięki analizie podanych przez Ciebie danych przedstawimy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.