Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.:

 • Dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska
 • Geografię turystyczną
 • Hotelarstwo
Przedmioty kształcenia ogólnego:
 • Język obcy I
 • Język obcy II
 • BHP
 • Technologia informacyjna
 • Język polski branżowy
 • Metody efektywnej nauki
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Ekonomia
 • Socjologia
 • Prawo w turystyce i rekreacji
 • Proseminarium
 • Wychowanie fizyczne
Przedmioty kierunkowe:
 • Dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska
 • Ekonomika turystyki i rekreacji
 • Geografia turystyczna
 • Hotelarstwo
 • Krajoznawstwo z elementami historii architektury
 • Obsługa ruchu turystycznego
 • Podstawy finansów przedsiębiorstwa turystycznego i rekreacyjnego
 • Podstawy marketingu i badań marketingowych
 • Podstawy rekreacji
 • Podstawy turystyki
 • Programowanie i organizacja rekreacji
 • Zachowania organizacyjne w turystyce i rekreacji
Przedmioty wybieralne:
 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium dyplomowe