Nie czekaj, zacznij studia w marcu!

Studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) możesz zostać po ukończeniu szkoły średniej i odebraniu świadectwa maturalnego. O przyjęciu na uczelnię decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji. Pamiętaj, że miejsce na studiach możesz zarezerwować wcześniej, zapisując się online. 

Rekrutacja krok po kroku:

KROK 1.

Wybierz studia

 • Spośród kierunków studiów licencjackich i inżynierskich wybierz jeden dla siebie - lista kierunków.
 • Wypełnij formularz na stronie www. Po zakończeniu rejestracji wyślemy na Twój adres e-mail automatycznie wygenerowane i wypełnione dokumenty. Bądź spokojny, nasz system poprowadzi Cię przez proces zapisu oraz przypomni o dodatkowych, wymaganych dokumentach, które powinieneś jeszcze zgromadzić.
 • Przy przyjmowaniu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie w Biurze Rekrutacji kompletu oryginalnych i podpisanych dokumentów.
 • Od momentu zapisu przez formularz rejestracyjny na studia masz na to 7 dni kalendarzowych, dzięki temu korzystasz z obowiązującej promocji. Dokumenty możesz nam dostarczyć:
  • przychodząc osobiście do Biura Rekrutacji
  • korzystając z wrzutni na dokumenty rekrutacyjne (bud.A)
  • wysyłając je do nas pocztą tradycyjną lub kurierem
  • wysyłając je do paczkomatu Inpost znajdującego się przy uczelni - podaj numer paczkomatu WRO109M oraz numer telefonu +48 532 541 134. 

Jeśli nie chcesz lub nie możesz wyjść z domu z uwagi na sytuację epidemiczną, dokumenty możesz przesłać nam najpierw w formie podpisanych skanów. To, kiedy i w jakiej formie przekażesz nam oryginalne dokumenty, ustalimy indywidualnie (więcej o tym przeczytasz w “Kroku 3” oraz w korespondencji mailowej, jaką otrzymasz po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego).

 

W przypadku specjalności anglojęzycznych, warunki przyjęcia szczegółowo precyzują zasady rekrutacji.

 

W przypadku kierunku Filologia wymagany poziom biegłości językowej w zakresie języka kierunkowego, w którym prowadzone są zajęcia w pierwszym semestrze na studiach pierwszego stopnia, na specjalności, w ramach której kształcenie w zakresie języka obcego odbywa się według programu kontynuacyjnego języka obcego, to poziom B1 wg ESOKJ.

 

Na studia inżynierskie zostaniesz zakwalifikowany, jeżeli uzyskasz co najmniej 30% punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym lub co najmniej 70% punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. Na studia kwalifikują się ponadto laureaci i finaliści olimpiady matematycznej i  konkursów przedmiotowych z  matematyki.
 

Nie martw się! Jeżeli nie uzyskałeś wymaganego progu procentowego z egzaminu maturalnego z  matematyki zostaniesz skierowany na dodatkowe repetytorium z matematyki dedykowane dla studentów pierwszego roku studiów inżynierskich. Szczegółowe informacje zamieszczone są w zasadach rekrutacji.

KROK 2.

Aby zostać studentem WSB powinieneś skompletować i dostarczyć nam w ciągu 7 dni kalendarzowych oryginały poniżej wymienionych dokumentów:

 • kwestionariusz zawierający podanie o przyjęcie na studia - oba uzupełnione dokumenty generuje system zapisów online, dostaniesz je wypełnione na swój adres e-mail. Wydrukuj i podpisz czytelnie w dwóch wyznaczonych miejscach,
 • umowa edukacyjna - prześlemy ją na Twoją skrzynkę mailową, po tym jak zapiszesz się online. Pamiętaj, by oryginalną, wydrukowaną umowę dostarczyć nam w 2 egzemplarzach, parafowaną na każdej stronie i czytelnie podpisaną w wyznaczonych miejscach,
 • ślubowanie - uzupełnione generuje system zapisów online. Wydrukuj i podpisz czytelnie w wyznaczonym miejscu.
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (czyli świadectwa maturalnego -  z wynikami egzaminów maturalnych) - oryginał lub odpis do wglądu
  (świadectwo ukończenia szkoły nie jest wymagane),
 • 1 kolorowe zdjęcie - zgodne z wymogami zdjęć do dowodu osobistego/paszportu, zrobione na wprost, wymiary: 35 x 45 mm
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 85 zł, którą można dokonać przelewem na konto numer 22 1020 5242 0000 2402 0118 1429  (nie dotyczy w okresie promocji 0 zł wpisowego). Dowód opłaty prosimy opisać tytułem: Imię i nazwisko oraz adres osoby zapisanej na studia.

Jeśli posiadasz dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych wydany za granicą, pamiętaj dodatkowo skompletować:

 • kserokopię dokumentu stanowiącego podstawę przyjęcia na studia w Polsce wraz z dodatkiem/suplementem – zalegalizowane lub zaopatrzone w klauzulę apostille, (oryginał do wglądu)
 • kserokopię tłumaczenia powyższych dokumentów na język polski, sporządzonych lub poświadczonych przez tłumacza przysięgłego.
  Lista tłumaczy przysięgłych https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-tlumacza-przysieglego,

Zapisując się na specjalności anglojęzyczne (Business Administration, Software Development) dodatkowo należy złożyć:

Cudzoziemcy zobowiązani są złożyć poza powyżej wymienionymi dokumentami:

 • kserokopię dokumentu stanowiącego podstawę przyjęcia na studia w Polsce wraz z dodatkiem/suplementem – zalegalizowane lub zaopatrzone w klauzulę apostille, (oryginał do wglądu) albo odpis tego dokumentu, którego zgodność z oryginałem została poświadczona zgodnie z przepisami polskimi,
 • kserokopię dokumentów poświadczające znajomość języka w którym prowadzone są studia (oryginały do wglądu) lub oświadczenie o znajomości języka w którym prowadzone są studia,
 • w przypadku osób niepełnoletnich: oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego – wyrażenie zgody na podjęcie studiów w Wyższej Szkole Bankowej i podpisanie Umowy o świadczenie usług edukacyjnych, 
 • do wglądu Kartę Polaka, Kartę pobytu, wizę, dokument o polskim pochodzeniu - jeśli Kandydat posiada, 
 • dowód wniesienia opłaty adaptacyjnej (jeśli obowiązuje) zgodnie z Regulaminem Opłat
  (Bank details),
 • do wglądu paszport/dowód osobisty, strona ze zdjęciem; w przypadku podwójnego obywatelstwa i dwóch paszportów prosimy o wybranie i posługiwanie się jednym.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość wymagania od Cudzoziemców poniższych dokumentów:

 • kserokopię tłumaczenia przysięgłego lub tłumaczenia dokonanego przez inny podmiot właściwy do sporządzania lub poświadczania tłumaczeń na j. polski  zgodnie z polskimi przepisami prawa, dokumentów stanowiących podstawę przyjęcia na studia wraz z dodatkiem/suplementem – zalegalizowanych lub zaopatrzonych w klauzulę apostille (oryginał do wglądu).
  Lista tłumaczy przysięgłych https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-tlumacza-przysieglego,
 • decyzja administracyjna Kuratora Oświaty potwierdzająca uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia - jeśli uczelnia będzie wymagała przy przyjęciu na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie.

Rekrutacją Cudzoziemców i Kandydatów na specjalności anglojęzyczne zajmuje się:

Biuro ds. Studentów Zagranicznych (Admission Office for Foreigners and the English Language Studies), które prowadzi również dodatkowe dyżury online za pośrednictwem komunikatorów WhatsApp i Viber.

Język polski i angielski  | +48 666345187

 • poniedziałki 13:00-15:00
 • piątki 13:00-15:00

Język polski, rosyjski i ukraiński | +48 660506805

 • wtorki 10:00-12:00
 • czwartki 10:00-12:00

Uzupełnij później

Jeśli nie uda Ci się zgromadzić wszystkich dokumentów, brakujące możesz przesłać listownie, kurierem lub do paczkomatu Inpost znajdującego się przy uczelni.

Wysyłając dokumenty do paczkomatu podaj numer paczkomatu WRO109M oraz numer telefonu +48 532 541 134.

KROK 3.

W ciągu 7 dni od daty zapisu na studia dostarcz do nas komplet dokumentów. Aby proces rekrutacji na studia nie sprawił Ci kłopotu, możesz to zrobić na kilka sposobów: przychodząc osobiście, korzystając z wrzutni na dokumenty, wysyłając je do nas pocztą tradycyjną, korzystając z usługi InPostu, wysyłając skany dokumentów mailem (pamiętaj, że będzie trzeba później dostarczyć ich oryginały ale na termin umówimy się już indywidualnie).

 

Jeśli wybierasz opcję elektronicznego dostarczania dokumentów, masz do dyspozycji dwie możliwości:

 • Wydrukuj i podpisz w wyznaczonych miejscach dokumenty, które dostałeś od nas e-mailem. Przygotuj kopie pozostałych dokumentów, zeskanuj je wszystkie, a następnie wyślij je zwrotnie odpowiadając na otrzymany e-mail. Jeżeli nie masz w domu skanera, skorzystaj ze swojego telefonu komórkowego. Użyj jednej z darmowych aplikacji, które mogą pełnić jego funkcję. Ich przykładową listę znajdziesz TUTAJ.
 • Wypełnij edytowalne dokumenty w formacie pdf i podpisz je korzystając z klawiatury, rysując lub wstawiając obraz odręcznego podpisu. Nie jesteś pewien, jak to zrobić? To łatwe, wejdź na stronę i sprawdź, jak to działa. Wraz z pozostałymi dokumentami prześlij nam je zwrotnie e-mailem. 

Na przesłanie dokumentów drogą elektroniczną masz 7 dni od momentu zapisu na studia przez formularz online, termin na doniesienie oryginałów ustalasz z Biurem Rekrutacji indywidualnie.
 

Biuro Rekrutacji, po weryfikacji kompletności wszystkich otrzymanych od Ciebie dokumentów, przekaże Ci podpisaną przez nas umowę oraz informacje na temat dostępu do harmonogramu zjazdów, planu zajęć oraz możliwym odbiorze legitymacji studenckiej. 

 

Jeżeli interesuje Cię wynajęcie pokoju lub mieszkania we Wrocławiu, tu znajdziesz aktualne oferty: live-in-wroclaw.com


Bądź spokojny, w razie pytań, pracownicy Biura Rekrutacji pomogą Ci i przekażą wszelkie niezbędne informacje. Cały czas jesteśmy z Tobą w kontakcie telefonicznym i e-mailowym!

KROK 4.

To już! Jesteś studentem WSB!

 

Teraz możesz:

 • zalogować się do Extranetu
 • sprawdzić harmonogram pierwszego zjazdu
 • przeczytać w “Strefie studenta” o tym, co i gdzie jako student będziesz mógł załatwić, a także o organizacjach studenckich, do których będziesz mógł dołączyć.
Kontakt

Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku.

ul. Fabryczna 29-31 - bud. A, p. 100

Infolinia rekrutacyjna: 71 758 22 30

Tel.: 698 837 061

E-mail: rekrutacja@wsb.wroclaw.pl

Godziny otwarcia


poniedziałek: 09:00-16:00
wtorek: 09:00-16:00
środa: 09:00-16:00
czwartek: 08:00-15:30
piątek: 08:00-15:30
sobota: 09:00-13:00
Rekrutacja Cudzoziemców i Kandydatów na specjalności anglojęzyczne

Admission Office for Foreigners and the English Language Studies

ul. Fabryczna 29-31 - bud. A, pok. 102

Tel.: 71 376 23 68, +48 660 506 805, +48 666 345 187 (in English)

E-mail: study@wsb.wroclaw.pl, studyinenglish@wsb.wroclaw.pl

Godziny otwarcia


poniedziałek: 09:00-16:00
wtorek: 09:00-16:00
środa: 09:00-16:00
czwartek: 08:00-15:30
piątek: 08:00-15:30
Projekt
Zamówienie na fakturę

Formy składania zamówienia:

 • pisemne na adres:
  Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  ul. Fabryczna 29-31
  53-609 Wrocław
  z dopiskiem: kwestura
 • faxem: 71 356 16 32
 • emailem: kwestura@wsb.wroclaw.pl

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

do 15 lutego
czesne już od
405 zł
355 zł
miesięcznie

Zapisując się do 15 lutego, zyskujesz:

 • 600 zł zniżki w czesnym odliczanej na pierwszym roku studiów
 • dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

Jeśli jesteś absolwentem WSB, zyskujesz więcej:

 • 1000 zł zniżki w czesnym odliczanej na pierwszym roku studiów
 •  dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

 

Promocja dotyczy oferty dostępnej w rekrutacji zimowej.