Jak obniżyć czesne?

Studia to inwestycja, która się zwraca, ale na początku dla części z Was, może się wiązać ze sporym wysiłkiem finansowym. Zobacz, z jakich stypendiów i zniżek, które poratują Twój budżet, możesz skorzystać, będąc studentem Wyższej Szkoły Bankowej.
Pamiętaj, że na naszej uczelni korzystasz nie tylko ze stypendiów fundowanych z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki, czyli tych samych, z których mogą skorzystać studenci uczelni publicznych, ale WSB ma dla Ciebie zniżki i stypendia fundowane ze środków własnych.

Program VIS - studiuj za darmo!

W Wyższych Szkołach Bankowych każdy student jest ważny, dlatego uruchomiliśmy Program VIS – Very Important Student


Został on przygotowany z myślą o kandydatach na studia I stopnia, którzy mogą pochwalić się świadectwem dojrzałości z wysokimi wynikami i dzięki temu będą mieli możliwość bezpłatnego studiowania w naszej uczelni już od pierwszego semestru.

 

Szczegółowe informacje na temat programu znajdziesz w aktualnym regulaminie promocji w §5. A poniżej pobierzesz podania do złożenia w Biurze Rekrutacji.

program vis

Kiedy możesz skorzystać z programu VIS?

Po maturze - dobre wyniki (szczegóły i podanie)

Osobom, które na egzaminie maturalnym zdobyły z egzaminu pisemnego odpowiednią liczbę punktów z 2 przedmiotów (do wyboru następujące zestawy przedmiotów: język obcy i język polski, język obcy i matematyka, język obcy i geografia, język obcy oraz fizyka i astronomia, język obcy i wiedza o społeczeństwie, język obcy i informatyka) przyznaje się następującą promocję:

 • 195-200 pkt – 100% promocji w czesnym

Punkty przedmiotów zaliczonych poziomie rozszerzonym mnoży się przez współczynnik 1,3.

W przypadku zdawania egzaminu pisemnego z danego przedmiotu na obu poziomach (podstawowym i rozszerzonym) wybiera się poziom z wyższą liczbą punktów.

Uzyskałeś odpowiednią liczbę punktów? Do końca rekrutacji dostarcz do Biura Rekrutacji podanie o promocję.

POBIERZ PODANIE

Po maturze międzynarodowej / europejskiej - dobre wyniki (szczegóły i podanie)

Osobom, które zdawały maturę maturę międzynarodową IB (International Baccalaureat) lub maturę europejską EB (European Baccalaureate) i zdobyły na dyplomie odpowiednią sumę punktów wg poniższego przelicznika ocen z jednego z zestawów 2 przedmiotów (język obcy i język polski, matematyka, geografia, informatyka, ekonomia, zarządzanie, technologia informacyjna) przyznaje się następującą promocję:

 • powyżej 195 pkt – 100 % promocji w czesnym

Jeśli spełniasz kryteria pobierz podanie i dostarcz je do końca rekrutacji do Biura Rekrutacji.
 

POBIERZ PODANIE

Po szkole ponadpodstawowej - świadectwo z czerwonym paskiem (szczegóły i podanie)

Osobom, które uzyskały świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej z wyróżnieniem (świadectwo z czerwonym paskiem) w roku zdania egzaminu maturalnego przyznaje się 25% promocji w czesnym w pierwszym semestrze nauki.

Jeśli spełniasz kryteria pobierz podanie i dostarcz je do końca rekrutacji do Biura Rekrutacji.

POBIERZ PODANIE

Jeśli jesteś laureatem konkursu i/lub wychowankiem domu dziecka (szczegóły i podanie)
 • Studentom, którzy na świadectwie dojrzałości są zwolnieni z co najmniej jednego z przedmiotu z części pisemnej egzaminu maturalnego, przyznaje się 100 % promocji w czesnym w pierwszym semestrze nauki na studiach pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.
  POBIERZ PODANIE

 

 • Laureatom konkursów sponsorowanych przez WSB na poziomie szkoły średniej przyznaje się promocję zgodnie z przyznaną nagrodą udokumentowaną certyfikatem lub promesą zawierającą zapis o szczegółach przyznanej promocji.
  POBIERZ PODANIE

 

 • Studentom, którzy są aktualnymi wychowankami domu dziecka/rodziny zastępczej lub przestali nimi być w roku rozpoczęcia studiów w uczelni przyznaje się 100 % promocję w czesnym na I roku nauki.
  POBIERZ PODANIE

Pozostałe stypendia:

REKTORA

O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się każdy, kto uzyskał średnią ocen z dwóch ostatnich semestrów na poziomie min. 4,75 lub wykazał się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi albo znakomitymi wynikami sportowymi na poziomie międzynarodowym lub krajowym po ukończeniu pierwszego roku studiów.

Medal
DLA AMBITNYCH I PRACOWITYCH

Jeśli zaliczysz pierwszy rok studiów i uzyskasz wysoką średnią ocen, możesz ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Aby otrzymać stypendium Ministra musisz sprostać kryteriom wyznaczonym przez Ministerstwo.

Hantel
DLA SPORTOWCÓW

Po zaliczeniu pierwszego roku studiów możesz również uzyskać stypendium MNiSW za dobre wyniki w sporcie we współzawodnictwie międzynarodowym oraz za osiągnięcia sportowe i reprezentowanie barw uczelni w akademickim ruchu sportowym.

DLA STUDENTÓW W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ

Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, przysługiwać Ci będzie stypendium socjalne MNiSW. Ponadto jeżeli znajdziesz się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn losowych, możesz również ubiegać się o wypłacenie jednorazowej zapomogi.

Uścisk dłoni
DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Osoby z niepełnosprawnością legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności i niezdolności do pracy lub o przyznanej grupie inwalidzkiej mogą starać się o stypendium specjalne.

DLA CIEKAWYCH ŚWIATA

WSB współpracuje z wieloma szkołami wyższymi w innych krajach w ramach programu Erasmus+. Dzięki nawiązanym kontaktom masz szansę kontynuować naukę w zaprzyjaźnionej uczelni. W tym czasie zostaniesz zwolniony z części opłat, a ponadto otrzymasz stypendium Erasmusa+, które pokryje różnicę kosztów utrzymania między krajem ojczystym a krajem goszczącym.

Puchar
DLA LIDERÓW

Promujemy studentów, którzy aktywnie działają na rzecz naszej uczelni i swoich kolegów. Stypendia finansowane są ze środków własnych uczelni.

Jak ubiegać się o stypendium?

Najlepiej najpierw zajrzyj do Extranetu, tam w zakładce „Stypendia i zniżki” znajdziesz szczegółowe informacje, wzory wniosków i daty składania podań w zakresie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

 

W przypadku wątpliwości, skontaktuj się z:

Rodzaje stypendiów / zniżek Kontakt
 • socjalne
 • zapomogi
 • dla liderów

Dział Obsługi Finansowej Studenta

Telefon i e-mail: zakładka kontakt

 • VIS
 • dla wychowanków domu dziecka oraz dzieci z rodzin zastępczych
Biuro Rekrutacji
Telefon i e-mail: zakładka kontakt
 • Rektora
 • dla ambitnych i pracowitych
 • dla sportowców

Dziekanat studiów I stopnia

Telefon i e-mail: zakładka kontakt

 • dla osób z niepełnosprawnością
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością
Telefon i e-mail: zakładka kontakt
 • dla ciekawych świata (Erasmus+)

Centrum Współpracy Międzynarodowej

Telefon i e-mail: zakładka kontakt

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia. 

do 9 lutego
czesne już od
442 zł
392 zł
miesięcznie

Zapisując się do 9 lutego, zyskujesz:

 • 600 zł dzięki zniżce w czesnym, która jest rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego.
 • dodatkowo jesteś zwolniony z opłaty wpisowej.

 

Jeśli jesteś naszym absolwentem(-tką), zyskasz jeszcze więcej.

Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1000 zł i będzie również rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego.

 

Promocja dotyczy oferty dostępnej w rekrutacji zimowej.