Program Erasmus+ - studia za granicą na wyciągnięcie ręki

Marzysz o tym, by poczuć klimat uczelni i życia za granicą? Znasz dobrze języki obce i masz wiele międzynarodowych znajomości? Wyższa Szkoła Bankowa posiada rozszerzoną Kartę Erasmus+, przyznaną przez Komisję Europejską, która uprawnia do udziału w programie, w ramach którego studenci WSB jadą studiować na jeden bądź dwa semestry do zagranicznych uczelni partnerskich. 
 

Co zyskasz dzięki Erasmus+

Przystąpienie do programu Erasmus ma bez wątpienia wiele korzyści. Oto niektóre z nich:

 • uczysz się w obcojęzycznym środowisku studenckim
 • uzyskujesz stypendium w ramach Erasmus+ więc Twoja zagraniczna przygoda edukacyjna jest częściowo dofinansowana ze środków Programu Erasmus+. W tym czasie też nie płacisz czesnego w WSB, bo jesteś z niego zwolniony decyzją Kanclerza
 • poznajesz kulturę nowego kraju
 • nawiązujesz nowe kontakty, nie tylko towarzyskie ale też czasem zawodowe
 • WSB jako Twoja uczelnia macierzysta uznaje okres studiów odbytych w uczelni partnerskiej jako równoważny z okresem studiów tutaj, wyjazd zagraniczny nie wydłuża więc czasu studiowania
 • nawet rok czasu możesz spędzić za granicą będąc studentem studiów I i II stopnia, na studiach jednolitych magisterskich możesz wyjechać za granicę nawet na dwa lata
 • doskonalisz znajomość języka obcego.

W jaki sposób zostać studentem zagranicznej uczelni?

Aby móc przystąpić do programu Erasmus+ powinieneś spełniać poniższe kryteria:

 • być studentem Wyższej Szkoły Bankowej
 • być studentem studiów I, II stopnia (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) lub jednolitych magisterskich
 • mieć ukończony pierwszy rok studiów I stopnia (licencjackich), pamiętaj jednak, że wyjechać nie możesz na ostatni semestr studiów I i II stopnia czy jednolitych magisterskich
 • być obywatelem kraju uczestniczącego w Erasmus+ (w pozostałych przypadkach mieć status uchodźcy lub kartę stałego pobytu w kraju uczestniczącym).

W przypadku ubiegania się o stypendium powinieneś:

 • wykazać się odpowiednią znajomością języka obcego (test językowy)
 • osiągnąć wysoką średnią ocen na studiach
 • zostać pozytywnie ocenionym przez Komisję Rekrutacyjną w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Do jakich krajów można wyjechać?

Możesz wyjechać jedynie do tych państw, które uczestniczą w programie. W Erasmus+ biorą udział: kraje członkowskie UE, kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. Islandia, Lichtenstein i Norwegia oraz Turcja, Szwajcaria i Chorwacja.
Wymianę studentów mogą prowadzić uczelnie mające Kartę Uczelni Erasmus+, które podpisały ze sobą porozumienie o wymianie w ramach tego programu.


Obecnie Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ma podpisanych niemal 60 umów partnerskich z uczelniami z całej Europy. Możesz studiować więc, w takich państwach jak:

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy 
 • Chorwacja 
 • Dania 
 • Francja
 • Finlandia
 • Grecja
 • Litwa
 • Łotwa
 • Malta
 • Niemcy
 • Portugalia
 • Słowenia
 • Turcja
 • Węgry
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Rumunia
 • Wielka Brytania
 • Włochy. 

Rekrutacja

Rekrutacja na studia w ramach Programu Erasmus+ odbywa się w marcu i dotyczy ona wyjazdów na kolejny rok akademicki. Jest to termin podstawowy, w zależności od liczby dostępnych miejsc możliwe jest zorganizowanie rekrutacji uzupełniającej na początku semestru zimowego (październik), dotyczącej wyjazdów w semestrze letnim danego roku akademickiego.