Zobacz inny kierunek

Turystyka i rekreacja WSB Wrocław - Studia I stopnia

rekrutacja zakończona
Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Rekrutacja zakończona. Interesuje Cię ten kierunek? Zapisz się na listę rezerwową.

Turystyka i rekreacja to jeden z najprężniej rozwijających się sektorów polskiej i światowej gospodarki. Zobacz dlaczego warto wybrać ten kierunek w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

foto233x134_18.jpg„Turystyka i rekreacja to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów gospodarki światowej. Trend ten będzie utrzymywał się jeszcze przez wiele lat również w Polsce. Studia skierowane są do tych, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności przydatne zarówno w zajmowaniu stanowisk wykonawczych, jak i kierowniczych. WSB oferuje specjalności w dziedzinach, w których przyrost miejsc pracy będzie największy. Chodzi tu przede wszystkim o hotelarstwo i gastronomię, e-biznes w turystyce, międzynarodowe korporacje turystyczne, turystykę zdrowotną oraz usługi rekreacyjne i turystyki aktywnej. Szczególną wagę przykładamy także do języków obcych, nowoczesnych aplikacji informacyjnych oraz rozwoju przedsiębiorczości. Liczymy, że wielu naszych absolwentów założy swoje firmy i przyczyni się do rozwoju gospodarki oraz poprawy jakości życia ludzi”.

dr Daniel Puciato
Menedżer kierunku

Dlaczego warto wybrać kierunek Turystyka i rekreacja?   klucz_do_kariery.png

 • 1 miejsce na Dolnym Śląsku i 4 miejsce w Polsce wśród uczelni o profilu praktycznym, kształcących na kierunkach turystycznych – według rankingu „Wiadomości Turystycznych” (5/2017).
 • Możliwość ukończenia dodatkowych kursów, m.in. kelnera, barmana, organizatora konferencji 
  i eventów, pilota wycieczek i animatora rekreacji.
 •  Zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania dedykowanego branży, np. Ekoncept, 
  MerlinX, Amadeus, BlueVendo, KWHotel, S4H.
 • Aktywne formy zajęć, np. letni obóz sportowy, zajęcia w hotelach, zajęcia plenerowe.
Czego nauczysz się w trakcie studiów?

praktyczna_wiedza.png

 • Organizować różnego rodzaju eventy i wydarzenia.
 • Prowadzić zajęcia rekreacyjne.
 • Zarządzać zespołami pracowników w przedsiębiorstwach z branży turystycznej na rynku krajowym i zagranicznym.
 • Przygotowywać oferty turystyczne dla różnych odbiorców.
 • Wykorzystywać nowoczesne narzędzia marketingu społecznościowego do promowania produktów turystycznych.
 • a poza tym będziesz znał dwa języki obce, w tym co najmniej jeden na poziomie B2.

belkii600-35.jpg

Jako absolwent Turystyki i rekreacji możesz kontynuować naukę na dowolnym kierunku:

 

 

ikona-praktyczna-wiedza.pngProgram studiów na kierunku Turystyka i rekreacja w WSB we Wrocławiu

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Język obcy I
 • Język obcy II
 • BHP
 • Technologia informacyjna
 • Język polski branżowy
 • Metody efektywnej nauki
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Ekonomia
 • Socjologia
 • Prawo w turystyce i rekreacji
 • Proseminarium
 • Wychowanie fizyczne

Przedmioty kierunkowe:

 • Dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska
 • Ekonomika turystyki i rekreacji
 • Geografia turystyczna
 • Hotelarstwo
 • Krajoznawstwo z elementami historii architektury
 • Obsługa ruchu turystycznego
 • Podstawy finansów przedsiębiorstwa turystycznego i rekreacyjnego
 • Podstawy marketingu i badań marketingowych
 • Podstawy rekreacji
 • Podstawy turystyki
 • Programowanie i organizacja rekreacji
 • Zachowania organizacyjne w turystyce i rekreacji

Przedmioty wybieralne:

 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium dyplomowe

Sprawdź listę przedmiotów specjalnościowych w zakładce “Program studiów” poszczególnych specjalności:

dr Marzena Adamczyk 
Pracuje od 2003 roku jako adiunkt w Instytucie Finansów i Rachunkowości WSB we Wrocławiu. W roku 1997 ukończyła studia na kierunku Handel Zagraniczny Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Tytuł doktora nauk ekonomicznych zdobyła w roku 2006. W latach 1997-2011 pracowała w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od początku swojej pracy zawodowej interesuje się tematyką związaną z negocjacjami i savoir-vivre, zwłaszcza w handlu międzynarodowym. Prowadziła i prowadzi nadal zajęcia z Negocjacji i protokołu dyplomatycznego, Negocjacji w biznesie, Negocjacji w logistyce, Etykiety menadżera w biznesie międzynarodowym oraz Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Na kierunku Turystyka i Rekreacja prowadzi zajęcia z zakresu Negocjacji i Protokołu Dyplomatycznego.

Tadeusz Fąk
Specjalista w zakresie Rekreacji Ruchowej i Fizycznej jest zadecydowanym zwolennikiem upraktycznienia zajęć poprzez formy, środki i metody przygotowujących studentów do pozyskiwania umiejętności praktycznych. Jest autorem programów i ich systemów realizacji dla przedmiotów I i II stopnia oraz Specjalnościowych; Animator Rekreacji i Menadżer Rekreacji o bardzo dużym stopniu upraktycznienia.

dr Karolina Królikowska
Doktor, adiunkt w Instytucie Turystyki Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (przedmioty: ekologia i ochrona środowiska, geografia turystyczna, seminaria dyplomowe); członek stowarzyszenia Centrum Rozwiązań Systemowych (CRS); problematyka badawcza dotyczy społecznych aspektów ochrony przyrody, w szczególności konfliktów ekologicznych, a także różnych aspektów turystyki; udział w kilku międzynarodowych projektach naukowych w ramach programów ramowych UE [CAVES (Uniwersytet Wrocławski), SCENES (CRS), Changehabitats (Atmoterm)]; praca w projektach z zakresu zarządzania obszarami chronionymi i partycypacji społecznej realizowanych przez CRS; konsultant z zakresu zarządzania środowiskowego (wojewódzkie i miejskie programy ochrony środowiska, strategiczne oceny oddziaływana na środowisko); z zamiłowania i w wolnych chwilach barmanka :)

dr Edyta Pijet-Migoń 
Doktor nauk o Ziemi, specjalistka w zakresie geografii ekonomicznej i turystyki. Przygotowała rozprawę doktorską pod tytułem „Zmiany rynku lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej”. Jej zainteresowania badawcze dotyczą m.in. transportu lotniczego i jego wpływu na turystykę, nowych trendów w turystyce, turystyki biznesowej oraz zarządzania w turystyce. Praktyk branży turystycznej, przez kilkanaście lat była związana z kluczowymi biurami podróży specjalizującymi się w organizacji i obsłudze turystyki przyjazdowej oraz biznesowej.

dr Daniel Puciato 
Doktor, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zastępca Dyrektora Instytutu Turystyki w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Autor 126 publikacji z nauk ekonomicznych oraz nauk o kulturze fizycznej, w tym pięciu z tzw. listy filadelfijskiej. Członek Komitetu Naukowego czasopisma „Central and Eastern European Journal of Management and Economics”, recenzent w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie”. W ramach współpracy z praktyką gospodarczą: auditor wewnętrzny systemów zarządzania jakością i środowiskiem, ekspert Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013, członek zespołu ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego w obszarze „Innowacyjna i oparta na wiedzy gospodarka” oraz ekspert rynku turystycznego prowadzący działalność doradczą (podmioty gospodarcze, instytucje publiczne) oraz medialną (Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Prawna, Gazeta Finansowa, Nowa Trybuna Opolska, Bankier.pl, Interia.pl, Radio Opole, Radio Plus).

mgr Teresa Skrzypczyk
Magister, po otwarciu przewodu doktorskiego dysertacja prowadzona jest w zakresie funkcji turystycznych i rekreacyjnych terenów w obrębie przestrzeni miejskich, odpowiedniego zagospodarowania szczególnie terenów nadrzecznych, rozwoju oferty sporotowo - rekreacyjnej dla turystów i mieszkańców w Polsce i na świecie. Zainteresowania naukowe, podobnie jak praca doktorska, łączą w sobie aspekty zarówno w zakresie turystyki krajowej, jak i rekreacji (animacji, programowania i organizacji zajęć),a także coachingu, który pozwala na rozwój i osiąganie pożądanych efektów w pracy.

dr hab. Joanna Szczepankiewicz-Battek 
Uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemi (w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej) na Uniwersytecie Wrocławskim w 2013 roku, na podstawie rozprawy "Łużyce - przestrzeń dysocjacji kultur narodowych i religijnych". Zajmuje się geografią religii, mniejszościami etnicznymi, wyznaniowymi i kulturowymi w Polsce i środkowej Europie, geografią historyczną i polityczną (wpływ sytuacji politycznej na turystykę na świecie, konflikty międzynarodowe i wewnętrzne), gender studies w geografii, geografią medyczną, demografią społeczną, turystyką kulturową i religijną oraz turystyką grup specjalistycznych (m. in. osób niepełnosprawnych). Współpracuje z organizacjami walczącymi z dyskryminacją grup mniejszościowych. Jest od wielu lat czynnym, licencjonowanym przewodnikiem po Wrocławiu, Dolnym Śląsku i Sudetach, pilotem wycieczek oraz  instruktorem przewodnictwa. Wykłada na kursach przewodnickich i pilockich.

Ceny studiów na kierunku Turystyka i rekreacja w WSB we Wrocławiu

Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności. 

zainwestuj_w_dobre_studia.png

Masz do wyboru:
 • gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż w kolejnych latach.
 • gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że poziom opłat na wszystkich latach studiów będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy. 
 
Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 10 czy 12.

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek.
Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019.

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Studia wieczorowe

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
385 zł445 zł2225 zł4450 złI rok
440 zł520 zł2600 zł5200 złII rok
580 zł2900 zł5800 złIII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
425 zł495 zł2475 zł4950 złI rok
425 zł495 zł2475 zł4950 złII rok
495 zł2475 zł4950 złIII rok
IV rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
385 zł445 zł2225 zł4450 złI Rok nauki
440 zł520 zł2600 zł5200 złII Rok nauki
580 zł2900 zł5800 złIII Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
425 zł495 zł2475 zł4950 złI rok
425 zł495 zł2475 zł4950 złII rok
495 zł2475 zł4950 złIII rok
IV rok
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia I stopnia
bud. A, p. 101, INFOLINIA: 71 758 22 30

  • ul. Fabryczna 29-31
  • 53-609 Wrocław
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 16:30
  • 08:00 - 18:00
  • 09:00 - 14:00
  • tel. 71 356 16 36
  • fax

Javascript is required to view this map.
51.11313816.981923