Zdobądź dyplom zagranicznej uczelni

Nasi studenci mają możliwość zdobycia dyplomu licencjata Wyższej Szkoły Bankowej oraz dodatkowo dyplomu jednej z 2 zagranicznych uczelni: Universita degli Studi del Sannio – Benevento, Università degli studi Internazionali di Roma. Oznacza to, że II rok studiów magisterskich spędzają na zagranicznej uczelni i tam uczestniczą w zajęciach oraz piszą pracę dyplomową. Na podstawie uzyskanych wyników Dziekan WSB zalicza również ostatni rok studiów na macierzystej uczelni (WSB), co w praktyce oznacza, że zdobywasz tzw. podwójny dyplom.

Dlaczego warto ukończyć studia za granicą?

  • Zdobędziesz dwa dyplomy - Wyższej Szkoły Bankowej jednej z 2 zagranicznych uczelni: Universita degli Studi del Sannio – Benevento, Università degli studi Internazionali di Roma. 
  • Poprawisz znajomość języka obcego.
  • Będziesz uczestniczyć w zajęciach odbywających się w międzynarodowym środowisku.
  • W czasie pobytu na zagranicznej uczelni zwolnimy Cię z płacenia czesnego w WSB. 
  • Nawiążesz międzynarodowe kontakty i przyjaźnie na całe życie.
     

Universita degli Studi del Sannio – Benevento

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku podpisała umowę dotyczącą podwójnego dyplomu magisterskiego na kierunku Zarządzanie. Po zaliczeniu dwóch semestrów na studiach II stopnia w WSB Gdańsk, możesz ubiegać się o dyplom uczelni włoskiej, wyjeżdżając na 1 rok do Włoch.

 

Piszesz jedną pracę magisterską przy współpracy z Polskim promotorem. Po obronie otrzymasz dyplom Wyższej Szkoły Bankowej. Jeden semestr pobytu na uczelni Universita degli Studi del Sannio może być sfinansowany z funduszy programu LLP-Erasmus.


Oferta jest skierowana do studentów I roku studiów drugiego stopnia (magisterskich).


Czas trwania studiów: 2 semestry

Język wykładowy: angielski
Rekrutacja odbywa się równolegle z rekrutacją na studia Erasmus +, obowiązują te same zasady oraz kryteria.


Podejmując naukę w Universita degli Studi del Sannio nie ponosisz kosztów związanych z WSB oraz ze studiami na uczelni zagranicznej.
 

Università degli studi Internazionali di Roma , Włochy

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku podpisała umowę dotyczącą podwójnego dyplomu magisterskiego na kierunku Zarządzanie. Po zaliczeniu dwóch semestrów na studiach II stopnia w WSB Gdańsk możesz ubiegać się o dyplom uczelni włoskiej, wyjeżdżając na 1 rok do Włoch.

 

Piszesz jedną pracę magisterską przy współpracy z Polskim promotorem. Po obronie otrzymasz dyplom Wyższej Szkoły Bankowej.


Poziom wymagany przy rekrutacji: oferta jest skierowana do studentów I roku studiów drugiego stopnia (magisterskich).
Czas trwania studiów: 2 semestry
Rekrutacja:  na podstawie podania, liczba miejsc jest ograniczona i obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Język wykładowy: angielski