Czas na studia, czas na pracę, czas na życie

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w kraju, podjęliśmy decyzje o tym, że zajęcia w roku akademickim 2020/2021 na studiach I stopnia rozpoczniemy w formie hybrydowej (mieszanej)*. Najważniejsze dla nas jest Wasze bezpieczeństwo i to, by studiowanie w WSB niosło ze sobą pozytywne doświadczenia! 
Dowiedz się więcej!

  *W związku z częstymi zmianami obostrzeń, wprowadzanymi przez  władze  państwowe, zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w formie dostosowanej do bieżącej sytuacji w kraju. Prosimy śledzić na bieżąco komunikaty wysyłane przez Uczelnię. Jesteśmy gotowi na każdy z możliwych wariantów kształcenia!  


Wiemy, że wielu z naszych studentów to osoby, które pracują, mają rodzinę, obowiązki lub absorbujące hobby. Dlatego też, program studiów układamy w sposób, który gwarantuje nie tylko zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, ale również umożliwia pogodzenie nauki z życiem prywatnym.

 

 

Zobacz ofertę studiów
Studia licencjackie

Trwają 3 lata. Przedmioty są tak dobrane, byś mógł w ciągu 6 semestrów zdobyć atrakcyjny zawód i jak największy zasób praktycznych umiejętności.
 

Studia inżynierskie

Trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

 

Studia inżynierskie wybierzesz na kierunkach informatykainżyniera zarządzania lub logistyka.

Co zyskujesz, studiując w WSB w Gdańsku?

Książka
praktyczną wiedzę – nasz program nauczania ułatwi Ci start w przyszłość zawodową
Zegar
przyjazną organizację zajęć – możesz łączyć studia z pracą i życiem prywatnym
Laptop
czas dla siebie – większość spraw studenckich załatwisz online
Organizacja
bogate życie studenckie - dołącz do naszej społeczności
Dyplom
dyplom uczelni cenionej przez pracodawców