Studia MBA

Master of Business Administration to studia ukierunkowane na szeroko rozumiany rozwój kompetencji biznesowych niezbędnych do skutecznego zarządzania. Nasz program przygotowaliśmy we współpracy z University of Northampton, uczelnią z Wielkiej Brytanii. Nowoczesne metody kształcenia i doskonała organizacja studiów to również efekt współpracy z praktykami biznesu. Dzięki temu tematyka podejmowana na zajęciach jest ściśle powiązana z aktualnymi realiami gospodarczymi. 

  • Studia trwają 2 lata.
  • Słuchacze mają do wyboru dwie ścieżki językowe: polskojęzyczną i polsko-angielską, w trakcie której 30% programu realizują w języku angielskim.
  • Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, 1-2 razy w miesiącu.
  • W trakcie zajęć wykorzystujemy różne metody nauczania:  warsztaty, business case’y (nasi słuchacze pracują również na Case Studies for Harvard Business School), dyskusje panelowe, projekty. 
  • Podczas studiów słuchacze mają możliwość wyjazdu do siedziby partnera – Northampton University w Wielkiej Brytanii.
  • Absolwenci zdobywają dyplom ukończenia studiów MBA, z klauzulą gwarancji jakości University of Northampton, wystawiony przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku. Dyplom podpisują przedstawiciele władz obu uczelni.
     
Palec

Więcej informacji znajdziesz na stronie programów MBA