Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Aleja Grunwaldzka 238A
80-266 Gdańsk

Tel.: (58) 522 75 00

NIP: 5832558844

Aby wyświetlić mapę wymagana jest obsługa JavaScript przez przeglądarkę.

Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie

zamknij

Adres i godziny otwarcia

Parter - pokój 004
Zobacz na mapie

Aleja Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk


pn: 09:00-16:00
wt: 11:00-16:00
śr-pt: 09:00-16:00
Napisz wiadomość

Admission Office for Foreigners | Biuro Rekrutacji Zagranicznej

zamknij

Adres i godziny otwarcia

budynek A parter pokój 024
Zobacz na mapie

Aleja Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk


pn: 09:00-15:00
wt: 11:00-15:00
śr: 10:00-17:00
pt-so: 09:00-13:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

Parter - pokój nr 007
Zobacz na mapie

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk


pn-nd: 09:00-17:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

budynek A parter pokój 022
Zobacz na mapie

Aleja Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk


pn: 09:00-16:00
wt: 11:00-16:00
śr: 08:00-16:00
cz-pt: 09:00-16:00
so: 09:00-13:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

budynek A, I piętro - pokój 105
Zobacz na mapie

Aleja Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk


pn-pt: 08:00-16:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk


pn-wt: 08:00-16:00
śr: 10:00-16:00
cz-pt: 08:00-16:00
so: 09:00-13:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

Pokój A 018
Zobacz na mapie

Al .Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk


pn-pt: 08:00-16:00
Napisz wiadomość

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Uwaga! Czynne w soboty i niedziele oraz w piątki w godz. 10:15 -18:15 tylko w terminach zjazdów.

Tel.: 58 522 75 58, 58 522 75 59

E-mail: dsp@wsb.gda.pl

zamknij

Adres i godziny otwarcia

Pierwsze piętro - pokój nr 115
Zobacz na mapie

Aleja Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk


wt-pt: 08:00-16:00
so-nd: 08:00-14:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

Pierwsze piętro - pokój nr 115
Zobacz na mapie

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk


wt-pt: 08:00-16:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

Trzecie piętro - pokój nr 316
Zobacz na mapie

Aleja Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk


pn-pt: 10:00-16:00
so: 09:00-15:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

Aleja Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk


pn-so: 09:00-17:00
nd: 09:00-14:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

Aleja Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

Napisz wiadomość

Formularz kontaktowy

- Wybierz -
 • - Wybierz -
 • Admission Office for Foreigners | Biuro Rekrutacji Zagranicznej
 • Biblioteka
 • Biuro Karier
 • Biuro Obsługi Studenta
 • Biuro Programu Master of Business Administration
 • Biuro Rekrutacji - studia II stopnia, podyplomowe i MBA
 • Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie
 • Dział Sprzedaży – Program Firma
 • Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
 • Dział Współpracy z Zagranicą
 • Inspektor Ochrony Danych, Rafał Surowy
 • Szkolenia

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 238A. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@wsb.gda.pl. W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Cele marketingowe W celach marketingowych Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 stycznia roku następującego po dacie wyrażenia zgody. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przesyłać Ci informacje na temat naszej oferty, wydarzeń przez nas organizowanych i promocji, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Badanie losów absolwenta W celach badania losów absolwentów Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 stycznia roku następującego po dacie ukończenia studiów. Dzięki tej zgodzie dowiadujemy się, czy jesteś zadowolony z naszych studiów i jak ich ukończenie wpłynęło na Twoją karierę. Na podstawie tych danych możemy rozwijać ofertę i unowocześniać programy kształcenia. Realizacja usług edukacyjnych i archiwizacja danych po zrealizowaniu usługi W celach realizacji usług edukacyjnych oraz archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie zawartej umowy oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Twoje dane będą przechowywane przez: - 50 lat zgodnie z par. 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów, - 25 lat, jeśli dokumentacja dotyczy studiów podyplomowych oraz MBA, - okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w przypadku innych usług edukacyjnych (np. szkoleń), - 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, jeśli nie podejmiesz u nas studiów. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Jako uczelnia na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy Ci najwyższy standard obsługi. Twoje dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych) lub podwykonawcą (np. agencją marketingową). W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora Danych Osobowych z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Twoje dane mogą być też przekazywane organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? Masz prawo: • dostępu do treści Twoich danych, • do sprostowania Twoich danych, • do usunięcia Twoich danych, jeżeli: - wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, - Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, - wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych, - wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu dostosowania naszych usług do Twoich preferencji, - Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, • do ograniczenia przetwarzania Twoich danych, • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, • do przenoszenia danych, • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa. Podanie danych osobowych w celach marketingowych i w celu badania losów absolwentów jest dobrowolne. Podanie danych w celach realizacji usług edukacyjnych i archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli odmówisz podania swoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mogli zrealizować dla Ciebie usługi. W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY USŁUGI DO TWOICH ZAINTERESOWAŃ I PREFERENCJI? Dane osobowe zebrane w celach marketingowych będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania. Oznacza to, że dzięki analizie podanych przez Ciebie danych przedstawimy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.