Warunki przyjęcia

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.

Dla przewodów otwartych po 1 października 2019r. postępowania w sprawie o nadanie stopnia doktora w WSB w Gdańsku przeprowadzane są w trybie eksternistycznym.

Warunki przyjęcia na seminarium:

Warunki, które kandydat musi spełnić w celu otwarcia przewodu doktorskiego opisane zostały w uchwale numer 39/2019 Senatu WSB w Gdańsku w sprawie zasad prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku dla przewodów otwieranych po 1 października 2019 roku.