Studia za granicą

Program Erasmus+ - studia za granicą na wyciągnięcie ręki
Marzysz o tym, by poczuć klimat uczelni i życia za granicą? Znasz dobrze języki obce i masz wiele międzynarodowych znajomości? Wyższa Szkoła Bankowa posiada  Kartę Erasmus+, przyznaną przez Komisję Europejską, która uprawnia do udziału w Programie, w ramach którego studenci WSB jadą studiować na jeden bądź dwa semestry do zagranicznych uczelni partnerskich. 
 

Co zyskasz dzięki Erasmus+

Przystąpienie do Programu Erasmus + ma bez wątpienia wiele korzyści. Oto niektóre z nich:

 • uczysz się w obcojęzycznym środowisku studenckim
 • uzyskujesz stypendium w ramach Erasmus+ więc Twoja zagraniczna przygoda edukacyjna jest częściowo dofinansowana ze środków Programu Erasmus+. W tym czasie też nie płacisz czesnego w WSB, bo jesteś z niego zwolniony decyzją Kanclerza
 • poznajesz kulturę nowego kraju
 • nawiązujesz nowe kontakty, nie tylko towarzyskie ale też czasem zawodowe
 • WSB jako Twoja uczelnia macierzysta uznaje okres studiów odbytych w uczelni partnerskiej jako równoważny z okresem studiów tutaj, wyjazd zagraniczny nie wydłuża więc czasu studiowania
 • nawet rok czasu możesz spędzić za granicą będąc studentem studiów I i II stopnia, na studiach jednolitych magisterskich możesz wyjechać za granicę nawet na dwa lata ( Kapitał mobilnościowy: Łączna długość pobytów za granicą: max 12 miesięcy w obrębie jednego stopnia studiów (I, II lub III stopnia);  max 24 miesiące na jednolitych studiach magisterskich).
 • doskonalisz znajomość języka obcego.

W jaki sposób zostać studentem zagranicznej uczelni?

Aby móc przystąpić do programu Erasmus+ powinieneś spełniać poniższe kryteria:

 • być studentem Wyższej Szkoły Bankowej
 • być studentem studiów I, II stopnia (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) lub jednolitych magisterskich
 • mieć ukończony pierwszy rok studiów I stopnia (licencjackich), pamiętaj jednak, że wyjechać nie możesz na ostatni semestr studiów I i II stopnia czy jednolitych magisterskich

W przypadku ubiegania się o stypendium powinieneś:

 • wykazać się odpowiednią znajomością języka obcego (minimum B2)
 • zostać pozytywnie ocenionym przez Komisję Rekrutacyjną w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Do jakich krajów można wyjechać?

Możesz wyjechać jedynie do tych państw, które uczestniczą w programie. W Erasmus+ biorą udział: kraje członkowskie UE, kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. Islandia, Lichtenstein i Norwegia oraz Turcja, Szwajcaria i Chorwacja.


Wymianę studentów mogą prowadzić uczelnie mające Kartę Uczelni Erasmus+, które podpisały ze sobą porozumienie o wymianie w ramach tego programu.


Obecnie Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ma podpisanych 37 umów partnerskich z uczelniami z całej Europy. Możesz studiować więc, w takich państwach jak:

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Cypr
 • Dania
 • Francja
 • Grecja
 • Litwa
 • Niemcy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Słowacja
 • Turcja
 • Włochy

Online Linguistic Support

Online Linguistic Support jest nowym narzędziem Komisji Europejskiej mającym na celu badanie poziomu przyrostu kompetencji językowych Uczestników Programu. Każdy student wyjeżdżający za granicę w celu realizacji części studiów i praktyki zawodowej zobowiązany jest do przystąpienia do dwóch testów z jednego wybranego języka obcego, stosownie:

• Test „przed wyjazdem”

• Test „po powrocie” (nie dotyczy osób, które po pierwszym teście językowym uzyskały poziom C2)

 

Aktualnie w systemie OLS dostępne są 24 języki, w tym: angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, szwedzki i włoski bułgarski, chorwacki, fiński, rumuński, słowacki, węgierski.

 

Student przystępuję do testów z języka obcego, w którym będą prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej / języka prowadzenia praktyki lub języka urzędowego kraju przyjmującego. Wynikiem testów jest określenie poziomu (A1-C2) w łącznej ocenie 5 badanych komponentów: gramatyka, słownictwo, czytanie, słuchanie, kluczowe zwroty komunikacyjne.

 

Każdy student otrzymuje licencję na test językowy w postaci korespondencji mailowej.

 

Licencja na test „przed wyjazdem” przesyłana jest w momencie podpisywania indywidualnej umowy finansowej, ewentualnie wcześniej. Licencja na test „po powrocie” przesyłana jest na ok. 2 tygodnie przed zakończeniem pobytu w uczelni zagranicznej / instytucji przyjmującej. Oba testy są obowiązkowe i stanowią niezbędny element rozliczenia wyjazdu. Dodatkowo, są warunkiem wypłaty stypendium Erasmus+.

 

W ramach OLS dostępne są także kursy językowe (nie ze wszystkich wskazanych powyżej języków), które przyznawane są uczestnikom mobilności w zależności od uzyskanego w teście „przed wyjazdem” poziomu znajomości języka obcego. Licencja na kurs językowy przyznawana jest automatycznie dla poziomów A1-B2. Studenci, którzy uzyskali poziomo C1-C2 mogą uzyskać licencję na indywidualną prośbę.

 

Uczestnictwo w OLS ma charakter elektroniczny, wszystkie działania odbywają się na platformie dostępnej on-line. Warunkiem niezbędnym do przystąpienia do testów / kursu językowego jest aktywne podłączenie do internetu.