Praktyki w programie Erasmus+

Wyższa Szkoła Bankowa działa aktywnie na rynku międzynarodowym. W ramach programu Erasmus+ nasi studenci mogą realizować 2-miesięczne praktyki za granicą zdobywając tym samym doświadczenie w globalnym środowisku.

Bez wątpienia wyjazd w ramach projektu Erasmus jest wspaniałą okazja do udoskonalenia języka obcego, przełamania wielu barier i poznania niesamowitych ludzi, często z różnych stron świata. Ale przede wszystkim jest to inwestycja w siebie, w swój rozwój i możliwość innego, szerszego spojrzenie na życie. Myślę że Erasmus to drzwi ku lepszej przyszłości.

Joanna Chyła,

Absolwentka Stosunków Międzynarodowych, WSB Gdańsk

Praktyki zagraniczne są niewątpliwym atutem w CV. Przyszłemu pracodawcy dają informację o tym, że kandydat na stanowisko pracy:  

  • potrafi zastosować wiedzę w praktyce 
  • zdobył już doświadczenie zawodowe, nie tylko w warunkach polskich ale też na rynku międzynarodowym
  • ma rozwinięte umiejętności językowe.
     

Dla Ciebie na pewno będzie to też szansa na:

 

  • nawiązanie międzynarodowych kontaktów i przyjaźni
  • nabycie pewności siebie i umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji
  • lepszą pracę.
  • niepowtarzalną przygodę

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Jak aplikować na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+?
Praktyki zagraniczne trwają minimum 2 miesiące (min.60 dni)

 

WSZYSTKICH STUDENTÓW ZAINTERESOWANYCH WYJAZDEM NA PRAKTYKĘ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI:
 

1. Rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym i trwa do wyczerpania miejsc. 


2. Należy SAMODZIELNIE nawiązać kontakt z jednostką, w której ma się odbywać praktyka – na terenie UE.


3. Praktyki może być obowiązkowy lub dobrowolna- jednak związany z tematyką studiów.


4. Żeby skorzystać z możliwości wyjazdu na praktyki należy złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą komplet dokumentów – uzupełniony i podpisany przez obydwie strony “Learning Agreement for Traineeship” oraz Formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem przyjęcia na praktyki.


5. Czas wyjazdu to min. 2 miesiące (min. 60 dni).


6. Na praktykę można wyjeżdżać wielokrotnie. Każdy student ma do wykorzystania w swojej studenckiej karierze 12 miesięcy na każdym cyklu studiów, łącznie na studia i praktyki w przypadku studiów licencjackich oraz magisterskich oraz 24 miesięcy w przypadku jednolitych studiów magisterskich.


7. Z możliwości wyjazdu na praktyki mogą również korzystać absolwenci uczelni. Praktyki te muszą się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów i należy na nie aplikować na ostatnim roku studiów.

 

8. Wyjechać może każdy student, spełniający powyższe wymogi bez względu na rok i tryb studiów oraz kraj pochodzenia.

 

9. Liczba miejsc jest ograniczona, więc im szybciej złożysz komplet dokumentów, tym większa szansa na otrzymanie miejsca i grantu na wyjazd.


Więcej informacji w Extranecie.
 

Stypendium

Na czas praktyk otrzymasz stypendium finansowane ze środków Programu Erasmus +. Ta kwota przeznaczona jest na pokrycie zwiększonych, a nie całkowitych, kosztów utrzymania za granicą i jest różna w zależności od kraju, do którego się udajesz. Stypendium wypłacane jest w jednej racie, przelewem na konto wskazane w podpisanym przez Ciebie oświadczeniu, które składać będziesz w procesie ubiegania się o grant.

 

Obowiązujące stawki stypendialne na rok akademicki 2019/2020

KRAJE NALEŻĄCE DO DANEJ GRUPY

 

STAWKA MIESIĘCZNA

 

GRUPA 1          Dania, Finlandia, Irlandia,  Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 600 EUR
GRUPA 2 Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 550 EUR
GRUPA 3 Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia (FYROM), Rumunia,  Serbia (pod warunkiem podpisania stosownej umowy UE - Serbia), Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 500 EUR

 

Wyjazdy Absolwenckie

Na staż za granicą mogą też wyjechać absolwenci, którzy niedawno ukończyli studia. W takim przypadku staż musi odbyć się w ciągu roku od ukończenia studiów, a o wyjazd należy się ubiegać jeszcze przed ich ukończeniem.

OLS - Online Linguistic Support

 

Online Linguistic Support jest nowym narzędziem Komisji Europejskiej mającym na celu badanie poziomu przyrostu kompetencji językowych Uczestników Programu. Każdy

student wyjeżdżający za granicę w celu realizacji części studiów i praktyki zawodowej zobowiązany jest do przystąpienia do dwóch testów z jednego wybranego języka obcego, stosownie:

• Test „przed wyjazdem”

• Test „po powrocie” (nie dotyczy osób, które po pierwszym teście językowym uzyskały poziom C2)

Aktualnie w systemie OLS dostępne są 24 języki, w tym: angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, szwedzki i włoski bułgarski, chorwacki, fiński, rumuński, słowacki, węgierski.

 

Student przystępuję do testów z języka obcego, w którym będą prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej / języka prowadzenia praktyki lub języka urzędowego kraju przyjmującego. Wynikiem testów jest określenie poziomu (A1-C2) w łącznej ocenie 5 badanych komponentów: gramatyka, słownictwo, czytanie, słuchanie, kluczowe zwroty komunikacyjne.

 

Każdy student otrzymuje licencję na test językowy w postaci korespondencji mailowej.

 

Licencja na test „przed wyjazdem” przesyłana jest w momencie podpisywania indywidualnej umowy finansowej, ewentualnie wcześniej. Licencja na test „po powrocie” przesyłana jest na ok. 2 tygodnie przed zakończeniem pobytu w uczelni zagranicznej / instytucji przyjmującej. Oba testy są obowiązkowe i stanowią niezbędny element rozliczenia wyjazdu. Dodatkowo, są warunkiem wypłaty stypendium Erasmus+.

 

W ramach OLS dostępne są także kursy językowe (nie ze wszystkich wskazanych powyżej języków), które przyznawane są uczestnikom mobilności w zależności od uzyskanego w teście „przed wyjazdem” poziomu znajomości języka obcego. Licencja na kurs językowy przyznawana jest automatycznie dla poziomów A1-B2. Studenci, którzy uzyskali poziomo C1-C2 mogą uzyskać licencję na indywidualną prośbę.

 

Uczestnictwo w OLS ma charakter elektroniczny, wszystkie działania odbywają się na platformie dostępnej on-line. Warunkiem niezbędnym do przystąpienia do testów / kursu językowego jest aktywne podłączenie do internetu.