WSB Wrocław, wykładowca. Stojąca kobieta w ciemnej marynarce i niebieskiej koszuli.
dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin

Menedżer kierunku inżynieria zarządzania. Doktor nauk ekonomicznych. Studia doktoranckie w Politechnice Wrocławskiej w Instytucie Organizacji i Zarządzania. Absolwentka Wydziału Inżynierii Ochrony Środowiska oraz Wydziału Informatyki i Zarządzania w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Stypendystka School of Applied Sciences, University of  Glamorgan, Environmental Pollution Science, Wales – Great Britain. Pełniła funkcję pełnomocnika Kanclerza ds. dydaktyki (2009), Dziekana Wydziału Zarządzania i Marketingu 2009-2012, 2012-2013 pełnomocnika Rektora ds. współpracy międzynarodowej w Wyższej Szkole Menedżerskiej. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych wydanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. W latach 2012-2017 wykładowca w Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie. Od ponad 20 lat związana z WSB we Wrocławiu. Prowadzi przedmioty z zarządzania procesami, zarządzania jakością w produkcji, zarządzania zmianą, narzędzi Lean oraz warsztaty skutecznego lidera zespołów produkcyjnych. Zajmuję się konsultingiem, szkoleniami oraz organizacją warsztatów w zakresie problematyki Lean management/manufacturing m.in.: przywództwa i pracy zespołowej w kulturze lean, budowania skutecznych zespołów, zarządzania zmianami w kulturze lean, rozwiązywania problemów - podejście PDCA, mentoring, A3, gemba walk; efektywnej  implementacja narzędzi lean (5S, VF, SOP, 7W, TPM, SMED), mapowania strumienia wartości (VSM) oraz efektywnego wykorzystanie map strumienia wartości. Organizator eventów, konferencji, spotkań o charakterze biznesowym. Koordynator pilotażowego programu studiów dualnych Inżynierii zarządzania 2019/2020 zorganizowanym we współpracy z firmą Materialise S.A.  Organizator Forum Industry 4.0 – w drodze do przyszłości. W swojej pracy naukowo-dydaktycznej wypromowała ponad 200 prac inżynierskich. Prywatnie pasjonatka sportów ekstremalnych (kitesurfing, rafting, nurkuje od czasów studenckich). Uwielbia dalekie podróże, wyprawy badawcze oraz zloty motocyklowe.

Radosław Tkacz
mgr inż. Radosław Tkacz

Kierownik zespołu dydaktycznego kierunku Inżynierii zarządzania. 
Absolwent Politechniki Wrocławskiej, kierunku Technologia chemiczna oraz studiów podyplomowych: Zarządzanie jakością oraz Six Sigma i optymalizacja procesów. Certyfikowany Lean Six Sigma Green Belt i Black Belt, Certyfikowany Lider Lean Manufacturing oraz auditor wewnętrzny ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i ISO 50001:2018. Pracuje w dużej firmie produkcyjnej wspierając rozwój organizacji w obszarze Lean Six Sigma (rozwój kompetencji pracowników, lider projektów optymalizacyjnych, a przede wszystkim tworzenie kultury Lean Six Sigma) oraz Zintegrowanego systemu  zarządzania (ISO 9001, 14001, 45001 i 50001 – wdrażanie, utrzymanie, transfer, a przede wszystkim ciągłe doskonalenie systemu). Posiada ponad 1300 godzin doświadczenia jako trener, wykładowca i konsultant z zakresu Lean Six Sigma, jakość. Oprócz studiów inżynierskich prowadzi także zajęcia na studiach 2 stopnia oraz studiach podyplomowych z Zarządzania jakością. Obszar zainteresowań prywatnych i zawodowych to praktyczne zastosowanie „jakościowego’’ myślenia w rozwiązywaniu problemów i doskonaleniu procesów (SPC, MSA, FMEA i inne). Fan muzyki w wersji ,,na żywo”. Dla sprostowania – nie potrafi grać na żadnym instrumencie i dla dobra wszystkich nie próbuje tego zmieniać.

dr Joanna Wieprow
dr Joanna Wieprow

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik badawczo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Trener biznesu, specjalista z zakresu zarządzania finansami, inwestycji alternatywnych oraz analizy finansowej. Wykładowca akademicki z wieloletnim doświadczeniem. Autorka licznych publikacji naukowych w dyscyplinie ekonomii i finansów, w tym monografii dotyczących podejmowania decyzji finansowych.  

 

Dr Joanna Wieprow jest również ekspertem WSB w mediach. Wywiady i komentarze medialne przez nią udzielane dostępne są w Centrum Prasowym WSB

 


Ciekawe artykuły dr Joanny Wieprow poświęcone tematyce ekonomii i finansów przeczytasz na blogu Wyższych Szkół Bankowych Okiem Praktyków

Maciej Pieńkowski
dr inż. Maciej Pieńkowski

Doktor nauk społecznych z dziedziny zarządzania i jakości. Absolwent Politechniki Wrocławskiej (studia inżynierskie i magisterskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego (studia doktoranckie). Stypendysta na wiodącej duńskiej uczelni Syddansk Universitet. Posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie z zakresu ciągłego doskonalenia, lean management oraz zarządzania produkcją, nabyte w branżach automotive, elektrycznej, energetycznej oraz lotniczej. Obecnie kierownik wydziału w firmie Collins Aerospace oraz pracownik dydaktyczno-naukowy na Wyższej Szkole Bankowej oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Posiada certyfikaty Lean Practitioner, Six Sigma Black Belt oraz Red X Journeyman. W swojej karierze przeprowadził ponad 50 projektów doskonalących w kraju oraz zagranicą. Jest również autorem licznych publikacji naukowych w tematyce modeli dojrzałości, lean management oraz podejścia procesowego. 

Kamil Chowanek
mgr inż. Kamil Chowanek

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Mechanicznego na kierunku Automatyka i Robotyka. Ukończył także Studia podyplomowe, Zarządzanie Jakością na Politechnice Wrocławskiej oraz  Lean Management na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Posiada doświadczenie zawodowe w branży elektronicznej, medycznej i spożywczej. Specjalizuje się w dziedzinie optymalizacji procesów produkcyjnych. Przeprowadził szereg projektów doskonalących w roli lidera, projekty związane z wdrożeniem nowej technologii jako lider projektu, transferu technologii między europejskimi lokalizacjami firmy branży elektronicznej – lider w zakresie przygotowania procesu do relokacji, a następnie uruchomienia po jej zakończeniu do produkcji seryjnej, projektach ciągłego doskonalenia, wdrażania maszyn parku maszynowego i uruchomień do produkcji seryjnej z przygotowaniem dokumentacji procesowej włącznie. Posiada również doświadczenie jako trener w zakresu ciągłego doskonalenia.  
 

dr inż. Julita Markiewicz-Patkowska

Doktor nauk technicznych, wykładowca akademicki, praktyk zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Zajmuje się wspieraniem przedsiębiorczości, tworzeniem i zarządzaniem projektami finansowanymi ze środków UE. W ostatnich latach autorka opracowań dotyczących zagadnień związanych z programami Unii Europejskiej, wydarzeniami polityczno-gospodarczymi i zarządzaniem edukacją w strategicznych branżach na Dolnym Śląsku. Współautor patentu technologii oczyszczania wody. Promotor kilkuset prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich. Założycielka kierunku studiów inżynieria zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, którego w latach 2016-2019 była Menadżerem i pełniła funkcję Kierownika Zespołu Dydaktycznego. Uczestniczyła w grupach roboczych Regionalnej Strategii Innowacji Dolnego Śląska na lata 2014-2020, Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013 oraz Komisji Oceniającej Projekty przy Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w latach 2005-2007. W latach 2015-2016 pełniła funkcję Dyrektora ds. Innowacji i Funduszy Międzynarodowych w Zachodniej Izbie Gospodarczej, w latach 2004-2015 Wicedyrektora Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, w latach 2005-2008 związana z Krajową Izbą Gospodarczą w Warszawie. Członek komisji egzaminacyjnej nauczycieli zawodu w branży hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku. Współorganizatorka i uczestniczka ponad 200 konferencji, seminariów i szkoleń w Polsce i za granicą, w których brali udział przedstawiciele nauki, biznesu i polityki. Uczestniczyła w kilku pobytach naukowo-badawczych na uniwersytetach w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Czechach. Prelegent i członek komitetów naukowych kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji w Polsce i za granicą m.in.: Japonii, Stanach Zjednoczonych, Izraelu, Republice Południowej Afryki.  Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym kilkunastu artykułów z tzw. Listy Filadelfijskiej, które dotyczą zagadnień związanych z ochroną środowiska, energią odnawialną, ekologistyką, zarządzaniem, ekonomicznymi aspektami turystyki, turystyką i aktywnością fizyczną - zwłaszcza osób w wieku senioralnym. Publikacje te uzyskały ponad 200 cytowań w literaturze światowej. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Ecole Centrale Paris, Ecole Centrale de Lyon oraz Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint–Etienne we Francji. Dwukrotna stypendystka Ministra Francuskiej Edukacji Narodowej (stypendium doktoranckie) i laureatka prestiżowej europejskiej nagrody naukowej imienia Marii Curie Skłodowskiej, którą otrzymała jako najmłodsza i jedna z pierwszych osób w Polsce. Wykłada na uczelniach w Polsce, kilka lat pracowała również na uczelniach zagranicznych m.in. Uniwersytecie Sabałdzkim (Université de Savoie) we Francji oraz Uniwersytecie Zachodniej Szkocji w Wielkiej Brytanii (University of the West of Scotland). Prywatnie podróżniczka, pilot i organizator wypraw egzotycznych dla rodziny i przyjaciół. Posługuje się językiem angielskim, francuskim i hiszpańskim.

Mateusz Zysiak
Mateusz Zysiak

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, kierunku Lean Management i Zarządzanie Jakością. Praktyk biznesu, pracuje jako Specjalista ds. jakości w międzynarodowej firmie produkcyjnej. Praktyk prowadzenia projektów z zakresu Lean i Six Sigma, specjalizuje się również we wdrażaniu, utrzymywaniu i optymalizowaniu systemów zapewnienia jakości. Zarządza zespołem Inspektorów jakości którzy na poziomie operacyjnym realizują założenia systemu oraz jest członkiem międzynarodowych zespołów optymalizacyjnych. Certyfikowany przez firmę DEKRA audytor systemów zarządzania ISO z zakresu norm serii 9001, 14001 oraz 45001. Ukończył szkolenie Six Sigma na poziomie Black Belt w Akademii Białego Kruka. W życiu prywatnym interesuje się kulturą nordycką oraz winiarstwem i miodosytnictwem.

Kamila Gościniak-Wronkowska
mgr inż. Kamila Gościniak-Wronkowska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz szkoły trenerów Moderator. Certyfikowany Lean Six Sigma Green Belt. Doświadczenie zawodowe zdobywała w obszarach administracji publicznej, pracy w HR. Od niemal 8 lat związana z obszarem lean w przedsiębiorstwach z branży automotive a wolnych chwilach rozwija kreatywne podejście szkoleniowe jako konsultant wspierając organizacje w ciągłym doskonaleniu. Wykładowca studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz studiów na kierunku Inżynierii Zarządzania na WSB Wrocław. 
 

WSB Wrocław. Mężczyzna w niebieskiej koszuli siedzący przy laptopie.
mgr inż. Sebastian Sobczyk

Menedżer kierunku studiów informatyka w WSB we Wrocławiu, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w systemach informatycznych wspomagających działalność przedsiębiorstwa (ERP), konsultant oraz trener systemu SAP ERP oraz SAP S/4 HANA. Konsultant wdrożeń i wsparcia rozwiązań informatycznych w firmach. Od lat prowadzi z sukcesem własną działalność gospodarczą, jest doradcą biznesowym w zakresie technologii nowoczesnych rozwiązań informatycznych w sieci. Wspiera i pogłębia wiedzę użytkowników w obszarze fachowego wykorzystania systemu SAP w procesach zachodzących w organizacji. Bierze udział w transferach wiedzy dotyczącej procesów logistycznych u klienta. Posiada również duże doświadczenie praktyczne jako administrator sieci komputerowych i analityk hurtowni danych. Absolwent Politechniki Wrocławskiej.

Joanna Nogieć władze
dr Joanna Nogieć

Wicekanclerz Wydziału Finansów i Zarządzania w WSB we Wrocławiu, wcześniej Dyrektor Departamentu Dydaktyki i długoletni wykładowca marketingu. Współkieruje Wydziałem Finansów i Zarządzania WSB we Wrocławiu, w ramach obowiązków sprawuje nadzór nad rozwojem obszaru dydaktycznego uczelni, w tym nad programami anglojęzycznymi. Ma za sobą doświadczenia pracy w domu mediowym oraz w agencji reklamowej, główne w obszarze badań marketingowych, planowania mediów i tworzenia strategii marketingowych dla klientów. Uczestniczyła w kilku pobytach naukowo-badawczych we Franklin University, USA, a także stażach naukowych w Hiszpanii, Francji i Słowenii. Od kilku lat współpracuje z włoskimi uniwersytetami w zakresie studiów podyplomowych. Ma doświadczenie w realizacji projektów prowadzonych przez uczelnię, w tym dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Naukowo interesuje się zagadnieniami fair trade oraz zrównoważonego rozwoju, prywatnie miłośniczka literatury oraz malarstwa impresjonistycznego.

dr Tomasz Kopyściański
dr Tomasz Kopyściański

Doktor nauk ekonomicznych. Specjalista z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa. Autor i współautor opracowań biznesowych podejmowanych we współpracy z instytucjami finansowymi, przedsiębiorstwami oraz jednostkami sektora finansów publicznych, dotyczącymi przeprowadzenia audytu finansowego, opracowania biznesplanów, formułowania długofalowej strategii rozwoju, pozyskiwania źródeł finansowania. Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki giełdowej Logintrade SA. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Wykładowca w ramach studiów wyższych, podyplomowych i studiów MBA realizowanych w WSB we Wrocławiu. Dziennikarz-felietonista w lokalnych i regionalnych czasopismach. Od stycznia 2021 r. Zastępca Kanclerza w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.
 


Dr Tomasz Kopyściański jest również ekspertem WSB w mediach. Wywiady i komentarze medialne przez niego udzielane dostępne są w Centrum Prasowym WSB

Rafał Miśko
dr Rafał Miśko

Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego i Politechniki Wrocławskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w działach sprzedaży. Ponadto, pracował w pionie bankowości zdalnej jednego z banków komercyjnych. Posiada certyfikaty z zakresu zarządzania projektami i zmianą: PRINCE2, AGILE PM i CHANGE MANGEMENT oraz certyfikat z zakresu Lean Management.  Interesuje się innowacjami i twórczym rozwiązywaniem problemów.

mgr inż. Marek Szeweła

Specjalista ds. Lean w przemyśle motoryzacyjnym. Posiada bogate doświadczenie związane z wdrażaniem narzędzi Lean Management w obszarach produkcyjnych i okołoprodukcyjnych. Od początku kariery związany z wdrażaniem i usprawnianiem metody TPM. Od niemal trzech lat realizuje projekty związane z Mapowaniem Strumienia Wartości na produkcji i warsztaty MAKIGAMI w obszarach administracyjnych.  Rozwijając się jako trener wewnętrzny nabrał doświadczenia w szkoleniach z zakresu ergonomii, 5S, pracy zgodnej ze standardem, szczupłego wytwarzania, pracy zespołowej, czy też TPM. Na swoim koncie posiada ponad 1000 godzin szkoleniowych doświadczenia trenerskiego i wykładowego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Uczelni Jana Wyżykowskiego w Lubinie i Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.
 

mgr inż. Jakub Malewicz

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, zajmuje się opracowywaniem, testowaniem i wdrażaniem oprogramowania obsługującego e-handel. Przygotowuje aplikacje i rozwiązania dla urządzeń Embedded oraz rozproszonych sieci sensorycznych i automatyki przemysłowej. Opracowuje rozwiązania z zakresu data miningu.

mgr inż. Wojciech Patkowski

Absolwent Wydziału Mechaniczno - Energetycznego Politechniki Wrocławskiej, na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn. Termoenergetyka. Ukończył także Studia podyplomowe – „Procesy spajania.  Projektowanie i wytwarzanie struktur spawanych” na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej i Studia podyplomowe – „Zarządzanie produkcją i usługami” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Posiada także tytuł Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika IWE, uzyskany w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach. Technik budowlany. Od roku 1999 pełni funkcje zarządcze w przedsiębiorstwach  usługowo - produkcyjnych, miedzy innymi n na stanowiskach: Dyrektora Zakładu, Dyrektora Produkcji, Kierownika Robót i  Dyrektora Technicznego. Podczas swojej pracy zawodowej zarządzał w wielu przedsiębiorstwach Działami: Produkcji, Przygotowania Produkcji, Technologicznym, Logistyki i Zakupów, Ofertowania i Marketingu, Elektrycznym i Automatyki, Konstrukcyjnym, Utrzymania Ruchu itp. Posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorowaniu prac w budownictwie przemysłowym, produkcji i montażu konstrukcji stalowych, produkcji i montażu instalacji przemysłowych, zarządzaniu procesami produkcji i montażu zewnętrznego. Zarządzał dużymi zespołami ludzkimi (ponad 150 osób).

dr Rafał Tyszkiewicz

Autor wielu publikacji naukowych z zakresu zarządzania, koncentruje się na nowoczesnych metodach i technikach zarządzania, z uwzględnieniem zarządzania relacjami z dostawcami oraz klientami. Promotor ponad 130 prac magisterskich i licencjackich.
Członek kolegium redakcyjnego magazynu Audyt i Zarządzanie, a także członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK). Posiada ponad 20 lat doświadczeń menedżerskich w działalności biznesowej oraz doradczej.
 

dr inż. Magdalena Spychała

Absolwentka Studiów Doktoranckich w Instytucie Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jej praca doktorska brała udział w Projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Nr Z/2.02/II/2.6/06/04/U/05/05, 2005-2006. Prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu Maszynoznawstwa, Teorii Maszyn i Mechanizmów oraz Inżynierii Materiałowej. W czasie studiów doktoranckich odbyła również Stypendium Naukowe na Uniwersytecie Galileusza (Universita di Pisa, Facolta di Agraria, Dipartimento Chimica e Biotecnologie Agrarie) w Pizie we Włoszech. Laureatka Konkursu PRIMUS INTER PARES - na najlepszego studenta we Wrocławiu, rocznika 2003. W czasie studiów inżynierskich za wyróżniające wyniki w nauce otrzymała Nagrodę Dziekana i Rady Wydziału Przyrodniczo - Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego. Obecnie zajmuje się Marketingiem i Promocją w prywatnym przedsiębiorstwie.

dr inż. Katarzyna Topolska
dr inż. Katarzyna Topolska

Doktor nauk technicznych, Kierownik Zakładu Dydaktycznego Inżynierskich Studiów Logistycznych w WSB we Wrocławiu. Prowadzi badania naukowe we współpracy z przedsiębiorstwami produkcyjnymi i transportowymi. Posiada doświadczenie w tworzeniu, zarządzaniu i utrzymaniu informatycznych systemów logistycznych. Jest konsultantem z zakresu zarządzania logistycznego, procesów logistycznych, badań i optymalizacji w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.

dr Damian Ostrowski
dr Damian Ostrowski

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, kierownik Zespołu Dydaktycznego Logistycznych Studiów Ogólnych i Magisterskich w WSB we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia na kierunkach studiów logistyka oraz zarządzanie, gdzie wykłada w języku angielskim. Rzeczoznawca zawodowy w Ministerstwie Edukacji i Nauki w zakresie zawodów: technik logistyki oraz technik eksploatacji portów i terminali. Posiada certyfikat European Junior Logistican. Ekspert w zakresie logistyki i logistyki produkcji. Specjalizuje się w koncepcji Lean Management, którą bada jako naukowiec i stosuje w praktyce pracując na co dzień, jako doradca w organizacjach wdrażających lean. Zafascynowany japońskim stylem zarządzania opartym o funkcjonowanie przedsiębiorstwa Toyota. W obszarze jego zainteresowań naukowych i badawczych znajduje się również optymalizacja i strategia działalności linii lotniczych. Autor artykułów z zakresu zarządzania i logistyki.

 

Dr Damian Ostrowski jest również ekspertem WSB w mediach. Wywiady i komentarze medialne przez niego udzielane dostępne są w Centrum Prasowym WSB.

Sylwia Lasota

Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, mgr administracji. Reprezentantka w Polsce niemieckiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Drezdeńskiej (GWT-TUD GmbH Drezno), Przedstawicielka w Polsce Europejskiego Instytutu Kształcenia Podyplomowego przy Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie e.V  (Europäisches Institut für postgraduale Bildung an der Technischen Universität Dresden e. V.). W latach 2006-2013 pełniła funkcję szefa projektów unijnych w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej, w kolejnym okresie objęła funkcję Dyrektora Współpracy Międzynarodowej w Zachodniej Izbie Gospodarczej. Twórca koncepcji dolnośląskich badań potrzeb edukacyjnych w kluczowych branżach dla Dolnego Śląska, prowadzonych w ramach POKL 2007-2013. Organizator przedsięwzięć gospodarczych oraz konferencji międzynarodowych związanych z rozwojem współpracy gospodarczej, transferem wiedzy i technologii pomiędzy regionami Dolnego Śląska i  Saksonii, w tym Dolnośląsko Saksońskiego Forum Turystycznego. Koordynator i twórca wieloletnich projektów europejskich realizowanych w ramach SPO RZL i EFS skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw, m.in.: „Akademii Eksportu” - programu wspierającego przedsiębiorstwa eksportowe oraz cyklu dydaktycznego pt.: „Eurofirma – program wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na wspólnym rynku europejskim” – skierowanego dla kadry menadżerskiej i zarządów dolnośląskich firm. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi procesów innowacji i transferu technologii, polityki innowacyjnej i strategii innowacji w Polsce i na Świecie.

mgr Małgorzata Krajewska-Nieckarz

Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego na dwóch kierunkach: Zarządzanie i Marketing oraz Filologia Angielska. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Metodyki Badań w Naukach o Zarządzaniu oraz Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi przy ARG. Doświadczenie w biznesie zdobywała w dużych i średnich przedsiębiorstwach na stanowiskach: specjalisty ds. promocji, specjalisty ds. personalnych oraz jako dydaktyk i  trener (m.in. Global Training Center, IPT). Autorka ponad dwudziestu publikacji w czasopismach recenzowanych oraz monografiach: z zakresu zarządzania, zarządzania potencjałem społecznym, zarządzania projektami. Współpracowała przy wielu projektach międzynarodowych m.in. SOG-TIM Social Growth on Trafficking and Immigration i Career Comeback Support Program for Women CCSP-W (2017-2018). Aktywnie uczestniczy w konferencjach z zarządzania, zarządzania kapitałem społecznym, zarządzania procesami i projektami oraz marketingu. Była członkiem komitetów organizacyjnych konferencji o tematyce różnorodności oraz zarządzania kapitałem ludzkim nowoczesnych organizacji (2016-2018). Zainteresowania badawcze skupia wokół zarządzania potencjałem społecznym organizacji, zarządzania zmianą, zarządzania projektami i procesami. Interesuje się muzyką i sportem. Uwielbia czytać książki.
 

Adam Karpiński
Adam Karpiński

Ekonomista, specjalizuje się w organizacji turystyki, zarządzaniu w branży turystycznej, różnicach kulturowych oraz komunikacji interpersonalnej i ergonomii miejsca pracy. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, zawodowo zajmuje się organizacją turystyki, jest pilotem wycieczek krajowych i zagranicznych. Ekspert Dolnośląskiej Izby Turystycznej (DIT) oraz Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej (ITRP). W 2020 r. wyróżniony Złotą Odznaką Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu zasług dla rozwoju turystyki i samorządu branżowego. Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Posiada wielokierunkowe doświadczenie zawodowe z obszaru finansów, zarządzania personelem oraz sprzedaży. W ramach prowadzonych badań szczególną uwagę poświęca grupie produktów turystycznych przeznaczonych dla seniorów, osób niewidomych oraz singli. Interesuje się historią Polski i Bałkanów, sztuką oraz naukami przyrodniczymi.

Adam Karpiński jest również ekspertem WSB w mediach. Wywiady i komentarze medialne przez niego udzielane dostępne są w Centrum Prasowym WSB.