Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.: 

 • Inżynierskie zarządzanie jakością
 • Grafikę inżynierską Autocad
 • Systemy bazodanowe
Przedmioty kształcenia ogólnego:
 • BHP
 • Ekonomia
 • Język obcy
 • Język polski branżowy
 • Metody efektywnej nauki
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego
 • Praca zespołowa z wykorzystaniem narzędzi IT
 • Proseminarium
 • Socjologia
 • Technologia informacyjna
 • Wychowanie fizyczne
Przedmioty kierunkowe:
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
 • Fizyka
 • Grafika inżynierska AutoCad
 • Instrumentarium zarządzania
 • Interpretacja danych statystycznych
 • Inżynieria materiałowa z elementami chemii
 • Inżynieria systemów i analiza systemowa
 • Inżynieria zachowań interpersonalnych w organizacji
 • Inżynierskie zarządzanie jakością
 • Matematyka I
 • Matematyka II
 • Podstawy automatyzacji
 • Podstawy elektroniki i elektrotechniki
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Podstawy marketingu i badań marketingowych
 • Procesy produkcyjne
 • Rachunek kosztów dla inżynierów
 • Systemy bazodanowe
 • Systemy Business Intelligence
 • Systemy informatyczne wspomagania produkcji
 • Wprowadzenie do badań operacyjnych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Przedmioty wybieralne:
 • Praktyka zawodowa
 • Studium przypadku
 • Techniczny projekt nowatorski (praca przejściowa 1)
 • Techniczny projekt nowatorski (praca przejściowa 2)
 • Techniczny projekt nowatorski (praca przejściowa 3)
 • Wykład do wyboru