Dane kontaktowe 

Biuro Karier

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

bud. G, pok. 315, ul. Fabryczna 14G, Wrocław 53-609 | pokaż na mapie
tel. 71 376 23 28
e-mail: biuro.karier@wsb.wroclaw.pl

  

Adres do korespondencji

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Biuro Karier
ul. Fabryczna 14 G, pok. 315, 53-609 Wrocław


Dokumenty możesz wysłać do paczkomatu!

Paczkomat WRO109M (nr tel. do nadania paczki: 532 541 134)
ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław

 

Zespół Biura Karier


Praktyki studenckie:  

  


Pośrednictwo pracy, warsztaty/webinary, doradztwo zawodowe, spotkania z pracodawcami:   

           Konsultacje - doradztwo zawodowe/kariery: zarejestruj  się w Twoim JobTeaser - CAREER CENTRE i  umów się na

           indywidualne konsultacje za jego pośrednictwem  https://tiny.pl/9qnvd .

           Konsultacje realizowane są zarówno w formie on-line jak i stacjonarnej w siedzibie biura.

         


Godziny otwarcia


Godziny otwarcia

pn-wt: 08:00-14:00   cz-nd: 08:00-14:00

 

 


 

Platforma pośrednictwa pracy, staży i praktyk - JobTeaser:

JobTeaser - CAREER CENTRE 

to platforma pośrednictwa pracy, staży i praktyk dla  studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocław

 

Zapraszamy do rejestracji:


STUDENCI /ABSOLWENCI 

 • dostęp dla studentów/absolwentów - osób poszukujących pracy, praktyk, staży jak również osób chcących rozwijać się zawodowo poprzez udział w indywidualnych konsultacjach z naszymi doradcami, licznych warsztatach, webinarach i spotkaniach z pracodawcami) 
 •  https://tiny.pl/9qnvd 

PRACODAWCY

 • dostęp dla pracodawców  poszukujących pracowników, praktykantów, stażystów 

           Do wyboru mają Państwo możliwość założenia jednego z 2 kont:

KONTO PODSTAWOE – KONTO REKRUTERA 

KONTO ROZSZERZONE – KONTO FIRMY 

 • DLA CZŁONKÓW RAD BIZNESU 
 • DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH UCZELNI

Link dostępu: 

https://wsb- wroclaw.jobteaser.com/pl/recruiter_account/sign_in 

 

Link dostępu: 

https://wsb- wroclaw.jobteaser.com/pl/company_account/sign_in 

Rozwiązanie umożliwia: 

 • monitorowanie momentu zatwierdzenia ofert przez Biuro Karier WSB Wrocław, 
 • monitorowanie liczby odsłon i zgłoszeń kandydatów, 
 • podstawowe funkcje do selekcji zgłoszeń kandydatów, 
 • wybór sposobu aplikacji (e-mail, witryna zewnętrzna), 
 • targetowanie ogłoszeń do kandydatów z konkretnych kierunków studiów. 

 

 

Rozwiązanie umożliwia: 

 • emitowanie ofert (wszystkie funkcje konta podstawowego - konta rekrutera) 
 • promowanie marki swojego pracodawcy poprzez stworzenie strony prezentacyjnej widocznej dla studentów, 
 • umożliwia także tworzenie prywatnych wydarzeń 

 


Zasady świadczenia usług przez Biuro Karier Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu  

Obowiązek informacyjny 

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu jest wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 381. 

platforma pośrednictwa pracy

Formularz kontaktowy

- Wybierz -
 • - Wybierz -
 • Admission Office for Foreigners and the English Language Studies
 • Biblioteka
 • Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością
 • Biuro Karier
 • Biuro Programu MBA
 • Biuro Rekrutacji - studia II stopnia
 • Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie
 • Biuro Rekrutacji - studia podyplomowe
 • Centrum Językowe FORWARD
 • Centrum Współpracy Międzynarodowej
 • Czytelnia
 • Dział Obsługi Finansowej Studenta
 • Dział Sprzedaży - Program Firma
 • Dział Studiów Podyplomowych
 • Dziekanat studiów I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • Dziekanat studiów magisterskich
 • Inspektor Ochrony Danych, Mateusz Potocki
 • Kancelaria Wicekanclerzy
 • Rektorat, Kancelaria Kanclerza
 • Rzecznik Prasowy
 • Rzecznik Praw Studenta
 • Samorząd Studentów
 • Приймальна комісія для іноземців та навчання англійською мовою

Podaj numer albumu jeśli jesteś naszym studentem lub absolwentem. Przyśpieszy to realizację Twojego zgłoszenia

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 29-31. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@wsb.wroclaw.pl. W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Cele marketingowe W celach marketingowych Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 stycznia roku następującego po dacie wyrażenia zgody. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przesyłać Ci informacje na temat naszej oferty, wydarzeń przez nas organizowanych i promocji, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Badanie losów absolwenta W celach badania losów absolwentów Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 stycznia roku następującego po dacie ukończenia studiów. Dzięki tej zgodzie dowiadujemy się, czy jesteś zadowolony z naszych studiów i jak ich ukończenie wpłynęło na Twoją karierę. Na podstawie tych danych możemy rozwijać ofertę i unowocześniać programy kształcenia. Realizacja usług edukacyjnych i archiwizacja danych po zrealizowaniu usługi W celach realizacji usług edukacyjnych oraz archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie zawartej umowy oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Twoje dane będą przechowywane przez: - 50 lat zgodnie z par. 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów, - 25 lat, jeśli dokumentacja dotyczy studiów podyplomowych oraz MBA, - okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w przypadku innych usług edukacyjnych (np. szkoleń), - 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, jeśli nie podejmiesz u nas studiów. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Jako uczelnia na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy Ci najwyższy standard obsługi. Twoje dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych) lub podwykonawcą (np. agencją marketingową). W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora Danych Osobowych z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Twoje dane mogą być też przekazywane organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? Masz prawo: • dostępu do treści Twoich danych, • do sprostowania Twoich danych, • do usunięcia Twoich danych, jeżeli: - wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, - Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, - wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych, - wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu dostosowania naszych usług do Twoich preferencji, - Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, • do ograniczenia przetwarzania Twoich danych, • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, • do przenoszenia danych, • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa. Podanie danych osobowych w celach marketingowych i w celu badania losów absolwentów jest dobrowolne. Podanie danych w celach realizacji usług edukacyjnych i archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli odmówisz podania swoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mogli zrealizować dla Ciebie usługi. W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY USŁUGI DO TWOICH ZAINTERESOWAŃ I PREFERENCJI? Dane osobowe zebrane w celach marketingowych będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania. Oznacza to, że dzięki analizie podanych przez Ciebie danych przedstawimy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.