Najważniejsze informacje organizacyjne

Witamy w gronie studentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu!

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzyłeś składając swoje dokumenty rekrutacyjne na studia. Dołożymy wszelkich starań, aby sprostać Twoim oczekiwaniom. Przed rozpoczęciem zajęć zachęcamy do zapoznania się ze skrótem najważniejszych informacji organizacyjnych oraz przydatnych stron.

UWAGA!
W związku z trwającą inwestycją TAT obejmującą również ul. Strzegomską i Fabryczną zachęcamy do sprawdzania aktualnego dojazdu na:

 • Portalu jakdojade.pl/wroclaw, na którym znajdziesz połączenia komunikacji miejskiej (punkt docelowy - Wyższa Szkoła Bankowa Aleja Absolwenta, wysiądź na przystanku Integracyjny Inkubator Przedsiębiorczości.)
 • Profilu Wrocławskie Inwestycje, a w szczególności obserwowanie #budujemyTAT
Pinezka
Mapa kampusu

       

Palec
Ważne informacje:

Kompendium wiedzy dla nowych studentów

POBIERZ

 

Kontakt z działami administracyjnymi tj. biuro rekrutacji, dziekanaty itd.

LISTA KONTAKTÓW

 

Grupa na FB: Studenci WSB - informacje organizacyjne

DOŁĄCZ DO GRUPY

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na większość Twoich pytań - koniecznie odwiedź te strony!

Extranet oraz numer albumu

We wrześniu każdy nowy student WSB otrzyma na swój adres e-maila:

 • numer albumu (indywidualny numer każdego studenta, którym identyfikujesz się na uczelni)
 • informacje o dostępnie do Extranetu (wewnętrzny serwis internetowy, który stworzyliśmy po to, aby Twój kontakt z uczelnią, był maksymalnie szybki i bezproblemowy)

Dostęp do Extranetu (w języku polskim i angielskim):
 

EXTRANET PL  EXTRANET ANG

 

UWAGA!
Po otrzymaniu wiadomości e-mail z hasłem i loginem odczekaj 24h i dopiero wtedy spróbuj zalogować się do Extranetu. Jeśli jesteś absolwentem studiów I stopnia WSB i kontynuujesz naukę na studiach II stopnia, Twój numer albumu oraz sposób logowania do Extranetu nie ulega zmianie.

Pierwsze zajęcia

Szczegółowe informacje na temat pierwszych zajęć oraz szczegółowy harmonogram zjazdów będą zamieszczone w Extranecie oraz na naszej stronie internetowej po 1 września.

Szkolenia z Teams

Bezpłatne szkolenia z obsługi aplikacji Teams "Jak zdalnie brać udział w zajęciach w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu za pomocą aplikacji Microsoft TEAMS".

 

Poza szkoleniem na żywo, możesz obejrzeć zapis poprzednich szkoleń:

 

26 września 2020     WIDEO ZE SZKOLENIA

 

27 września 2020 WIDEO ZE SZKOLENIA

 

30 września 2020        WIDEO ZE SZKOLENIA

 

Zapisy do grup

Na pierwszym roku danego kierunku może być nawet kilkuset studentów. W takim gronie przeprowadzenie wykładów lub ćwiczeń byłoby nieefektywne, a nawet niemożliwe. Dlatego dzielimy studentów na mniejsze grupy administracyjne.

 

Zapisy do grup administracyjnych odbędą się podczas spotkania organizacyjnego. O dacie spotkania zostaniesz poinformowany przed rozpoczęciem roku akademickiego. Pamiętaj, aby na spotkanie zabrać ze sobą dokument tożsamości, który jest podstawą do zapisu.


Każdy student musi zapisać się do grupy!
Osoby, które nie zapiszą się samodzielnie, zostaną przypisane do grup na podstawie decyzji Dziekana. 

Legitymacje studenckie

Wydawane będą od października podczas spotkania organizacyjnego. Zabierz ze sobą na spotkanie dowód tożsamości z ważnym zdjęciem, aby odebrać legitymację.

 

Informacje dotyczące przedłużania legitymacji dla absolwentów WSB będą przekazane w zakładce Dziekanat w Extranecie.


 

Pakiety startowe

Pakiety startowe to materiały stanowiące zbiór podstawowej wiedzy z danej dziedziny niezwykle przydatne dla osób, które ukończyły inny kierunek studiów I stopnia niż kontynuowany na studiach II stopnia. Dzięki tym materiałom możesz lepiej przygotować się do zajęć.


Pakiety zostały przygotowane w formie multimedialnych kursów we współpracy z menedżerami kierunków:

PAKIETY STARTOWE

HARMONOGRAMY ZJAZDÓW

Harmonogram zjazdów na cały rok będzie dostępny od września w Extranecie:

 • „Plan zajęć (Class schedule) -> Plany na semestr (Term schedule)” – plany w formie pliku Excel na cały semestr dla całego rocznika, widoczne na tydzień przed pierwszymi zajęciami. 
 • „Informacje dla I roku – pierwszy zjazd” - szczegóły pierwszego zjazdu w pliku Excel
 • „Plan zajęć -> Harmonogram zjazdów” – terminy zjazdów na cały rok akademicki
 • „Plan zajęć (Class schedule -> Mój plan (My class schedule)” – indywidualny plan zajęć

 

UWAGA! 
Aby widzieć plan musisz być przypisany przez Dziekanat do grupy. 
Plan będzie zawsze widoczny na dwa dni przed planowymi zajęciami
Na planie zajęć w polu "Uwagi" przy każdych zajęciach znajdą się specjalne oznaczenia (np. Moodle-R, Moodle-N, Microsoft Office 365, Microsoft Teams, VDI), które będą informowały o sposobie prowadzenia tych zajęć w przypadku nauki zdalnej.

Kształcenie na odległość

Jeśli będzie taka konieczność jesteśmy na to gotowi! Zajęcia podczas nauki zdalnej prowadzimy z wykorzystaniem trzech rozwiązań: 

Elektroniczne zasoby Biblioteki
W Bibliotece WSB we Wrocławiu znajdziesz ponad 2000 tytułów! W zasobach elektronicznych udostępniamy:

 • 2 platformy książek online (Ibuk Libra i Nasbi)
 • bazy danych m.in.: prawnicze (LEX i Legalis), finansowo-księgowe (Inforlex) i inne
   

Więcej informacji znajdziesz na stronie www Biblioteki oraz na jej profilu na Facebooku.

Zdalna praca działów WSB

Jeśli zaistnieje konieczność zdalnego trybu nauczania oraz zgodnie z przepisami prawa ograniczenia działalności uczelni, nie martw się, działy uczelni będą dostępne dla studentów i będą pracować zdalnie. Kontakty i godziny pracy dziekanatów, biblioteki oraz pozostałych działów zawsze znajdziesz w Extranecie.

Pierwsza płatność

Każdy student WSB otrzymuje osobisty numer konta bankowego, na które należy wpłacać czesne.

Numer konta, kolejne terminy płatności oraz wysokość czesnego znajdziesz w Extranecie w zakładce „Mój profil -> Płatności i wpłaty”.


Pierwszą ratę czesnego oraz płatność za legitymację należy uiścić we wrześniu – niezależnie od wybranego systemu opłat. 


Wykonaj dwa osobne przelewy: 

 • Pierwsza rata czesnego – konto o nazwie „czesne”
 • Opłata za legitymację 22 zł – konto o nazwie „inne” 
   

Osoby nieposiadające dostępu do Extranetu dokonują wpłat na:

 • numer konta: 22 1020 5242 0000 2402 0118 1429.
 • tytuł przelewu: Imię i Nazwisko oraz adres osoby zapisanej na studia z dopiskiem: studia pierwszego stopnia/studia drugiego stopnia/jednolite studia magisterskie (w zależności od rodzaju studiów).


Wysokość czesnego znajdziesz w podpisanej umowie edukacyjnej, jak również w Extranecie po otrzymaniu dostępu.

 

Absolwenci WSB we Wrocławiu zachowują swoje nr albumów oraz nr indywidualnych kont bankowych ze studiów I stopnia i tam dokonują wpłaty. Absolwenci Wydziału Ekonomicznego w Opolu (również Wolni Słuchacze) zachowują nr albumu, jednakże ich konta indywidualne ulegną zmianie, numery kont będą do sprawdzenia w Extranecie.

Ubezpieczenie zdrowotne i NNW

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego znajdują się w Extranecie w zakładce: 
„Dziekanat - > Ubezpieczenie zdrowotne”.

 

Istnieje również możliwość ubezpieczenia NNW. Informacja na ten temat znajdują się w Extranecie w zakładce: „Dziekanat - > Ubezpieczenie NNW” .

 

Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem zdrowotnym przez uczelnię, zgłoś się do:

Działu Kadr i Płac

pon. - pt. 8:30-15:30

tel. 71 356 16 29

 e-mail: insurance@wsb.wroclaw.pl

Ważne informacje o ubezpieczeniu dla studentów zagranicznych!

 

Ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia wymagane jest nie tylko podczas wjazdu i ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy, lecz także w czasie całego pobytu cudzoziemca w Polsce. 


Jeżeli nie posiadasz obywatelstwa państwa członkowskiego krajów UE/EFTA, ani prawa legalnego zamieszkiwania na terytorium innego niż RP państwa UE/EFTA, ani nie podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu na terenie RP lub w innym państwie członkowskim UE/EFTA (np. obowiązkowe ubezpieczenie dla osoby zatrudnionej, prawo do zgłoszenia jako członek rodziny ubezpieczonego, itp.), możesz ubezpieczyć się dobrowolnie samodzielnie np. w Narodowym Funduszu Zdrowotnym (NFZ). Będziesz potrzebować zaświadczenie o statusie studenta, które otrzymasz w dziekanacie. 

Gdzie się ubezpieczyć (dobrowolne ubezpieczenie dla obcokrajowców):

Centrum Obsługi Ubezpieczonych DOW NFZ we Wrocławiu, ul. Dawida 2, pok. 121, tel. 71 7979 133 i 71 7979 131 (instrukcja krok po kroku)

 

Pamiętaj!

Brak ubezpieczenia może skutkować cofnięciem wydanego zezwolenia na pobyt czasowy, co w konsekwencji oznacza konieczność wyjazdu. Nieopuszczenie Polski pomimo cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy prowadzi do zobowiązania cudzoziemca do powrotu połączonego z zakazem ponownego wjazdu przez co najmniej 6 miesięcy.
Ubezpieczając się w innych instytucjach ubezpieczeniowych, należy zwrócić uwagę czy warunki ubezpieczenia obejmują również hospitalizację. Przy takim ubezpieczeniu należy też pamiętać, że to Ty jako Student musisz pokryć koszty leczenia, a następnie ubezpieczyciel zwraca Ci poniesiony wydatek, w przeciwieństwie do umowy bezpośrednio z NFZ, gdzie forma rozliczenia jest bezgotówkowa.

Adres do korespondencji

Jeżeli jesteś studentem z zagranicy, przypominamy o obowiązkowym podaniu miejsca zamieszkania w Polsce.
 

Odpowiedni formularz należy złożyć do końca rekrutacji w:
Admission Office for Foreigners and the English Language Studies
e-mail: study@wsb.wroclaw.pl

Zaświadczenia potwierdzające status studenta

Od 1 października 2021 r. w dziekanatach można składać zapotrzebowanie na zaświadczenia potwierdzające status studenta.

 

STUDIA I STOPNIA

Dziekanat studiów I stopnia (studia licencjackie i inżynierskie)
e-mail: dziekanat.lic@wsb.wroclaw.pl
tel. 71 356 16 13 lub 71 356 16 14

 

STUDIA MAGISTERSKIE

Dziekanat studiów magisterskich (studia II stopnia i jednolite studia magisterskie)
e-mail: dziekanat.mgr@wsb.wroclaw.pl  
tel. 71 356 16 17 lub 71 376 23 93

Promocja
Stypendia i zniżki

STUDIA I STOPNIA (szczegóły i wnioski)

 • Już w pierwszym semestrze studiów możesz uzyskać od 50 do 100% promocji w czesnym. Nasza uczelnia docenia osoby z wysokimi wynikami na świadectwie dojrzałości, egzaminie zawodowym, a także wspiera wychowanków domów dziecka oraz rodzin zastępczych.

  Aby uzyskać zniżkę, dostarcz do końca rekrutacji odpowiednie podanie oraz dokument uprawniający do przyznania zniżki w Biurze Rekrutacji.

STUDIA MAGISTERSKIE (szczegóły i wnioski)

 • Stypendium Rektora (dla absolwentów z najlepszymi wynikami w nauce). Złóż wniosek w Biurze Rekrutacji do 15 października 2021 r. 

 

Pozostałe stypendia na studiach I i II stopnia np. socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomogi lub kredyty studenckie - informacje w Dziale Obsługi Finansowej Studenta oraz w Extranecie (w zakładce „Stypendia i zniżki -> Przewodnik po stypendiach”, w Extranecie anglojęzycznym w zakładkach „Student’s financial services department -> Scholarship”. Druki o stypendium są do pobrania w zakładce „Student’s financial services department -> General information -> Useful documents”.)

Jeśli chcesz wnioskować o stypendia lub zniżki, złóż podanie wraz z wymaganymi dokumentami w Dziale Obsługi Finansowej Studenta do 15 października 2021 r. (tel. 71 376 23 26 lub 71 376 23 38, e-mail: dofs@wsb.wroclaw.pl.)

Wrocław

Ciekawe strony o naszym mieście:

Kampus WSB

Kampus WSB we Wrocławiu obejmuje 5 budynków (A, B, C, H oraz nowy budynek), wszystkie są zlokalizowane przy ul. Fabrycznej.

 

W pobliżu kampusu znajduje się wiele biurowców, budynków przemysłowych i fabryk obejmujących obszar Wrocławskiego Parku Przemysłowego, Wrocławskiego Parku Biznesu oraz Wrocławskiego Parku Technologicznego. 

Oznaczenia budynków kampusu WSB

Jesienią 2020 r. studenci naszej uczelni będą studiować w murach nowego budynku!

W obiekcie jest blisko 60 sal dydaktycznych i wykładowych, sala konferencyjna, 11 pracowni komputerowych a także liczne udogodnienia dla studentów, takie jak kantyna, kiosk kawowy, punkt ksero, strefy relaksu i źródełka wody pitnej.

 

Teren wokół zostanie zagospodarowany roślinnością i ławeczkami, nie zabraknie również parkingu.

 

Od września 2020 przeniesione zostały wszystkie działy administracyjne uczelni, które zajmują się bezpośrednią obsługą studentów - Dziekanaty, Biuro Karier, Dział Obsługi Finansowej Studenta.

1

Adres nowego budynku:
ul. Fabryczna 14G

 • ok. 650 m na południe od budynku A przy ul. Fabrycznej 29-31
 • ok. 300 m od budynku H przy ul. Fabrycznej 14
 • ok. 10 min. od przystanku autobusowego przy ul. Fabrycznej
   

Więcej informacji o nowym budynku - rozbudowujemy kampus WSB we Wrocławiu.

3

Nowy budynek w liczbach

8300

Całkowita powierzchnia 4-kondygnacyjnego budynku.

8300
m² powierzchni
58

Ilość sal dydaktycznych, w tym 4 sale wykładowe mieszczące po 160 słuchaczy każda.

58
sal dydaktycznych
11

Ilość specjalistycznych laboratoriów i pracowni komputerowych.

11
laboratoriów

Centrum Współpracy Międzynarodowej

W Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM):

 • dowiesz się o współpracy naszej uczelni z uczelniami i instytucjami zagranicznymi
 • uzyskasz wsparcie w komunikacji międzykulturowej
 • poznasz możliwości wzięcia udziału w praktykach lub studiach w ramach Programu Erasmus+, międzynarodowym Programie Business Week w jednym z kilkunastu krajów partnerskich, pracach wolontariackich przy realizacji różnych projektów międzynarodowych, Adaptation Days, Program buddy, Dniach Międzynarodowych, stażach w CWM.

Szczegółowe informacje znajdziesz:

 • w Extranecie w zakładce: „Inne działy obsługi studenta -> Współpraca z zagranicą -> O Centrum Współpracy Międzynarodowej”, a w Extranecie anglojęzycznym w sekcji „Centre for International Cooperation”.
 • na stronie poświęconej międzynarodowym możliwościom

Rzecznik Praw Studenta

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 12 października Rektor powołał Panią Inez Pomorską-Jarząb na funkcję Rzecznika Praw Studenta na rok akademicki 2020/2021.

 

KONTAKT

 

Inez Pomorska-Jarząb3
Koperta
KONTAKT:

Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie

ul. Fabryczna 29-31 - bud. A, p. 100

Infolinia rekrutacyjna: 71 758 22 30

Tel.: 698 837 061

E-mail: rekrutacja@wsb.wroclaw.pl

Godziny otwarcia


poniedziałek: 08:00-16:00
wtorek: 08:00-16:00
środa: 08:00-16:00
czwartek: 08:00-16:00
piątek: 08:00-16:00
sobota: 09:00-13:00

Biuro Rekrutacji - studia II stopnia

ul. Fabryczna 29-31 - bud. A, p. 100

Infolinia rekrutacyjna: 71 758 22 30

Tel.: 71 376 23 95

E-mail: magister@wsb.wroclaw.pl

Godziny otwarcia


poniedziałek: 08:00-16:00
wtorek: 08:00-16:00
środa: 08:00-16:00
czwartek: 08:00-16:00
piątek: 08:00-16:00
sobota: 09:00-13:00

Admission Office for Foreigners and the English Language Studies

ul. Fabryczna 29-31 - bud. A, pok. 102

Tel.: 71 376 23 68, +48 660 506 805, +48 666 345 187 (in English)

E-mail: study@wsb.wroclaw.pl, studyinenglish@wsb.wroclaw.pl

Godziny otwarcia


poniedziałek: 08:00-16:00
wtorek: 08:00-16:00
środa: 08:00-16:00
czwartek: 08:00-16:00
piątek: 08:00-16:00
sobota: 09:00-13:00

Dojazd do WSB

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu (mapa)

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław 
 

 • Komunikacja miejska MPK - zaplanuj podróż na wroclaw.jakdojade.pl (wpisz Wyższa Szkoła Bankowa Aleja Absolwentów). Warto skorzystać z wrocławskiej karty miejskiej URBANCARD (www.urbancard.pl).
 • Jeśli planujesz dojeżdżać PKP – najbliżej uczelni są dwa dworce kolejowe: Wrocław Muchobór (ok. 10 minut pieszo) i Wrocław Mikołajów (ok. 20 minut pieszo).