Najważniejsze informacje organizacyjne

Witamy w gronie studentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu!

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzyłeś składając swoje dokumenty rekrutacyjne na studia. Dołożymy wszelkich starań, aby sprostać Twoim oczekiwaniom. Przed rozpoczęciem zajęć zachęcamy do zapoznania się ze skrótem najważniejszych informacji organizacyjnych, przydatnych stron oraz obejrzenia filmiku z wycieczki po naszym kampusie.

 

 

UWAGA!
W związku z trwającą inwestycją TAT obejmującą również ul. Strzegomską i Fabryczną zachęcamy do sprawdzania aktualnego dojazdu na:

 • Portalu jakdojade.pl/wroclaw, na którym znajdziesz połączenia komunikacji miejskiej (punkt docelowy - przystanek Fabryczna.) Przystanek Fabryczna jest przystankiem NA ŻYCZENIE, pamiętaj aby zasygnalizować kierowcy, że chcesz na nim wysiaść.
 • Profilu Wrocławskie Inwestycje, a w szczególności obserwowanie #budujemyTAT
Pinezka
Mapa kampusu
Palec
Ważne informacje:

Kompendium wiedzy dla nowych studentów

POBIERZ

 

Kontakt z działami administracyjnymi tj. biuro rekrutacji, dziekanaty itd.

LISTA KONTAKTÓW

 

Grupa na FB: Studenci WSB - informacje organizacyjne

DOŁĄCZ DO GRUPY

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na większość Twoich pytań - koniecznie odwiedź te strony!

Extranet oraz numer albumu

W połowie lutego każdy nowy student WSB otrzyma na swój adres e-maila:

 • numer albumu (indywidualny numer każdego studenta, którym identyfikujesz się na uczelni)
 • informacje o dostępie do Extranetu (wewnętrzny serwis internetowy, który stworzyliśmy po to, aby Twój kontakt z uczelnią, był maksymalnie szybki i bezproblemowy)

Jak zalogować się do Extranetu?

1. Wejdź na jedną z poniższych stron (w języku polskim lub angielskim):
 

EXTRANET PL  EXTRANET ANG

 

2.  Zaloguj się, używając indywidualnego loginu, który otrzymałeś od nas w wiadomości mailowej po rozpoczęciu studiów.
 

3. Użyj hasła, które ustawiłeś przy pierwszym logowaniu.

 

Masz problem? Skontaktuj się z nami: admin@wsb.wroclaw.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!
Po otrzymaniu wiadomości e-mail z hasłem i loginem odczekaj 24h i dopiero wtedy spróbuj zalogować się do Extranetu. Jeśli jesteś absolwentem studiów I stopnia WSB i kontynuujesz naukę na studiach II stopnia, Twój numer albumu oraz sposób logowania do Extranetu nie ulega zmianie.

Pierwsze zajęcia

Szczegółowe informacje na temat pierwszych zajęć zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej początkiem marca.

TERMINARZ ZJAZDÓW

Harmonogramy zjazdów dla studentów I roku studiów niestacjonarnych:


Terminarz zjazdów na cały rok będzie dostępny od marca w Extranecie:

 • „Plan zajęć (Class schedule) -> Plany na semestr (Term schedule)” – plany w formie pliku Excel na cały semestr dla całego rocznika, widoczne na tydzień przed pierwszymi zajęciami. 
 • Mój profil -> Informacje dla I roku” – ważne informacje dla I roku (na start)

 • Dziekanat” – ważne informacje dla studentów z Dziekanatu

 • Plan zajęć -> Terminarz zjazdów” – terminy zjazdów na cały rok akademicki

 • Plan zajęć (Class schedule -> Mój plan (My class schedule)” – indywidualny plan zajęć

 

UWAGA! 
Aby widzieć plan musisz być przypisany przez Dziekanat do grupy. 
Plan będzie zawsze widoczny na dwa dni przed planowymi zajęciami
Na planie zajęć w polu "Uwagi" przy każdych zajęciach znajdą się specjalne oznaczenia (np. Moodle-R, Moodle-N, Microsoft Office 365, Microsoft Teams, VDI), które będą informowały o sposobie prowadzenia tych zajęć.

Organizacja
Zapisy do grup

Na pierwszym roku danego kierunku może być nawet kilkuset studentów. W takim gronie przeprowadzenie wykładów lub ćwiczeń byłoby nieefektywne, a nawet niemożliwe. Dlatego dzielimy studentów na mniejsze grupy administracyjne.

 

Zapisy do grup administracyjnych odbędą się przez Extranet w zakładce Organizacja toku studiów -> Zapisy do grup w dniach 02.03.2023 r. godz. 8:00 do 09.03.2023 r. godz. 23:59.


Każdy student musi zapisać się do grupy, w przeciwnym razie nie zobaczy swojego planu zajęć.
Osoby, które nie zapiszą się samodzielnie, po zakończeniu zapisów, zostaną przypisane do grup administracyjnie.


Jeżeli opcja zapisu nie jest aktywna oznacza to, że na danej specjalności została uruchomiona jedna grupa, a przypisanie nastąpi automatycznie. Zapisy nie są prowadzone na kierunkach: logistyka, informatyka, turystyka i rekreacja. Studenci zostaną przypisani do grup przez dziekanat.

 

Informacja do jakiej grupy jest się przypisanym znajduje się w Extranecie w zakładce Mój profil -> Moje dane.

Legitymacje studenckie

Legitymacje wydawane będą w Dziekanacie nie wcześniej niż 1 marca. Zabierz ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, aby odebrać legitymację.

 

Informacje dotyczące przedłużania legitymacji dla absolwentów WSB będą przekazane w zakładce Dziekanat w Extranecie.

 

Jeśli w marcu 2023 r. ukończyłeś studia I stopnia w WSB we Wrocławiu i posiadasz legitymację studencką, możesz ją przedłużyć w Dziekanacie studiów magisterskich, aby nie ponosić kosztów wydania nowej legitymacji (dotyczy Wydziału
Finansów i Zarządzania we Wrocławiu). Absolwenci WSB we Wrocławiu zachowują swoje nr albumów oraz nr indywidualnych kont bankowych ze studiów I stopnia i tam dokonują wpłaty.

 

Absolwenci Wydziału Ekonomicznego w Opolu (również wolni słuchacze) zachowują nr albumu, ale ich konta indywidualne ulegną zmianie, numery kont będą do sprawdzenia w Extranecie. Absolwentom Wydziału Ekonomicznego WSB w Opolu zostaną przygotowane nowe legitymacje.


 

Pakiety startowe

Pakiety startowe to materiały stanowiące zbiór podstawowej wiedzy z danej dziedziny niezwykle potrzebne i przydatne dla osób, które ukończyły inny kierunek studiów I stopnia. Dzięki tym materiałom możesz rozpocząć studia II stopnia na innym kierunku, niż ukończone studia I stopnia.


Pakiety zostały przygotowane w formie multimedialnych kursów we współpracy z menedżerami kierunków:

PAKIETY STARTOWE

Kształcenie na odległość

Zajęcia realizowane w formule online oraz hybrydowej prowadzimy z wykorzystaniem trzech rozwiązań:

Elektroniczne zasoby Biblioteki
W Bibliotece WSB we Wrocławiu znajdziesz ponad 2000 tytułów! W zasobach elektronicznych udostępniamy:

 • 2 platformy książek online (Ibuk Libra i Nasbi)
 • bazy danych m.in.: prawnicze (LEX i Legalis), finansowo-księgowe (Inforlex) i inne
   

Więcej informacji znajdziesz na stronie www Biblioteki oraz na jej profilu na Facebooku.

Pierwsza płatność

Każdy student WSB otrzymuje osobisty numer konta bankowego, na które należy wpłacać czesne.

Numer konta, kolejne terminy płatności oraz wysokość czesnego znajdziesz w Extranecie w zakładce „Mój profil -> Płatności i wpłaty”, a w Extranecie anglojęzycznym: „My profile -> Fees and payments”


Pierwszą ratę czesnego oraz płatność za legitymację należy uiścić do 28 lutego 2023 r. – niezależnie od wybranego systemu opłat. 


Wykonaj dwa osobne przelewy: 

 • Pierwsza rata czesnego – konto o nazwie „czesne”
 • Opłata za legitymację 22 zł – konto o nazwie „inne” 
   

Osoby nieposiadające dostępu do Extranetu dokonują wpłat na:

 • numer konta: 22 1020 5242 0000 2402 0118 1429.
 • tytuł przelewu: Imię i Nazwisko oraz adres osoby zapisanej na studia z dopiskiem: studia pierwszego stopnia/studia drugiego stopnia/jednolite studia magisterskie (w zależności od rodzaju studiów).


Wysokość czesnego znajdziesz w podpisanej umowie edukacyjnej, jak również w Extranecie po otrzymaniu dostępu.

 

Absolwenci WSB we Wrocławiu zachowują swoje nr albumów oraz nr indywidualnych kont bankowych ze studiów I stopnia i tam dokonują wpłaty. Absolwenci Wydziału Ekonomicznego w Opolu (również Wolni Słuchacze) zachowują nr albumu, jednakże ich konta indywidualne ulegną zmianie, numery kont będą do sprawdzenia w Extranecie.

Ubezpieczenie zdrowotne i NNW

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego znajdują się w Extranecie w zakładce: 
„Dziekanat - > Ubezpieczenie zdrowotne” oraz na stronie www.wsb.pl/english/wroclaw/student-zone zakładka: „Information for new students” i w Extranecie anglojęzycznym w zakładce „Dean’s Office -> Bulletin Board”.

 

Istnieje również możliwość ubezpieczenia NNW. Informacja na ten temat znajdują się w Extranecie w zakładce: „Dziekanat - > Ubezpieczenie NNW” .

 

Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem zdrowotnym przez uczelnię, zgłoś się do:

Działu kadr i płac

pon. - pt. 8:00-15:00

tel. 71 356 16 29

 e-mail: insurance@wsb.wroclaw.pl

Ważne informacje o ubezpieczeniu dla studentów zagranicznych!

 

Ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia wymagane jest nie tylko podczas wjazdu i ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy, lecz także w czasie całego pobytu cudzoziemca w Polsce. 


Jeżeli nie masz obywatelstwa państwa członkowskiego krajów UE/EFTA, ani prawa legalnego zamieszkiwania na terytorium innego niż RP państwa UE/ EFTA, nie podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu na terenie RP lub w innym państwie członkowskim UE/ EFTA (np. obowiązkowe ubezpieczenie dla osoby zatrudnionej, prawo do zgłoszenia jako członek rodziny ubezpieczonego, itp.), wówczas ubezpieczasz się dobrowolnie i samodzielnie np. w Narodowym Funduszu Zdrowotnym (NFZ). Wcześniej pobierz z Dziekanatu zaświadczenie o statusie studenta.

Gdzie się ubezpieczyć (dobrowolne ubezpieczenie dla obcokrajowców):

Centrum Obsługi Ubezpieczonych DOW NFZ we Wrocławiu, ul. Dawida 2, pok. 121, tel. 71 7979 133 i 71 7979 131 (instrukcja krok po kroku)

 

Pamiętaj!

Brak ubezpieczenia może skutkować cofnięciem wydanego zezwolenia na pobyt czasowy, co w konsekwencji oznacza konieczność wyjazdu. Nieopuszczenie Polski pomimo cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy prowadzi do zobowiązania cudzoziemca do powrotu połączonego z zakazem ponownego wjazdu przez co najmniej 6 miesięcy.
Ubezpieczając się w innych instytucjach ubezpieczeniowych, należy zwrócić uwagę czy warunki ubezpieczenia obejmują również hospitalizację. Przy takim ubezpieczeniu należy też pamiętać, że to Ty jako Student musisz pokryć koszty leczenia, a następnie ubezpieczyciel zwraca Ci poniesiony wydatek, w przeciwieństwie do umowy bezpośrednio z NFZ, gdzie forma rozliczenia jest bezgotówkowa.

Adres do korespondencji

Jeżeli jesteś studentem z zagranicy, przypominamy o obowiązkowym podaniu miejsca zamieszkania w Polsce.
 

Odpowiedni formularz należy złożyć do końca rekrutacji w:
Admission Office for Foreigners and the English Language Studies,
budynek A. pokój 102
e-mail: study@wsb.wroclaw.pl

Zaświadczenia potwierdzające status studenta

Od 1 marca 2023 r. w dziekanatach można składać zapotrzebowanie na zaświadczenia potwierdzające status studenta.

 

STUDIA I STOPNIA

Dziekanat studiów I stopnia (studia licencjackie i inżynierskie)

budynek G przy ul. Fabrycznej 14 G, I piętro, pok. 128.
e-mail: dziekanat.lic@wsb.wroclaw.pl
tel. 71 356 16 13 lub 71 356 16 14

 

STUDIA MAGISTERSKIE

Dziekanat studiów magisterskich (studia II stopnia i jednolite studia magisterskie)

budynek G przy ul. Fabrycznej 14 G, II piętro, p. 229
e-mail: dziekanat.mgr@wsb.wroclaw.pl  
tel. 71 356 16 17 lub 71 376 23 93

Faktury VAT

Druki wniosków o fakturę dostępne są na www.wsb.pl/wroclaw w zakładce „Studia i szkolenia”. Należy wybrać swoje studia, a następnie zakładkę „Zasady rekrutacji” w sekcji „Zamówienie na fakturę”, a w Extranecie anglojęzycznym w zakładce „Student’s financial services department -> General information -> Useful documents”.

Promocja
Stypendia i zniżki

STUDIA I STOPNIA oraz JEDNOLITE MAGISTERSKIE (szczegóły i wnioski)

 • Już w pierwszym semestrze studiów możesz uzyskać 25% lub 100% promocji w czesnym. Nasza uczelnia docenia osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia szkoły ponad podstawowej z wyróżnieniem oraz wysokie wyniki na świadectwie dojrzałości, a także wspiera wychowanków domów dziecka oraz rodzin zastępczych.

  Aby uzyskać zniżkę, dostarcz do końca rekrutacji odpowiednie podanie oraz dokument uprawniający do przyznania zniżki w Biurze Rekrutacji.

STUDIA MAGISTERSKIE (szczegóły i wnioski)

 • Stypendium Rektora (dla absolwentów z najlepszymi wynikami w nauce). Złóż wniosek w Biurze Rekrutacji.

 

Informacje o stypendiach np. socjalnym i zapomogach uzyskasz w Dziale Obsługi Finansowej Studenta, a o stypendiach dla osób z niepełnosprawnościami w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnością oraz w Extranecie (w zakładce „Stypendia i zniżki -> Przewodnik po stypendiach”, w Extranecie anglojęzycznym w zakładkach „Student’s financial services department -> Scholarship”. Druki o stypendium są do pobrania w zakładce „Student’s financial services department -> General information -> Useful documents”.)

Jeśli chcesz wnioskować o stypendia, złóż podanie wraz z wymaganymi dokumentami w Dziale Obsługi Finansowej Studenta do 15 marca 2023 r. (tel. 71 376 23 26 lub 71 376 23 38, e-mail: dofs@wsb.wroclaw.pl.)

Wrocław

Ciekawe strony o naszym mieście:

Kampus WSB

Kampus WSB we Wrocławiu obejmuje 5 budynków (A, B, C, H oraz nowy budynek G), wszystkie są zlokalizowane przy ul. Fabrycznej. W pobliżu kampusu znajduje się wiele biurowców, budynków przemysłowych i fabryk obejmujących obszar Wrocławskiego Parku Przemysłowego, Wrocławskiego Parku Biznesu oraz Wrocławskiego Parku Technologicznego. 

Oznaczenia budynków kampusu WSB

W październiku 2020 r. pierwszy raz studenci naszej uczelni rozpoczęli naukę w nowym budynku.

 

W obiekcie znajduje się niemal 60 sal dydaktycznych i wykładowych, sala konferencyjna oraz 11 pracowni komputerowych. Zapewniliśmy też wiele udogodnień, takich jak: kantyna, kiosk kawowy, punkt ksero, strefy relaksu i źródełka wody pitnej.

 

Teren wokół zostanie zagospodarowany roślinnością i ławeczkami, nie zabraknie również parkingu.

 

Do budynku przeniesiono wszystkie działy administracyjne uczelni, które zajmują się bezpośrednią obsługą studentów. - Dziekanaty, Biuro Karier, Dział Obsługi Finansowej Studenta.

1

Adres nowego budynku:
ul. Fabryczna 14G

 • ok. 650 m na południe od budynku A przy ul. Fabrycznej 29-31
 • ok. 300 m od budynku H przy ul. Fabrycznej 14

Prowadzi do niego wyremontowana ul. Fabryczna, która ułatwia dojazd samochodem oraz komunikacją miejską. W bezpośrednim pobliżu budynku A powstał przystanek autobusowy, skąd przejście do nowego budynku zajmuje ok. 10 minut.

 

Więcej informacji o nowym budynku

3

Nowy budynek w liczbach

8300

Całkowita powierzchnia 4-kondygnacyjnego budynku.

8300
m² powierzchni
58

Ilość sal dydaktycznych, w tym 4 sale wykładowe mieszczące po 160 słuchaczy każda.

58
sal dydaktycznych
11

Ilość specjalistycznych laboratoriów i pracowni komputerowych.

11
laboratoriów

Centrum Współpracy Międzynarodowej

W Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM):

 • dowiesz się o współpracy naszej uczelni z uczelniami i instytucjami zagranicznymi
 • uzyskasz wsparcie w komunikacji międzykulturowej
 • poznasz możliwości wzięcia udziału w praktykach lub studiach w ramach Programu Erasmus+, międzynarodowym Programie Business Week w jednym z kilkunastu krajów partnerskich, pracach wolontariackich przy realizacji różnych projektów międzynarodowych, Adaptation Days, Program buddy, Dniach Międzynarodowych, stażach w CWM.

Szczegółowe informacje znajdziesz:

 • w Extranecie w zakładce: „Inne działy obsługi studenta -> Współpraca z zagranicą -> O Centrum Współpracy Międzynarodowej”, a w Extranecie anglojęzycznym w sekcji „Centre for International Cooperation”.
 • na stronie poświęconej międzynarodowym możliwościom

 

Centrum Współpracy Międzynarodowej  (bud. A, p. 231)
tel.: 71 356 16 16
e-mail: international@wsb.wroclaw.pl

Biuro Karier

Zajmuje się wspieraniem studentów i absolwentów w:

 • poszukiwaniu stażu lub zmianie miejsca pracy
 • organizacji praktyk zawodowych
 • zaplanowaniu ścieżki kariery w ramach konsultacji z doradcami zawodowymi.

 

Dodatkowo we współpracy z pracodawcami organizuje dla studentów szkolenia, rekrutacje i programy mentoringowo-coachingowe. Szczegółowe informacje znajdują się w Extranecie, w zakładce „Biuro Karier”.

 

Biuro Karier (bud. G, pok. 315)
tel.: 71 376 23 28
e-mail: biuro.karier@wsb.wroclaw.pl

Praktyki zawodowe

W trakcie studiów każdy student ma obowiązek zaliczenia praktyk zawodowych w wymiarze 3 miesięcy (na jednolitych studiach magisterskich to 6 miesięcy). Za proces organizacji praktyk odpowiada Biuro Karier.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad zaliczania praktyk oraz potrzebnych dokumentów są dostępne w Extranecie w zakładce Praktyki studenckie.

Rzecznik Praw Studenta

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 12 października Rektor powołał Panią Inez Pomorską-Jarząb na funkcję Rzecznika Praw Studenta na rok akademicki 2020/2021.

 

KONTAKT

 

Inez Pomorska-Jarząb3
Koperta
KONTAKT:

Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie

ul. Fabryczna 29-31 - bud. A, p. 100

Infolinia rekrutacyjna: PL 71 758 22 30

Tel.: + 48 698 837 061

E-mail: rekrutacja@wsb.wroclaw.pl

Godziny otwarcia


poniedziałek: 08:00-16:00
wtorek: 08:00-16:00
środa: 08:00-16:00
czwartek: 08:00-16:00
piątek: 08:00-16:00

Biuro Rekrutacji - studia II stopnia

ul. Fabryczna 29-31 - bud. A, p. 100

Infolinia rekrutacyjna: PL 71 758 22 30

Tel.: 71 376 23 95, + 48 734 183 042

E-mail: magister@wsb.wroclaw.pl

Godziny otwarcia


poniedziałek: 08:00-16:00
wtorek: 08:00-16:00
środa: 08:00-16:00
czwartek: 08:00-16:00
piątek: 08:00-16:00

Admission Office for Foreigners and the English Language Studies

ul. Fabryczna 29-31 - bud. A, pok. 102

Tel.: +48 666 345 187 (in English)

E-mail: studyinenglish@wsb.wroclaw.pl

Godziny otwarcia


poniedziałek: 08:00-16:00
wtorek: 08:00-16:00
środa: 08:00-16:00
czwartek: 08:00-16:00
piątek: 08:00-16:00

Dojazd do WSB

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu (mapa)

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław 
 

 • Komunikacja miejska MPK - zaplanuj podróż na wroclaw.jakdojade.pl (wpisz Wyższa Szkoła Bankowa Aleja Absolwentów). Warto skorzystać z wrocławskiej karty miejskiej URBANCARD (www.urbancard.pl).
 • Jeśli planujesz dojeżdżać PKP – najbliżej uczelni są dwa dworce kolejowe: Wrocław Muchobór (ok. 10 minut pieszo) i Wrocław Mikołajów (ok. 20 minut pieszo).