Z WSB możesz więcej!

W dzisiejszych czasach studia to tylko połowa sukcesu w znalezieniu pracy. Istotnym elementem jest również doświadczenie międzynarodowe.

Studia i praktyki

Współpraca z zagranicą stanowi niezwykle istotny element strategii Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Nawiązywanie partnerskich kontaktów międzynarodowych sprzyja rozwojowi nowoczesnej oferty dydaktycznej uczelni i daje studentom możliwość sprawdzenia swoich sił na arenie międzynarodowej. 


WSB we Wrocławiu współpracuje z wieloma ośrodkami w Europie i na świecie w ramach:

 • umów międzynarodowych,
 • programów i inicjatyw Unii Europejskiej,
 • sieci tematycznych i członkostwa w organizacjach międzynarodowych.

Od wielu lat WSB Wrocław aktywnie uczestniczy w Programie Erasmus+. Co roku coraz więcej studentów wyjeżdża na studia za granicę, wybierając spośród ponad 60 uczelni partnerskich. Oferta Centrum Współpracy Międzynarodowej skierowana jest do studentów studiów I i II stopnia oraz kadry dydaktycznej i administracyjnej.

Programy i inicjatywy międzynarodowe organizowane cyklicznie w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu:

 • studia i praktyki w ramach Erasmus+
 • zagraniczne Business Week'i
 • Business Week we Wrocławiu
 • Tydzień Międzynarodowy
 • Konferencja Studencka w Edynburgu
 • Szkoły Letnie
 • International Adaptation Days, International Christmas Dinner
 • Language Tandem, Goodbye Erasmus Meeting
 • Grupa iWSB
 • International Staff Week
 • Kursy adaptacyjno-językowe dla studentów zagranicznych
 • Konferencje międzynarodowe dla zorganizowanych grup zagranicznych


W ciągu roku akademickiego nasza oferta zawiera również: wykłady gościnne w językach obcych, spotkania tematyczne, konferencje, tygodniowe wyjazdy szkoleniowe i inne.

ponad 60 uczelni partnerskich!

Aż tyle uczelni partnerskich współpracuje z WSB we Wrocławiu.  Dlatego możesz studiować w takich państwach jak: Belgia, Czechy,  Chorwacja, Dania, Francja, Finlandia, Grecja, Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Turcja, Węgry, Włochy, Hiszpania, Holandia.