Z WSB możesz więcej!

W dzisiejszych czasach studia to tylko połowa sukcesu w znalezieniu pracy. Istotnym elementem jest również doświadczenie międzynarodowe.

Studia i praktyki

Współpraca z zagranicą stanowi niezwykle istotny element strategii Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Nawiązywanie partnerskich kontaktów międzynarodowych sprzyja rozwojowi nowoczesnej oferty dydaktycznej uczelni i daje studentom możliwość sprawdzenia swoich sił na arenie międzynarodowej. 


WSB we Wrocławiu współpracuje z wieloma ośrodkami w Europie i na świecie w ramach:

 • umów międzynarodowych,
 • programów i inicjatyw Unii Europejskiej,
 • sieci tematycznych i członkostwa w organizacjach międzynarodowych.

Od wielu lat WSB Wrocław aktywnie uczestniczy w Programie Erasmus+. Co roku coraz więcej studentów wyjeżdża na studia za granicę, wybierając spośród ponad 60 uczelni partnerskich. Oferta Centrum Współpracy Międzynarodowej skierowana jest do studentów studiów I i II stopnia oraz kadry dydaktycznej i administracyjnej.

Programy i inicjatywy międzynarodowe organizowane cyklicznie w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu:

 • studia i praktyki w ramach Erasmus+
 • zagraniczne Business Week'i
 • Business Week we Wrocławiu
 • Tydzień Międzynarodowy
 • Konferencja Studencka w Edynburgu
 • Szkoły Letnie
 • International Adaptation Days, International Christmas Dinner
 • Language Tandem, Goodbye Erasmus Meeting
 • Grupa iWSB
 • International Staff Week
 • Kursy adaptacyjno-językowe dla studentów zagranicznych
 • Konferencje międzynarodowe dla zorganizowanych grup zagranicznych


W ciągu roku akademickiego nasza oferta zawiera również: wykłady gościnne w językach obcych, spotkania tematyczne, konferencje, tygodniowe wyjazdy szkoleniowe i inne.

ponad 60 uczelni partnerskich!

Aż tyle uczelni partnerskich współpracuje z WSB we Wrocławiu.  Dlatego możesz studiować w takich państwach jak: Belgia, Czechy,  Chorwacja, Dania, Francja, Finlandia, Grecja, Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Turcja, Węgry, Włochy, Hiszpania, Holandia.

GameIT: Gamestorming for Innovative Teaching

Projekt GameIT: Gamestorming for Innovative Teaching realizowany w latach: 2017 - 2020 w ramach Partnerstw Strategicznych Programu Erasmus + przez międzynarodowe konsorcjum Wyższej Szkoły Filologicznej – obecnie WSB we Wrocławiu; “Vasile Alecsandri” University of Bacău (UB) w Rumunii, University of Ljubljana (UL) w Słowenii oraz norweski Western Norway University of Applies Sciences (HVL).

More details


Międzynarodowy zespół wykładowców oraz specjalistów od gier stworzył innowacyjne narzędzia dydaktyczne – gry kooperacyjne do wykorzystania na zajęciach z różnych dziedzin akademickich. Najważniejsza  to gra planszowa „Planet Hexagon” oraz cztery gry fabularne osadzone w kontekście kulturowym każdego kraju konsorcjum. Wielodyscyplinarny i złożony charakter działań projektowych wymagał współpracy i zaangażowania wszystkich partnerów międzynarodowych reprezentujących różne specjalności i specjalizacje. Istotą współpracy było dzielenie się doświadczeniami i wiedzą w obszarze kształcenia nauczycieli – metodyki nauczania, pedagogiki, alternatywnych form edukacji, zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji akademickiej, a także idei gamifikacji czyli edukacji z wykorzystaniem koncepcji gier. Testy przeprowadzone wśród studentów i dydaktyków z Norwegii, Rumunii, Słowenii i Polski potwierdzają, że wykonane gry kooperacyjne mają szansę stać się atrakcyjnym narzędziem i wzbogacić warsztat uniwersyteckich dydaktyków w różnych częściach Europy. Poprzez zabawę w zespole uczestnicy gier rozwijają tzw. kompetencje 21 wieku: umiejętności komunikacji i współpracy, negocjacji, kreatywnego i logicznego myślenia. Dzięki zawartych w nich treściom poznawczym, bardziej identyfikują się z własną kulturą, jednocześnie ucząc się otwartości na kulturową i obyczajową odmienność innych krajów.