Kadra dydaktyczna

W procesie nauczania ważną rolę odgrywa kadra naukowo-dydaktyczna. Jej wiedza, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności oraz sposób, w jaki współpracuje ze studentami, stanowią podstawę sukcesu.

Wykładowcy
Jednym z najważniejszych elementów wpływających na jakość procesu kształcenia jest kadra dydaktyczna. Etatowa kadra dydaktyczna WSB to ponad 170 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych. Dla większości z nich Wyższa Szkoła Bankowa jest podstawowym miejscem pracy w szkolnictwie wyższym. Kadrę Uczelni oprócz wykładowców etatowych stanowią również wykładowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowsku i Wilhelmsuniversität w Münster oraz osoby z wieloletnią praktyką zawodową – razem ponad 130 osób.

Do grona wykładowców WSB we Wrocławiu należą m.in.

 • prof. dr hab. Andrzej Małachowski
 • prof. dr hab. Aniela Styś
 • prof. dr hab. Bogumił Bernaś
 • prof. dr hab. Danuta Sołtys
 • prof. dr hab. Franciszek Gospodarczyk
 • prof. dr hab. Hana Valkova
 • prof. dr hab. inż. Jacek Unold
 • prof. dr hab. inż. Marek Bugdol
 • prof. dr hab. Jacek Mercik
 • prof. dr hab. Jan Łoboda  
 • prof. dr hab. Jaroslav Nenadal
 • prof. dr hab. Zdzisław Kędzia
 • prof. dr hab. Marian Noga
 • prof. dr hab. Ryszard Rohatyński  
 • prof. dr hab. Stanisława Bartosiewicz
 • prof. dr hab. Stefan Forlicz
 • prof. dr hab. Wiesław Bokajło
 • prof. dr hab. Zygmunt Przybycin
 • prof. dr hab. Andrzej Śmieja
 • dr hab. Jan Novak, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Joanna Szczepankiewicz-Battek, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Johannes Platje, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Stanisław Zagórny, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Tadeusz Gospodarek, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Tomasz Dohnal, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Zbigniew Jurczyk, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Barbara Majewska-Jurczyk, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. inż.  Andrzej Bujak, prof. nadzw. WSB
 • prof. dr hab. Jerzy Kwaśnikowski
 • dr hab. Joanna Majchrzyk-Mikula, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Józef Soroka, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Kazimiera Wilk, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Krzysztof Łobos, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Krzysztof Safin, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Maciej Jasiński, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Marek Błaszak, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Marian Jasiukiewicz, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Mariusz Czekała, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Romuald Łuczyński, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Stanisław Grycner, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Agnieszka Dejnaka, prof. nadzw. WSB
 • dr hab. Izabela Wróbel, prof. nazdw. WSB  

Praktycy w WSB
Znaczną część zajęć w WSB prowadzą praktycy. Są wśród nich dyrektorzy i pracownicy banków, biur maklerskich, firm ubezpieczeniowych, izby i urzędów skarbowych, urzędów celnych, dyrektorzy kreatywni, specjaliści ds. public relations, handlu, finansów międzynarodowych, kierownicy działów marketingu, eksperci firm konsultingowych, właściciele biur podróży i agencji turystycznych.

Na Wydziale Finansów i Zarządzania WSB we Wrocławiu funkcjonują następujące Instytuty:

Nazwa Instytutu Dyrektor Instytutu
Instytut Ekonomii prof. dr hab. Stefan Forlicz
Instytut Finansów i Rachunkowości prof. dr hab. Marian Noga
Instytut Logistyki dr hab. inż. Andrzej Bujak, prof. nadzw. WSB
Instytut Nauk Społeczno-Humanistycznych prof. dr hab. Bogumił Bernaś
Instytut Turystyki dr hab. Romuald M. Łuczyński, prof. nadzw. WSB
Instytut Zarządzania i Marketingu prof. dr hab. Aniela Styś