Co zyskujesz, studiując zarządzanie w WSB?

Forma studiów

Rekrutacja zakończona!
Interesuje Cię ten kierunek? Zapisz się na listę rezerwową.

 

Studia na tym kierunku możesz realizować w jednej z dwóch form: niestacjonarnej lub stacjonarnej.

 • Jeśli wybierzesz studia niestacjonarne, Twój plan zajęć będzie zorganizowany w weekendowe zjazdy (i niektóre piątki wieczorem, online), średnio raz na dwa tygodnie.
 • Na studiach stacjonarnych będziesz miał zajęcia w dni powszednie. Staramy się tak ułożyć plany zajęć, abyś mógł wszystkie obowiązkowe zajęcia odbyć w 3-4 dni w tygodniu.
Sposób realizacji

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób:

 • tradycyjny - zajęcia na studiach tradycyjnych zrealizujesz spotykając się z wykładowcami i pozostałymi uczestnikami z grupy w salach wykładowych,
 • hybrydowy - studia realizowane w formie niestacjonarnej. Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz zarówno na zajęciach odbywających się online, jak i tych w murach uczelni. Jak wygląda taki hybrydowy układ zajęć? Przykładowo, w sobotę uczysz się online z domu, a na uczelnię przyjeżdżasz w niedzielę.

Będziesz mógł odwiedzić renomowane firmy na tzw. wizytach studyjnych, podczas których poznasz realia i warunki pracy w danej branży. W trakcie takiego spotkania pracownicy opisują specyfikę swojej pracy i dzielą się zdobytym doświadczeniem. Jest to również doskonała okazja na przyjrzenie się z bliska przestrzeniom biurowym firmy.

 

Zajęcia prowadzimy z wykorzystaniem gier kierowniczych i biznesowych (prowadzonych w formie tradycyjnej oraz na platformie biznesowej online), a także na podstawie opisów realnych problemów występujących w przedsiębiorstwach (case studies). Dzięki czemu dostarczają one nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również cenną praktykę.

 

Na zajęciach spotkasz wykładowców z dużym doświadczeniem, m.in.trenerów biznesu, specjalistów z zakresu HR i coachingu, doradców biznesowych, specjalistów ds. marketingu i PR, a także członków rad nadzorczych.

 

Przedmioty specjalnościowe prowadzą eksperci z firm, tj.: Limango, Me&My Friends, Hexe Data. Są to liderzy branży, którzy oprócz prowadzenia zajęć tworzą również Radę Biznesu i realnie wpływają na program studiów, aby był jak najlepiej dopasowany do rynku pracy.

WSB Wrocław, grupa osób, profesjonaliści, dyskusja

Zajęcia odbywają się w profesjonalnych pracowniach – m.in. Design Thinking, fotograficznej i komputerowych oraz Adobe (pracownia Apple). Dzięki czemu będziesz miał szansę nauczyć się oprogramowania, tj.: Corel Draw Graphic Suite, Photoshop, Adobe Premiere, SAP, mHR EVO, Płatnik i Google Analytics.

Kluczowe cechy kierunku:

Puchar
zajęcia z wykorzystaniem gier kierowniczych i biznesowych
Laptop
pracownie: Design Thinking, fotograficzne, komputerowe oraz Adobe
Krawat
wizyty studyjne w siedzibach firm
prężnie działające koło naukowo-biznesowe KIWI

Jestem współwłaścicielką szkoły jazdy w rodzinnym mieście, a prywatnie interesuję się tańcem, który trenuję od 4. roku życia. Dzięki dobrze dobranemu planowi zajęć jestem w stanie pogodzić pasję, studia i pracę. Wybrałam kierunek zarządzanie ze specjalnością social media, ponieważ dostarcza mi wiedzę, która przyda mi się w każdej sferze życia – zwłaszcza zawodowej.

Natalia Przybylska

Studentka WSB

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Nauczysz się analizować działania przedsiębiorstw – m.in. poprzez uczestniczenie w grach rynkowych symulacyjnych czy rozwiązywania licznych case studies.
Dowiesz się, jak wykorzystywać w pracy specjalistyczne oprogramowanie m.in. Corel Draw Graphic Suite, Photoshop, Adobe Premiere, SAP, mHR EVO, Płatnik, Google Analytics (w zależności od wybranej specjalności).
WSB Wrocław, uśmiechnięta dziwczyna w słuchawkach
Poznasz zarządzanie strategiczne i zarządzanie zmianą.
Nauczysz się zagadnień z obszaru m.in. ekonomii, zarządzania i marketingu.
W zależności od specjalności: dowiesz się, jak wyznaczać cele w zakresie strategii produkcji, zarządzania zasobami ludzkimi, negocjacji biznesowych itd.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Grafika komputerowa w reklamie
Niestacjonarne Hybrydowe Rekrutacja zakończona Od marca
od 548 zł
Grafika komputerowa w reklamie
Stacjonarne Tradycyjne Rekrutacja zakończona Od marca
od 548 zł
Marketing i social media
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Rekrutacja zakończona
od 508 zł
Marketing i social media
Niestacjonarne Hybrydowe Rekrutacja zakończona Od marca
od 548 zł
Menedżer sprzedaży
Niestacjonarne Tradycyjne Rekrutacja zakończona
od 508 zł
Menedżer sprzedaży
Niestacjonarne Hybrydowe Rekrutacja zakończona
od 508 zł
Psychologia w zarządzaniu
Niestacjonarne Hybrydowe Rekrutacja zakończona
od 508 zł
Psychologia w zarządzaniu
Niestacjonarne Tradycyjne Rekrutacja zakończona
od 508 zł
Zarządzanie małą i średnią firmą
Stacjonarne Tradycyjne Rekrutacja zakończona Od marca
od 548 zł
Zarządzanie małą i średnią firmą
Niestacjonarne Hybrydowe Rekrutacja zakończona
od 508 zł
Zarządzanie produkcją
Niestacjonarne Tradycyjne Rekrutacja zakończona
od 508 zł
Zarządzanie produkcją
Niestacjonarne Hybrydowe Rekrutacja zakończona
od 508 zł
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Niestacjonarne Hybrydowe Rekrutacja zakończona Od marca
od 548 zł
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Rekrutacja zakończona
od 508 zł

Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.:

 • zarządzanie małą firmą,
 • grę biznesową,
 • etykę biznesu.
   
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Joanna Nogieć władze
dr Joanna Wieprow
WSB Wrocław, wykładowca. Stojąca kobieta w ciemnej marynarce i niebieskiej koszuli.
Kasia Kulig-Moskwa
Joanna Ukleja
WSB Wrocław, wykładowca, stojący mężczyzna w garniturze.
dr hab. Tadeusz Gospodarek, prof. WSB
Wojciech Męciński
dr Agnieszka Morawiak
Magdalena Gruszka
Alicja Biłozor
Joanna Ciołek
Andrzej Kwocz
mgr inż. Bartłomiej Bajak
mgr inż. Natalia Nastańska
dr Sylwia Wrona
dr hab. Renata Brajer-Marczak
dr Włodzimierz Wudarzewski
dr hab. inż. Radosław Ryńca
dr hab. Agnieszka Dejnaka, prof. nadzw. WSB

Prof. nadzw., absolwentka studiów MBA. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Zarządzania i Marketingu w WSB we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia z zakresu reklamy, e-komunikacji marketingowej, badań i analiz rynku oraz e-marketingu. Praktyk z zakresu marketingu i marketingu...

dr Joanna Nogieć

Kanclerz Wydziału Finansów i Zarządzania w WSB we Wrocławiu, wcześniej Wicekanclerz oraz Dyrektor Departamentu Dydaktyki i długoletni wykładowca marketingu. Ma za sobą doświadczenia pracy w domu mediowym oraz w agencji reklamowej, główne w obszarze badań marketingowych, planowania...

dr Joanna Wieprow

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik badawczo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Trener biznesu, specjalista z zakresu zarządzania finansami, inwestycji alternatywnych oraz analizy finansowej. Wykładowca akademicki z wieloletnim doświadczeniem. Autorka licznych publikacji...

dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin

Dyrektor Centrum Lean Management działającego w WSB we Wrocławiu. Doktor nauk ekonomicznych. Studia doktoranckie w Politechnice Wrocławskiej w Instytucie Organizacji i Zarządzania. Absolwentka Wydziału Inżynierii Ochrony Środowiska oraz Wydziału Informatyki i Zarządzania w zakresie...

dr Katarzyna Kulig-Moskwa

Doktor nauk ekonomicznych (specjalizacja zarządzanie). Adiunkt w Instytucie Zarządzania i Marketingu oraz kierownik zespołu zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Praktyk i teoretyk w obszarze zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, public...

Joanna Ukleja

Specjalista ds. HR, psycholog, certyfikowany trener biznesu, kierownik merytoryczny studiów podyplomowych HR dla profesjonalistów. Odpowiada za politykę HR w dużej organizacji,  wcześniej związana była z firmą doradczo-szkoleniową, w ramach której koordynowała wielomiesięczne...

mec. dr Tomasz Gaweł

Radca prawny. Od 2007 adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, w latach 2007-2010 dziekan Zamiejscowego Wydziału Ekonomicznego w Opolu WSB, wcześniej adiunkt na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), kierownik studiów podyplomowych WSB we Wrocławiu...

dr hab. Krzysztof Safin, prof. WSB

Pracownik naukowy i wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, kierownik Zespołu Badawczego Przedsiębiorczości i Zarządzania; specjalista z dziedziny przedsiębiorczości i zarządzania strategicznego; autor  wielu prac z dziedziny przedsiębiorczości, m.in....

dr Marcin Haberla

Wykładowca akademicki wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego (Katedra Badań Marketingowych, Instytut Marketingu). Członek komisji ds. strategii promocji wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu...

dr Krzysztof Kuźniak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Absolwent studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studiów managerskich dla wyższej kadry zarządzającej koncernu SANOMA na Uniwersytecie Aalto w Helsinkach (Program JUMP). Jest pracownikiem naukowym w stopniu adiunkta...

Prof. dr hab. Andrzej Małachowski

Prowadzi badania w dziedzinie zarządzania, informatyki w biznesie, e-biznesie i komunikacji gospodarczej, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Opublikował 176 prac, w tym ponad 40 autorskich i współautorskich książek i monografii. Publikował w USA, Kanadzie, Niemczech,...

dr inż. Julita Markiewicz-Patkowska

Doktor nauk technicznych, wykładowca akademicki, praktyk zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Zajmuje się wspieraniem przedsiębiorczości, tworzeniem i zarządzaniem projektami finansowanymi ze środków UE. W ostatnich latach autorka opracowań dotyczących zagadnień...

dr hab. Tadeusz Gospodarek, prof. WSB

Długoletni współwłaściciel firmy produkującej oprogramowanie klasy ERP dla sieci samochodowych (Peugeot, Citroen, Ford, Mercedes, Renault, Nissan, DAF) oraz dla firm produkcyjnych od gospodarstw rolnych aż do spółek giełdowych włącznie. Współtwórca systemów Motomanager,...

Wojciech Męciński

Praktyk w dziedzinie HRM z szerokim 6-cio letnim doświadczeniem we wdrażaniu i rozwoju narzędzi i systemów HR w dużych organizacjach operujących w międzynarodowym środowisku. Coach certyfikowany przy ICC specjalizujący się w Executive i Business Coaching. Obecnie od przeszło 3 lat...

dr Agnieszka Morawiak

Jej praca doktorska ma na celu ukazanie barier komunikacyjnych w przedsiębiorstwach polskich. Karierę badacza rynku rozpoczęła jeszcze na studiach zaczynając jako ankieter i koder. Obecnie kierownik wielu projektów badawczych z zakresu badań społecznych i marketingowych. Głównie...

Magdalena Gruszka

Certyfikowany Trener Biznesu, Coach oraz Psychoterapeuta. Od 12 lat projektuje oraz realizuje szkolenia miękkie i warsztaty rozwojowe. W latach 2008-2014 związana z przemysłem motoryzacyjnym, pracowała jako HR Business Partner oraz Trener Wewnętrzny w WABCO Polska.  Od stycznia 2013 r....

Alicja Biłozor

Dyplomowany, doświadczony coach, certyfikowany trener, ekspert w dziedzinie zarządzania ludźmi w organizacjach, doświadczony menedżer, psychoterapeuta w trakcie szkolenia.Absolwentka Szkoły Coachingu Menedżerskiego „Moderator”, absolwentka Szkoły Trenerów Zarządzania „MATRIK”...

Joanna Ciołek

Psycholog. Doradca personalny. Coach. Z zarządzaniem zasobami ludzkimi związana od 2005 r. Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu procesów rekrutacyjnych na stanowiska menedżerskie oraz w budowaniu strategii zarządzania zasobami ludzkimi.  Współpracowała z...

Andrzej Kwocz

Trener, konsultant ds. systemów zarządzania, absolwent Politechniki Wrocławskiej, autor publikacji dotyczących systemów zarządzania. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu, doskonaleniu i audytowaniu systemów ISO. Od ponad 9 lat w EcoMS Consulting odpowiada za prowadzenie...

mgr inż. Bartłomiej Bajak

Absolwent Wydziału Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz studiów podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy na Uniwersytecie Przyrodniczym, starszy inspektor bhp i specjalista do spraw przeciwpożarowych. Kierownik Centrum...

mgr inż. Natalia Nastańska

Absolwentka Ochrony Środowiska z ukończonymi studiami podyplomowymi z zakresu Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Zarządzania jakością. Posiada wieloletnie doświadczenie trenera oraz konsultanta ds wdrożeń systemów zarządzania, zgodnych z ISO. Współpracuje z jedną z wiodących...

dr Sylwia Wrona

Wykładowca, badacz, konsultant, certyfikowany trener biznesu. Absolwentka Szkoły Trenerów i Szkoły Tutorów-Mistrzów oraz Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych MSZ. Posiada certyfikat „Practitioner in the Art of NLP” oraz „NLP Business Practitioner”...

dr hab. Renata Brajer-Marczak

Doktor w dziedzinie nauk ekonomicznych, specjalista w dziedzinie procesowego zarządzania w przedsiębiorstwie. Regularnie prowadzi zajęcia dydaktyczne: wykłady i ćwiczenia związane z zarządzaniem procesami wytwórczymi i logistycznymi, systemami zarządzania jakością oraz procesowym...

dr Włodzimierz Wudarzewski

Kierownik Katedry Zarządzania w WSB Wrocław oraz wieloletni Kierownik merytoryczny "Menedżerskich Studiów Podyplomowych" WSB we Wrocławiu. Wspólnik i właściciel firm konsultingowo-szkoleniowych w latach 90. , a od roku 2012 - Współwłaściciel i Członek Rady Nadzorczej spółki...

dr hab. inż. Radosław Ryńca

Specjalizuje się głównie w rachunkowości zarządczej, w nowoczesnych koncepcjach i metodach zarządzania oraz ich zastosowaniu w obszarze przedsiębiorstw i organizacji pożytku publicznego. Autor dwóch monografii oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych wydanych w czasopismach krajowych...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie

Biuro czynne w sobotę 18.03 w godz. 9:00-13:00.

bud. A, p. 100
ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław

E-mail: rekrutacja@wsb.wroclaw.pl
Tel.: + 48 698 837 061
Infolinia: PL 71 758 22 30

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 08:00-16:00
Pobierz stronę do PDF