Samorząd studencki

To właśnie my reprezentujemy wszystkich studentów Wyższej Szkoły Bankowej. Studenci wybierają członków Rady samorządu w demokratycznych wyborach, które odbywają się co roku w październiku.

Czym się zajmujemy?

  • bronimy praw studentów, a także reprezentujemy ich przed władzami uczelni oraz jej założycielem,
  • zajmujemy się stypendiami socjalnymi i stypendiami rektora,
  • organizujemy wydarzenia kulturalne na wydziale oraz inne imprezy studenckie,
  • współpracujemy z samorządami studenckimi Wyższych Szkół Bankowych.