Studia MBA

Studia stworzone przez menedżerów dla menedżerów

 

Program Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie to studia w formule online. Adresujemy je do menedżerów i liderów biznesu, którym zależy zwłaszcza na rozwoju umiejętności przywódczych i orientacji w najnowszych trendach w obszarze technologii wspierających realizowanie celów biznesowych.


Przygotowując program studiów, czerpaliśmy także z doświadczeń naszych partnerów biznesowych. Dzięki tej współpracy uczestnicy zdobywają aktualną wiedzę na temat innowacji w obszarze zarządzania przedsiębiorstwami z różnych branż.

 

Studia MBA online to m.in.:

  • 1,5 roku intensywnego treningu biznesowego
  • sesje eksperckie i networkingowe
  • zajęcia z praktykami biznesu
  • 20 modułów o zróżnicowanej tematyce
  • zajęcia online i spotkania stacjonarne
  • dyskusje i projekty w gronie profesjonalistów
  • wirtualne wizyty studyjne w firmach
mba_WSB Warszawa
Dyplom MBA
Absolwenci programu otrzymują dyplom ukończenia studiów MBA, wystawiony przez Wyższą Szkołę Bankową w Warszawie, wraz z wykazem zaliczonych modułów i uzyskanymi ocenami oraz informacją, że jest to program realizowany we współpracy z Franklin University. Dyplom sygnowany jest przez amerykańskiego partnera programu.
 
Dyplom ukończenia studiów MBA zwalnia z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Masz pytania? Porozmawiajmy.

Dlaczego warto?

Maciej Kawecki

Jak wynika z najnowszej odsłony raportu Technology Vision 2021 przygotowanego przez Accenture, dzięki cyfrowym fundamentom umożliwiającym wdrażanie innowacji liderzy rynku zwiększają swe przychody pięć razy szybciej niż firmy pozostające w tyle, w porównaniu do zaledwie dwukrotnej różnicy w latach 2015-2018. Nawet 92% biorących w badaniu stwierdziło, że w 2021 roku ich organizacje skoncentrują się na szybkim wprowadzaniu innowacji w praktyce. Liderzy biznesu będą zmuszeni do analizy bardzo wielu różnych czynników, podejmując decyzje, które często będą miały wpływ na wieloletni rozwój organizacji.


Program studiów MBA oferowanych przez Wyższą Szkołę Bankową w Warszawie został dostosowany do najbardziej aktualnych trendów rozwoju przedsiębiorczości i potrzeb rynkowych, determinowanych również pandemią COVID-19. Uczestnicy studiów zdobędą wiedzę pozwalającą podołać wyzwaniom zmieniającego się świata.

dr Maciej Kawecki

Dziekan WSB Warszawa

Agnieszka Nowakowska

Autorski program studiów MBA oparty jest na unikalnym połączeniu wiedzy naukowej i praktycznej. Uczestnicy to praktycy biznesu z wieloletnim, bardzo cennym portfolio rynkowym. Na tym doświadczeniu chcemy budować ich dalsze kompetencje, cały czas pozostając bardzo stanowczo w sferze praktyki i narzędzi, jakie można wykorzystać w praktyce menedżerskiej. Studia mają charakter e-learningowy, co pozwala na dostosowanie ich do kalendarza i obowiązków zawodowych. Co szczególnie istotne, w tej formie online bardzo dbamy o relacje – stawiamy na networking i wymianę doświadczeń w grupie oraz pomiędzy studentami a wykładowcami. Przez cały okres trwania studiów będę miała przyjemność towarzyszyć słuchaczom jako opiekun grupy, rozwijając właśnie te relacje oraz służąc wsparciem operacyjnym.

Agnieszka Nowakowska

opiekun merytoryczny programu MBA

Palec

Więcej informacji znajdziesz na stronie programów MBA

Menedżerowie dla menedżerów, praktycy dla praktyków – to główne założenie, które przyświecało nam podczas tworzenia programu studiów online Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie. Przygotowanie studiów poprzedziły liczne spotkania z ludźmi biznesu, którzy opowiedzieli o kompetencjach, które chcą rozwijać u siebie i swoich pracowników. Zachęcamy do obejrzenia fragmentu jednej z takich rozmów, przeprowadzonych z Karol Górnowicz, prezesem Zarządu Skrivare