MBA w WSB Warszawa

Studia stworzone przez menedżerów dla menedżerów

Studia MBA

Program Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie został przygotowany z myślą o menedżerach, którzy każdego dnia stają przed wyzwaniami ciągle zmieniającej się rzeczywistości i którzy są otwarci na nowe doświadczenia i możliwości, które dzięki nim zyskują.

 

Przygotowując program studiów, czerpaliśmy doświadczeń od naszych partnerów biznesowych. Dzięki tej współpracy uczestnicy zdobywają aktualną wiedzę na temat innowacji w obszarze zarządzania przedsiębiorstwami z różnych branż.

 

Celem studiów MBA w WSB w Warszawie jest dostarczenie uczestnikom aktualnej, zgodnej z trendami wiedzy i praktycznych umiejętności  z dziedziny zarządzania m.in. z podejmowania decyzji menedżerskich, finansów, analizy ryzyka, zarządzania strategicznego, zarządzania ludźmi, projektami, sprawnego poruszania się w otoczeniu biznesowym.


Wspieramy u menadżerów innowacyjność od rozwijania nastawienia przedsiębiorczego, przez uczenie stałego usprawniania pracy aż po tworzenie startupu w  projekcie końcowym.

Program Master of Business Administration

 • Wszystkie zajęcia prowadzimy w języku polskim z elementami w języku angielskim (inspiracyjne wykłady nie podlegające zaliczeniu)
 • Studia realizowane są w formule online

 • Na zajęciach wykorzystujemy aktywne formy zajęć: symulacyjne gry biznesowe, testy, ćwiczenia, studia przypadku, projekty realizowane indywidualnie i w grupach.

 • Uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów 24/7

 • Zajęcia prowadzą praktycy,  eksperci z różnych dziedzin biznesu i edukacji biznesowej.

 

mba_WSB Warszawa
Palec

Więcej informacji znajdziesz na stronie programów MBA

Program MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie został zaprojektowany z myślą o:​

 • liderach biznesu, kadrze kierowniczej wszystkich szczebli oraz osobach aspirujących do objęcia stanowisk kierowniczych​,
 • osobach, które chcą rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu sprawnego i skutecznego zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania innowacji w biznesie ,​
 • osobach prowadzących własne firmy ​osobach, które planują poszerzyć zakres działalności firmy i przygotować ją na wyzwania XXI wieku, ​
 • osobach, którym zależy na rozwoju umiejętności przywódczych i orientacji w najnowszych trendach w obszarze technologii wspierających realizowanie celów biznesowych, ​
 • osobach nastawionych na samorozwój, gotowych czerpać wiedzę i inspirację z różnych źródeł, otwartych na działanie w szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Korzyści dla uczestników:

 • Innowacyjna struktura studiów MBA - unikatowe połączenie elastyczności i komfortu zajęć asynchronicznych z praktycznością zajęć synchronicznych
 • Program studiów ukierunkowany na kompetencje przyszłości - studia oferują wysoką jakość modułów, które zarówno obejmują kluczową wiedzę i praktyczne kompetencje menedżerskie
 • Intensywny charakter studiów – studia trwają 3 semestry  
 • Unikalny program rozwojowy – każdy z uczestników programu przechodzi diagnostykę osobowości i kompetencji potrzebnych na stanowisku kierowniczym z wykorzystaniem  m.in. oryginalnego narzędzia WSB Warszawa „COMP- 21”.
 • Praktyczny projekt zaliczeniowy o charakterze startupowym 
Uścisk dłoni

Masz pytania? Porozmawiajmy.

Żylicz

Wyzwania, przed którymi aktualnie stoją menedżerowie i liderzy biznesu, wymagają maksymalnej elastyczności w wielu obszarach zarządzania. Na wiele procesów i zjawisk zachodzących w organizacjach należy spojrzeć z zupełnie innej perspektywy.   
Studia Master of Business Administration (MBA) w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie są odpowiedzią na potrzeby tak dynamicznie zmieniającego się rynku. Już na wstępie oferujemy uczestnikom pogłębioną diagnozę predyspozycji i kompetencji menadżerskich, m.in. przy użyciu unikatowego narzędzia jakim jest "WSB Competencies". Nadrzędnym motywem programu jest rozwijanie przedsiębiorczości i szeroko rozumianej innowacyjności.  Uczestnicy zaproszeni są do rozwijania niestandardowego myślenia, tak indywidulanie, jak i zespołowo (min. przez udział w grze strategicznej)  

dr.hab.Olaf Żylicz, prof. WSB

Rektor WSB Warszawa

Maciej Kawecki

Jak wynika z najnowszej odsłony raportu Technology Vision 2021 przygotowanego przez Accenture, dzięki cyfrowym fundamentom umożliwiającym wdrażanie innowacji liderzy rynku zwiększają swe przychody pięć razy szybciej niż firmy pozostające w tyle, w porównaniu do zaledwie dwukrotnej różnicy w latach 2015-2018. 92% osób biorących udział w badaniu stwierdziło, że w 2021 roku ich organizacje skoncentrują się na szybkim wprowadzaniu innowacji w praktyce. Znacząco wzrosnąć mają także innowacje technologiczne nie zarezerwowane już tylko dla działów IT. Bez wątpienia jednak przeprowadzanie powyższych zmian odbywać się będzie w cieniu pandemii, która rewolucjonizuje sposób organizacji pracy, wymusza na nas kładzenie jeszcze większego nacisku na aspekty etyczne oraz utrudnia planowanie. Podołanie tym wielkim wyzwaniom na nieporównywalną dotychczas skalę wymaga multidyscyplinarnego spojrzenia na rzeczywistość. Liderzy biznesu będą zmuszeni do analizy bardzo wielu różnych czynników, podejmując decyzje, które często będą miały wpływ na wieloletni rozwój organizacji. Program studiów MBA oferowanych przez Wyższą Szkołę Bankową w Warszawie został dostosowany do najbardziej aktualnych trendów rozwoju przedsiębiorczości i potrzeb rynkowych, determinowanych również pandemią COVID-19. Uczestnicy studiów zdobędą wiedzę pozwalającą podołać wyzwaniom zmieniającego się świata.

dr Maciej Kawecki

prorektor WSB Warszawa

Dagna Frydrych

Tworzenie innowacyjnych i technologicznych projektów czy spółek to nowe wyzwanie dla przedsiębiorców. Liczy się elastyczność i zwinność, umiejętność budowania produktu pod potrzeby użytkownika oraz szybkie testowanie na rynku pierwszych koncepcji. Dlatego założyciele start-upów muszą kształcić u siebie przede wszystkim tzw. kompetencje przyszłości, czyli między innymi kreatywność, umiejętności cyfrowe, współpracę w zespole, analizowanie danych czy rozwiązywanie złożonych problemów. Z potrzeby szlifowania tych kompetencji powstał projekt zaliczeniowy studiów MBA, podczas którego studenci będą tworzyć produkty biznesowe, odpowiadające na realne potrzeby konkretnych grup odbiorców.

Dagna Frydrych

wykładowca MBA WSB Warszawa