MBA w WSB Warszawa

Studia stworzone przez menedżerów dla menedżerów

Studia MBA

Program Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie to studia w formule online. Adresujemy je do menedżerów i liderów biznesu, którym zależy zwłaszcza na rozwoju umiejętności przywódczych i orientacji w najnowszych trendach w obszarze technologii wspierających realizowanie celów biznesowych.


Przygotowując program studiów, czerpaliśmy także z doświadczeń naszych partnerów biznesowych. Dzięki tej współpracy uczestnicy zdobywają aktualną wiedzę na temat innowacji w obszarze zarządzania przedsiębiorstwami z różnych branż.

 

Program Master of Business Administration

  • Wszystkie zajęcia prowadzimy w języku polskim z elementami w języku angielskim (inspiracyjne wykłady nie podlegające zaliczeniu)
  • Studia realizowane są w formule hybrydowej.

  • Na zajęciach wykorzystujemy aktywne formy zajęć: symulacyjne gry biznesowe, testy, ćwiczenia, studia przypadku, projekty realizowane indywidualnie i w grupach.

  • Uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów 24/7

  • Zajęcia prowadzą praktycy,  eksperci z różnych dziedzin biznesu i edukacji biznesowej.

 

mba_WSB Warszawa

Celem studiów MBA w WSB w Warszawie jest dostarczenie uczestnikom aktualnej, zgodnej z trendami wiedzy i praktycznych umiejętności  z dziedziny zarządzania m.in. z podejmowania decyzji menedżerskich, finansów, analizy ryzyka, zarządzania strategicznego, zarządzania ludźmi, projektami, sprawnego poruszania się w otoczeniu biznesowym.


Wspieramy u menadżerów innowacyjność od rozwijania nastawienia przedsiębiorczego, przez uczenie stałego usprawniania pracy aż po tworzenie startupu w  projekcie końcowym.

Palec

Więcej informacji znajdziesz na stronie programów MBA

Korzyści dla uczestników: 

  • Innowacyjna struktura studiów MBA - unikatowe połączenie elastyczności i komfortu zajęć asynchronicznych z praktycznością zajęć synchronicznych
  • Program studiów ukierunkowany na kompetencje przyszłości - studia oferują wysoką jakość modułów, które zarówno obejmują kluczową wiedzę i praktyczne kompetencje menedżerskie
  • Intensywny charakter studiów – studia trwają 3 semestry  
  • Unikalny program rozwojowy – każdy z uczestników programu przechodzi diagnostykę osobowości i kompetencji potrzebnych na stanowisku kierowniczym z wykorzystaniem  m.in. oryginalnego narzędzia WSB Warszawa „COMP- 21”.
  • Praktyczny projekt zaliczeniowy o charakterze startupowym 
Dyplom MBA
Absolwenci programu otrzymują dyplom ukończenia studiów MBA, wystawiony przez Wyższą Szkołę Bankową w Warszawie, wraz z wykazem zaliczonych modułów i uzyskanymi ocenami oraz informacją, że jest to program realizowany we współpracy z Franklin University. Dyplom sygnowany jest przez amerykańskiego partnera programu.
 
Dyplom ukończenia studiów MBA zwalnia z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.
Uścisk dłoni

Masz pytania? Porozmawiajmy.