Rozważasz zmianę uczelni?

Studiujesz, ale nie jest to do końca to, czego się spodziewałeś? Rozważasz zmianę uczelni? A może kierunek studiów, który pierwotnie wybrałeś, nie był strzałem w dziesiątkę? Spróbuj jeszcze raz i zostań studentem Wyższej Szkoły Bankowej!

Niezależnie od tego, jaki kierunek i na jakiej uczelni studiowałeś, to oferta dla Ciebie. Pamiętaj, że możliwe jest przyjęcie na semestr wyższy niż pierwszy, jeśli kierunek, na który chcesz się przenieść, jest zgodny z kierunkiem aktualnie studiowanym.

Zasady rekrutacji

  • Jeśli jesteś studentem na innej uczelni i studiujesz pokrewny kierunek oraz masz zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów to masz możliwość przeniesienia na wyższy semestr studiów. W trakcie trwania semestru przeniesienie nie jest możliwe.

Podania o przeniesienie przyjmujemy przez cały rok.

 

 

 

Przeniesienie

Wykaz niezbędnych dokumentów:

  • podanie o przeniesienie
  • kartę przebiegu studiów, czyli wykaz zaliczonych przedmiotów, wydawany przez dziekanat (z podaniem liczby godzin zajęć, form zajęć, form zaliczenia, punktów ECTS, ocen i okresów studiów)
  • potwierdzone przez Dziekanat zaświadczenie o posiadanym statusie Studenta (zaświadczenie powinno zawierać informację o terminie rozpoczęcia studiów).

Oryginalne dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Rekrutacji lub wysłać pocztą tradycyjną.

Dziekan nie przyjmuje dokumentów w formie skanów ( karta przebiegu studiów, podanie, zaświadczenie).

Przejdź proces przeniesienia studiów z nami

1. Złóż podanie w Biurze Rekrutacji

Dostarcz odpowiednie dokumenty (podanie o przeniesienie, kartę przebiegu studiów, zaświadczenie o statusie studenta) wymagane w procesie przeniesienia do Biura Rekrutacji.

 

2. Poznaj decyzję Dziekana

Po rozpatrzeniu podania przez Dziekana skontaktujemy się z Tobą mailowo, abyś zapoznał się z warunkową zgodą Dziekana oraz ilością różnic programowych, a także wykazem dokumentów jakie należy jeszcze złożyć.

 

Student może przenieść się z innej uczelni pod warunkiem, że poinformował o przeniesieniu uczelnię macierzystą, z której się przenosi i uzyskał jej zgodę oraz wywiązał się ze wszelkich zobowiązań wobec uczelni macierzystej – co potwierdzi pisemnym zaświadczeniem z uczelni macierzystej, które jest obowiązkowe 
w celu uzyskania wpisu na listę studentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.


3. Zapisz się on-line

Wejdź na stronę i wypełnij formularz rekrutacyjny.

WSB Warszawa

4. Dokonaj opłaty i złóż wymagane dokumenty w Biurze Rekrutacji

Następnie dostarcz w przeciągu 7 dni do Biura Rekrutacji komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych. Wówczas otrzymasz wpis na listę studentów.

 

5. Dostęp do Extranetu

Numer albumu i dostęp do Extranetu otrzymasz na swój adres e-mail. 

W Extranecie sprawdzisz:

  • nazwę swojej grupy
  • plan zajęć
  • indywidualny numer konta bankowego, na który należy wpłacać czesne.

 

6. Zostań studentem

Witamy w gronie studentów.  Zapraszamy do dziekanatu w celu podpisania karty różnic programowych oraz odbioru legitymacji.

WSB Panorama

Zgodnie z regulaminem opłat w przypadku przeniesienia musisz wnieść opłaty w systemie gwarantowanego czesnego stałego przewidziane w tabeli opłat dla rocznika, na który zostajesz przeniesiony. Nie jesteś uprawniony do korzystania z promocji dotyczących wysokości czesnego.

 

Masz więcej pytań?
Skontaktuj się z nami! 

Kontakt

Biuro Rekrutacji
ul. Łabiszyńska 25,  03-204 Warszawa
Tel.: 22 256 23 04
E-mail: rekrutacja@wsb.warszawa.pl