Studia magisterskie z podyplomowymi

W związku decyzją Ministerstwa Zdrowia dot. wpisania M. St. Warszawy do czerwonej strefy, od 17 października 2020 (sobota), zajęcia w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie prowadzone są wyłącznie w systemie zdalnym.

Zajęcia prowadzone są przy pomocy platformy MS TEAMS, zgodnie z planami zajęć zawartymi w Extranecie.

Najważniejsze dla nas jest Wasze bezpieczeństwo i to, by studiowanie w WSB niosło ze sobą pozytywne doświadczenia!

Zobacz ofertę studiów
2 dyplomy
Dwa dyplomy w dwa lata

Studia kończą się obroną pracy magisterskiej, uzyskaniem dyplomu magistra i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Uzyskujesz dzięki temu dodatkowe argumenty w CV za tym, że jesteś osobą aktywną i nastawioną na rozwój, co zwiększa Twoje szanse na rynku pracy.

 

Oszczędność czasu i pieniędzy

Studia II stopnia z podyplomowymi to dla Ciebie szansa na prawdziwą oszczędność czasu i pieniędzy. Płacisz tylko jedno czesne, które jest korzystniejsze cenowo niż wybór tych studiów każdych z osobna.

 

Zajęcia w ramach studiów podyplomowych realizowane są jednocześnie z tymi, w ramach studiów magisterskich i kończysz obie formy studiów w tym samym czasie. Jest to duża oszczędność czasu poświęconego na rozwój.

Co zyskujesz, studiując w WSB w Warszawie?

Książka
Zdobywasz wiedzę wykraczający poza program magisterski
Zegar
Oszczędzasz czas - studia podyplomowe realizujesz jednocześnie z magisterskimi
Organizacja
Wyróżniasz się w oczach pracodawców
Zwiększasz swoje szanse na rynku pracy
Promocja
Oszczędzasz pieniądze, płacąc jedno czesne