Studia jednolite magisterskie

Studia jednolite magisterskie to studia zawodowe, kończące się uzyskaniem tytułu magistra. W Wyższej Szkole Bankowej możesz wybrać studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika wczesnoszkola i  przedszkolna.
 

Dowiedz się więcej
Organizacja studiów

Studia jednolite magisterskie trwają 5 lat (10 semestrów).

Pierwsze 2 lata to przede wszystkim zdobywanie wiedzy i nabywanie umiejętności niezbędnych dla studentów na danym kierunku. To także czas na to, by zastanowić się nad tym, czym chcesz zajmować się w przyszłości.

Dyplom magistra

Przez kolejne 3 lata zdobywasz wiedzę i umiejętności z konkretnej, wybranej przez Ciebie specjalności. Studia kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra.

Co zyskujesz studiując Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną w WSB w Warszawie?

Mózg
Uczysz się według nowoczesnych programów studiów.
Organizacja
Spotykasz wykładowców z doświadczeniem praktycznym.
Kalendarz
Przekazywana Ci wiedza aktualizowana jest na bieżąco.