Co zyskujesz, studiując pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w WSB?

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna to bardzo istotny etap w rozwoju dziecka, ponieważ to początek całego procesu edukacyjnego. Pedagog pełni wtedy szczególną rolę, wspierając dzieci w kształtowaniu ich podejścia do uczenia się, diagnozując ich problemy i potrzeby rozwojowe. Jest dla nich przewodnikiem – objaśnia świat i zjawiska w nim zachodzące. 

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna trwają 5 lat, absolwent uzyska tytuł magistra. Na zajęciach spotkasz wykładowców – ekspertów  z różnych obszarów dydaktycznych oraz weźmiesz udział w wizytach studyjnych, praktykach oraz stażach w instytucjach publicznych i niepublicznych.

Jako pedagog będziesz wspierać rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny uczniów. Dlatego w trakcie studiów zdobywasz wiedzę z obszaru pedagogiki i psychologii, bierzesz udział w warsztatach i zajęciach terenowych. Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować jako nauczyciel w przedszkolach i klasach początkowych szkoły podstawowej.

W trakcie studiów nauczysz się m.in. wykorzystywać różne metody, formy i narzędzia edukacyjne, stymulować rozwój psychofizyczny podopiecznych, współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną, orientować się w przepisach prawa dotyczącego systemu oświaty oraz statusu zawodowego nauczycieli.

 

Co zyskujesz?

 • Uzyskasz pełne kwalifikacje niezbędne do pracy w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.
 • Zdobędziesz najbardziej aktualną wiedzę oraz umiejętności i kompetencje przydatne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Zajęcia są prowadzone przez specjalistów, nauczycieli i badaczy okresu dzieciństwa oraz praktyków edukacyjnych.
 • Nauczysz się wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, diagnozowania ich potrzeb i możliwości.
Rozporządzenie

Od 1 października 2019 r. zmianie uległ system kształcenia nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Kształcenie przebiega na jednolitych studiach magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Nowy standard kształcenia nauczycieli określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, które obowiązuje od 1 października 2019 r. Podstawa prawna: § 8 ust. 1 pkt 9 oraz § 48 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. poz. 1861, ze zm.).

Organizacja zajęć

Ten kierunek możesz studiować stacjonarnie lub niestacjonarnie.

 

W formie niestacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w weekendy oraz wybrane piątki w godzinach popołudniowych.
W formie stacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w ciągu tygodnia - zwyczajowo są to 3 lub 4 dni w tygodniu.

dla kogo

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dedykowany są do osób, które są zainteresowane pracą w charakterze nauczyciela w przedszkolu i w klasach niższych szkoły podstawowej.


На цьому напрямку ти також можеш навчатися українсько-польською мовою.

 

Детальніше тут

Cechy kierunku:

Książka
Nabywasz kwalifikacje nauczycielskie.
Mózg
Uczysz się wg nowoczesnych programów studiów.
Organizacja
Spotykasz wykładowców z doświadczeniem praktycznym.
Uścisk dłoni
Masz dostęp do interesujących ofert praktyk, staży i pracy.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Działalności pedagogicznej.
Interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Teorii i praktyki pedagogiki.
Pracy z dziećmi.

Program studiów

Program studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w WSB Warszawa:
 

 • pedagogika
 • psychologia
 • metodyka edukacji polonistycznej
 • metodyka edukacji matematycznej
 • metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej
 • metodyka edukacji plastycznej i technicznej
 • metodyka edukacji muzycznej
 • metodyka edukacji wychowania fizycznego z edukacją zdrowotną.

 

Uwaga: kierunek nadający uprawnienia nauczycielskie.

Zobacz program studiów

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Zasady rekrutacji

Studentem jjednolitych studiów magisterskich stopnia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna możesz zostać po ukończeniu szkoły średniej, zdaniu matury i odebraniu świadectwa dojrzałości. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu dokumentów i spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.
 

Poznaj zasady rekrutacji i zapisz się na studia w 5 prostych krokach.

Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie, studia II stopnia

Infolinia rekrutacyjna czynna: poniedziałek 9:00-18:00, wtorek-piątek 8:00-17:00, sobota 9:00-14:00

Łabiszyńska 25
pokój 008
03-204 Warszawa

E-mail: rekrutacja@wsb.warszawa.pl
Tel.: 22 256 23 04

Godziny otwarcia:
 • pn: 11:00-18:00
 • wt-pt: 08:00-16:00
 • so: 09:00-14:00
Pobierz stronę do PDF