Studia w programie Erasmus+

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie działa aktywnie na rynku międzynarodowym. Uczelnia posiada Kartę Erasmus+, przyznaną przez Komisję Europejską, która uprawnia do udziału w programie Erasmus+. 

 

Erasmus+ umożliwia uczestnictwo w wymianie międzynarodowej, finansowanej przez Unię Europejską. Studenci mogą zarówno studiować zagranicą, jak i odbyć praktyki w innym kraju. Program ten umożliwia doskonalenie umiejętności językowych, poszerzenie horyzontów, wymianę doświadczeń, poznanie innej kultury, nawiązanie międzynarodowych znajomości i jest niezapomnianą przygodą życia.

W programie Erasmus+ udział biorą: Austria, Belga, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia Północna, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry i Włochy.

Proces rekrutacji

Aby wziąć udział w rekrutacji powinieneś:

  • złożyć wniosek
  • zaliczyć test językowy - obligatoryjny dla wszystkich kandydatów do wyjazdu w ramach Programu Erasmus+.
  • przejść rozmowę kwalifikacyjną - prowadzona częściowo w języku angielskim w celu zapoznania Komisji ze studentem 

Warunki przystąpienia

Aby móc przystąpić do programu Erasmus+ powinieneś spełniać poniższe kryteria:

  • być studentem WSB w  Warszawie 
  • mieć ukończony pierwszy rok studiów I stopnia (licencjackich), pamiętaj jednak, że wyjechać nie możesz na ostatni semestr studiów I i II stopnia. -być obywatelem kraju uczestniczącego w Erasmusie  bądź  mieć status uchodźcy, kartę stałego pobytu w Polsce  lub  otrzymać wizę uprawniającą do przebywania w kraju przyjmującym. 
  • nie posiadać zaległości w opłatach uczelnianych 
  • uzyskać pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów z poprzednich semestrów. 

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

Kliknij, żeby pobrać formularz zgłoszeniowy do programu Erasmus+ (PDF)

 

The application form in the English version

The application form in the English version Click (PDF)

Lista uczelni partnerskich

Kliknij, żeby pobrać listę uczelni partnerskich (PDF)

Przewodnik po programie Erasmus+

Kliknij, żeby pobrać przewodnik po programie Erasmus+ (PDF):

Pobieram

 

Karta Erasmusa

Kliknij, żeby pobrać Kartę Erasmusa (PDF):

Pobieram