Rozwijaj swoje pasje

Studia - jeden z najpiękniejszych okresów w życiu. To czas, w którym poznajesz najlepszych przyjaciół, znajdujesz wielką miłość i decydujesz o losach swojej kariery zawodowej. Na uczelni – gdzieś pomiędzy nauką do egzaminów, uczestnictwem na wykładach, a udziałem w warsztatach i ćwiczeniach, znajdź czas na barwne i ciekawe życie studenckie.


Organizacje studenckie w WSB  Warszawa, na czele z samorządem studenckim, są świetną okazją do zdobycia nowych doświadczeń i realizacji dodatkowych, interesujących projektów. Przy okazji możesz poznać świetnych ludzi – studenckie przyjaźnie towarzyszą nam często przez całe życie.

 

W Wyższej Szkole Bankowej wiemy, jak ważne dla dalszego sukcesu zawodowego jest często to, czym studenci żyją podczas studiów: praktyki, wolontariat czy aktywny udział w organizacjach studenckich, to rzeczy, którymi można wyróżnić się na starcie swojej kariery. Dlatego z chęcią wspieramy inicjatywy studenckie. Czekamy na Wasze pomysły. 

Samorząd studencki

Reprezentujemy wszystkich studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Studenci wybierają członków Rady Samorządu w demokratycznych wyborach, które odbywają się co roku w październiku.

 

Czym się zajmujemy?

 • reprezentujemy studentów przed władzami uczelni oraz jej założycielem,
 • zajmujemy się stypendiami socjalnymi i stypendiami rektora,
 • organizujemy wydarzenia kulturalne na wydziale oraz inne imprezy studenckie,
 • współpracujemy z samorządami studenckimi Wyższych Szkół Bankowych.

Skontaktuj się z nami!

Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Bankowej
samorzad@wsb.warszawa.pl
Profil na Facebooku - TUTAJ 

Koła naukowe

Studenckie Koło Naukowe  - Prawo w praktyce

 

Misją koła naukowego jest propagowanie wiedzy o praktycznym wymiarze stosowania prawa. Na spotkaniach omawiane będą – na przykładach – mechanizmy stosowania prawa w praktyce: przez sądy i organy administracji publicznej a także w obrocie gospodarczym. Ostatecznym celem jest zbudowanie (u studentów) umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów prawnych, w tym krytycznej analizy dostępnych źródeł dotyczących tej materii.

 

Tematyka:  

 • prawo karne  
 • prawo w biznesie 
 • prawo nowych technologii

 

Opiekunowie naukowi: dr Izabela Jankowska-Prochot, dr Paweł Blajer, dr Mirosław Gumularz 

Kontakt: MS Teams, zespół: Prawo w praktyce, kod dostępu: tmjgcg3

Studenckie Koło Naukowe Finansów i Przedsiębiorczości 

 

To organizacja, która zrzesza osoby zainteresowane ekonomią, finansami, a także porusza tematykę szeroko pojętej przedsiębiorczości oraz rozwoju zawodowego. 

 

Organizujemy spotkania z praktykami, którzy swoją wiedzą oraz doświadczeniami inspirują i motywują do działania. Uczestniczymy w projektach i konferencjach. Sami również organizujemy debaty oraz dyskusje. Na bieżąco śledzimy to, co obecnie dzieje się wokół nas w obszarze finansów i ekonomii zarówno w w Polsce, jak i na świecie, zauważając pojawiające się zjawiska i analizujemy jak wpływają na nasze codzienne życie. 

 

Misją Koła Naukowego jest rozbudzanie przedsiębiorczości oraz zapoznanie z tematyką związaną z finansami i  ekonomią. Zależy nam na umożliwieniu rozwoju i samorealizacji studentom, którzy poprzez praktyczne wykorzystanie posiadanej wiedzy teoretycznej chcą poszerzyć swoje horyzonty myślowe.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich, którzy chcą się rozwijać i w nieszablonowy sposób poszerzać swoją wiedzę, a także zdobyć nowe, praktyczne umiejętności w tematyce finansów i przedsiębiorczości.

 

Opiekunowie naukowi: dr Urszula Wysocka, dr Artur Fiks

Kontakt: studenckiekolofip@wsb.warszawa.pl

Studenckie Koło Naukowe  - Projekt Marketing & Zarządzanie

 

Misją koła naukowego Projekt Marketing & Zarządzanie jest:

 • poszerzania wiedzy z zakresu marketingu zarządzania, finansów oraz tworzenia projektów,
 • rozwijanie zainteresowań oraz kształtowanie umiejętności Członków Koła,
 • rozwój kompetencji miękkich, przez co rozumie się: praca w zespole, ćwiczenie autoprezentacji i wystąpień publicznych, organizacja czasu i pracy, zarządzanie zespołem oraz projektami,
 • zdobywanie doświadczenia dzięki współpracy z różnymi organizacjami,
 • budowanie własnej marki oraz indywidualnej ścieżki kariery każdego Członka Koła,
 • zdobywanie osiągnięć w podejmowanych przez Członków Koła konkursach i projektach.
 • wzbudzanie kreatywności w Członkach Koła. 

 

Opiekun naukowy: mgr Małgorzata Tyszko-Gasik

Studenckie Koło Naukowe  - Rozwoju Liderów Biznesu

 

Zapraszamy studentów wszystkich kierunków do uczestnictwa w Kole Naukowym Rozwoju Liderów Biznesu. To miejsce, w którym w sposób praktyczny będziemy zajmować się następującą tematyką:

 • Psychologia w sprzedaży i marketingu
 • Psychologia w zarządzaniu i psychologia managera
 • Leadership
 • Kompetencje managerskie
 • Negocjacje i zarządzanie konfliktem
 • Zarządzanie w kryzysie wizerunkowym
 • Zastosowanie różnych form komunikacji w określonych sytuacjach biznesowych
 • Sztuka wystąpień publicznych i autoprezentacji
 • Personal branding w zarządzaniu z wykorzystaniem różnych narzędzi
 • Strategia komunikacji marki własnej w biznesie
 • Corporate Social Responsibility
 • Media w biznesie

Dzięki uczestnictwu w Kole będziecie mieli możliwość inicjowania i realizacji badań naukowych. Nauczycie się, jak organizować panele i debaty naukowe, będziecie brali udział w konferencjach biznesowych i naukowych. A może założymy razem wydawnictwo naukowe?

 

Opiekun naukowy: mgr Agnieszka Nowakowska 

Kontakt: MS Teams, zespół: Liderzy Biznesu, kod dostępu: j6mtxqb

liderzy.biznesu@wsb.warszawa.pl