Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie projektem informatycznym w WSB we Wrocławiu.

Liczba miesięcy nauki: 8
Liczba godzin: 128
Liczba zjazdów: 8
Liczba semestrów: 2
Wprowadzenie do zarządzania projektami
(16 godz.)
 • Projekt – Proces – Zadanie, program, portfel projektów
 • Wprowadzenie do PMBOK® Guide, obszary wiedzy, grupy procesów
 • Miejsce projektu w organizacji
 • Rodzaje struktur organizacji, struktura organizacyjna projektu, RACI, OBS
 • Symulacja „Baza na Marsie"
   
Zarządzanie integralnością, gra symulacyjna „Podróż dookoła świata"
(8 godz.)
 • Zmiany, rejestr zmian, integralność projektu
Obsługa MS Project
(8 godz.)
 • Podstawowe i zaawansowane funkcje MS Project, harmonogramowanie, bilansowanie zasobów, śledzenie stanu projektu, wartość wypracowana, przykład projektu wdrożenia systemu informatycznego
 • Przegląd narzędzi zarządzania projektami i portfelem projektów
 • Planowanie i monitorowanie wielu projektów w MS Project
   
Zarządzanie wymaganiami
(8 godz.)
 • Wprowadzenie do BABOK
 • Struktura metodyki BABOK Guide
 • Podstawowe techniki gromadzenia i analizy wymagań biznesowych
   
Komunikacja i współpraca w zespole projektowym IT
(8 godz.)
 • Komunikacja z klientem, rozwiązywanie konfliktów, cykl życia grupy, przywództwo
Gra symulacyjna Massawa (PMI Award 2007)
(16 godz.)
 • Symulacja pracy w zespole projektowym
 • Wdrażanie planu zarządzania projektem
   
Wprowadzenie do zwinnego zarządzania projektami i Scrum
(16 godz.)
 • Ewolucja metodyk zarządzania projektami IT, zmienność wymagań a adaptacyjność procesów, Aspekty psychologiczne w zarządzaniu projektami IT
 • Rys historyczny, podstawowe pojęcia, opis cyklu rozwoju produktu, metody szacowania, wsparcie narzędziowe, Wybrane elementy metodyki Scrum: Planning poker, burndown chart, daily scrum, sprint review, retrospective
 • Scrum w większych projektach, Scrum of Scrum
 • Alternatywne metodyki zwinne
 • Certyfikacja PMI Agile Certified Practitioner
   
Gra symulacyjna „Scrum Droid"
(8 godz.)
 • Praktyczne prowadzenie projektu w metodyce zwinnej
 • Praktyczne stosowanie technik i metod zwinnych
   
Gra symulacyjna „Mayday Mayday" (PMI Award 2009)
(16 godz.)
 • Zarządzanie ryzykiem i zmianą w projektach
Przygotowanie do certyfikacji Scrum Master
(8 godz.)
 • Podsumowanie metodyki Scrum
 • Próbny test Scrum Master, omówienie wyników
   
Przygotowanie do egzaminu PMP
(16 godz.)
 • Przegląd procesów PMBOK® Guide
 • Symulacja online
 • Ćwiczenia z wyliczania ścieżki krytycznej i wartości wypracowanej
 • Próbny test PMP, omówienie wyników
   
Forma zaliczenia
Projekt
egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności
Projekt
projekt lub case studies – indywidualnie lub zespołowo