W naszej ofercie studiów podyplomowych nie ma kierunku, który Cię interesuje? 
 


Napisz nam na czym Ci zależy, a weźmiemy Twój pomysł pod uwagę i powiadomimy Cię gdy uruchomimy rekrutację na podobny kierunek. 

Zostań słuchaczem studiów podyplomowych w WSB!

Studia podyplomowe możesz podjąć, jeśli masz wykształcenie wyższe (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie). Oznacza to, że nie musisz posiadać dyplomu magistra i już po studiach I stopnia zaczynasz studia podyplomowe.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisz się na studia podyplomowe w 4 prostych krokach:

KROK 1.

Wybierz studia

 • Spośród kierunków studiów podyplomowych wybierz jeden dla siebie - lista kierunków. 
 • Wypełnij formularz na stronie www. Po zakończeniu rejestracji wyślemy na Twój adres e-mail automatycznie wygenerowane i wypełnione formularze. 
KROK 2.

Przygotuj dowód osobisty lub paszport do przedłożenia w Biurze Rekrutacji i skompletuj dokumenty

 • kwestionariusz zawierający podanie o przyjęcie na studia  (dokument generuje system zapisów online)
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych (w 2 egzemplarzach, parafowana na każdej stronie; dostaniesz ją na swoją skrzynkę mailową, po tym jak zapiszesz się online)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis do wglądu; dyplom koniecznie musi być podpisany pod fotografią)
 • w przypadku zmiany imienia lub nazwiska na którymkolwiek z dokumentów składanych w procesie rekrutacji – do wglądu dowód osobisty, akt małżeństwa, decyzję administracyjną o zmianie imienia lub nazwiska albo orzeczenie sądu
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej, którą można uiścić przelewem na konto numer 59 1020 5242 0000 2902 0198 4939 lub przy zapisie w Biurze Rekrutacji (nie dotyczy w okresie promocji 0 zł wpisowego). Dowód opłaty prosimy opisać tytułem: studia podyplomowe, imię i nazwisko osoby zapisującej się na studia oraz adres.

Jeśli posiadasz dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych wydany przez zagraniczną uczelnię, pamiętaj dodatkowo skompletować:

 • kserokopię dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych oraz dodatku/suplementu - zalegalizowanym lub zaopatrzonym w klauzulę apostille (oryginał do wglądu),
 • kserokopię tłumaczenia powyższych dokumentów sporządzonych lub poświadczonych przez tłumacza przysięgłego.

Uzupełnij później

Jeśli nie uda Ci się zgromadzić wszystkich dokumentów, brakujące możesz przesłać listownie lub dostarczyć osobiście do Biura Rekrutacji w uzgodnionym terminie.

KROK 3.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

W ciągu 7 dni od daty zapisu online złóż komplet dokumentów wraz z podpisaną umową o świadczenie usług edukacyjnych.

Po skompletowaniu wszystkich dokumentów otrzymasz potwierdzenie przyjęcia na studia oraz informacje o tym, kiedy uzyskasz dostęp do swoich planów zajęć i harmonogramów.

 

Bądź spokojny, w razie pytań, pracownicy Biura Rekrutacji pomogą Ci i przekażą wszelkie niezbędne informacje.

KROK 4.

To już! Od października jesteś słuchaczem WSB!

 

Teraz możesz:

 • zalogować się do Extranetu
 • sprawdzić swój harmonogram zjazdów ​​(o terminie rozpoczęcia zajęć zostaniesz powiadomiony 2 tygodnie przed planowanym zjazdem) 
Kontakt
Korespondencję i pytania kieruj na adres:

Biuro Rekrutacji - studia podyplomowe

ul. Fabryczna 29-31 - bud. A, p.101

Infolinia rekrutacyjna: 71 758 22 30

Tel.: 71 376 23 70

E-mail: sp@wsb.wroclaw.pl

Godziny otwarcia


poniedziałek: 08:00-16:00
wtorek: 08:00-16:00
środa: 08:00-16:00
czwartek: 08:00-16:00
piątek: 08:00-16:00
sobota: 10:00-14:00

Zamówienie na fakturę można przesłać:

 • pisemnie na adres: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  ul. Fabryczna 29-31
  53-609 Wrocław
  z dopiskiem: kwestura
 • faxem: 71 356 16 32
 • emailem: kwestura@wsb.wroclaw.pl

Dodatkowe zasady:

 • W przypadku Cudzoziemców (oświadczenie o znajomości języka polskiego na poziomie pozwalającym na podjęcie studiów podyplomowych w j. polskim w WSB - pobierz
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego (oświadczenie o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym - pobierz)
 • Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość, Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną, (oświadczenie o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym i zatrudnieniu w szkole jako nauczyciel czynny zawodowo - prowadzący dany przedmiot lub zajęcia- pobierz )
 • SI - Integracja sensoryczna z elementami terapii behawioralnej (oświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego lub ukończenie jednego z kierunków: pedagogika, pedagogika przedszkolna, wczesnoszkolna, specjalna, psychologia, fizjoterapia, logopedia - pobierz)
 • Studia podyplomowe Logopedia przeznaczone są dla osób, które legitymują się ukończeniem studiów wyższych humanistycznych (głównie pedagogiki, psychologii, polonistyki, resocjalizacji) lub studiów aktorskich, dyplomu lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki dyplomowanej. Kandydat powinien charakteryzować się dobrym słuchem oraz płynną i prawidłową artykulacją. W razie braku pewności prosimy o wcześniejsze badanie u audiologa oraz zasięgnięcie opinii logopedy.
 • Neurologopedia (kserokopia dyplomu lub świadectwa ukończenia studiów z zakresu Logopedii- oryginał dokumentu do wglądu) Kandydaci na ten kierunek studiów powinni posiadać wykształcenie wyższe:
  • tytuł magistra logopedii (800 godzin kształcenia w zakresie logopedii) lub
  • tytuł magistra i podyplomowe studia logopedyczne (600 godzin kształcenia w zakresie logopedii) lub
  • tytuł magistra i stacjonarne studia licencjackie na kierunku logopedia (800 godzin kształcenia w zakresie logopedii) lub
  • specjalność logopedyczną na stacjonarnych studiach magisterskich (800 godzin kształcenia w zakresie logopedii).
 • Podyplomowe studia kształcenia tłumaczy specjalistycznych w zakresie języka angielskiego (oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 wg ESOKJ - pobierz )
 • Podyplomowe studia kształcenia tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych w zakresie języka niemieckiego (oświadczenie o znajomości języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2 wg ESOKJ - pobierz)
 • Język niemiecki w przedsiębiorstwie (oświadczenie o znajomości języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1 wg ESOKJ-pobierz)
 • Inżynieria Oprogramowania dla SAP ERP i programowanie w języku ABAP (dla osób, które posiadają znajomość podstaw programowania w dowolnym języku lub podstawową znajomość obsługi sytemu SAP)
 • SAP S/4 HANA – nowoczesny system ERP (dla osób, które ukończyły studia podyplomowe na kierunku „Zintegrowane systemy informatyczne SAP ERP” lub  posiadają dobrą znajomość systemu SAP R3 na poziomie modułowym)

Jeśli szukasz kompendium wiedzy nt. studiów podyplomowych z opiniami osób, które studiowały już na WSB to pobierz nasz informator na nowy rok akademicki.

 

Informator studiów podyplomowych 2019/2020* - pobierz 

 

*Informacje zawarte w niniejszym informatorze nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. 

Kalendarz
Harmonogramy zjazdów

Udostępniamy harmonogramy zjazdów poszczególnych kierunków studiów podyplomowych na cały rok, tak abyś mógł lepiej zaplanować swój czas wolny lub pracę. Ten same pliki odnajdziesz również w Extranecie.
 

UWAGA! Zastrzegamy sobie prawo do zmiany.