Zostań słuchaczem studiów podyplomowych w WSB!

Studia podyplomowe możesz podjąć, jeśli masz wykształcenie wyższe (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie). Oznacza to, że nie musisz posiadać dyplomu magistra i już po studiach I stopnia zaczynasz studia podyplomowe.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisz się na studia podyplomowe w 4 prostych krokach:

KROK 1.

Wybierz studia

 • Spośród kierunków studiów podyplomowych wybierz jeden dla siebie - lista kierunków. 
 • Wypełnij formularz na stronie www. Po zakończeniu rejestracji wyślemy na Twój adres e-mail automatycznie wygenerowane i wypełnione formularze. 
KROK 2.

Skompletuj dokumenty

 • kwestionariusz zawierający podanie o przyjęcie na studia  (dokument generuje system zapisów online)
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych (w 2 egzemplarzach, parafowana na każdej stronie; dostaniesz ją na swoją skrzynkę mailową, po tym jak zapiszesz się online)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis do wglądu; dyplom koniecznie musi być podpisany pod fotografią)
 • kserokopia aktu małżeństwa lub decyzji administracyjnej (w przypadku zmiany nazwiska na którymkolwiek z dokumentów składanych w procesie rekrutacji) 
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej, którą można uiścić przelewem na konto numer 59 1020 5242 0000 2902 0198 4939 lub przy zapisie w Biurze Rekrutacji (nie dotyczy w okresie promocji 0 zł wpisowego). Dowód opłaty prosimy opisać tytułem: studia podyplomowe, imię i nazwisko osoby zapisującej się na studia oraz adres.

Uzupełnij później

Jeśli nie uda Ci się zgromadzić wszystkich dokumentów, brakujące możesz przesłać listownie lub dostarczyć osobiście do Biura Rekrutacji w uzgodnionym terminie.

KROK 3.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

W ciągu 7 dni od daty zapisu online złóż komplet dokumentów wraz z podpisaną umową o świadczenie usług edukacyjnych.

Po skompletowaniu wszystkich dokumentów otrzymasz potwierdzenie przyjęcia na studia oraz informacje o tym, kiedy uzyskasz dostęp do swoich planów zajęć i harmonogramów.

 

Bądź spokojny, w razie pytań, pracownicy Biura Rekrutacji pomogą Ci i przekażą wszelkie niezbędne informacje.

KROK 4.

To już! Jesteś słuchaczem WSB!

 

Teraz możesz:

 • zalogować się do Extranetu
 • sprawdzić harmonogram pierwszego zjazdu ​​(o terminie rozpoczęcia zajęć zostaniesz powiadomiony 2 tygodnie przed planowanym zjazdem) 
 • dowiedzieć się, kiedy odbędzie się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 
 • przeczytać w “Strefie studenta”  o tym, co i gdzie jako student będziesz mógł załatwić, a także o organizacjach studenckich, do których będziesz mógł dołączyć.
Kontakt
Korespondencję i pytania kieruj na adres:

Biuro Rekrutacji - studia podyplomowe

ul. Fabryczna 29-31

Infolinia rekrutacyjna: 71 758 22 30

Tel.: 71 376 23 70

E-mail: sp@wsb.wroclaw.pl

Godziny otwarcia


poniedziałek: 08:00-16:00
wtorek: 08:00-16:00
środa: 08:00-16:00
czwartek: 08:00-16:00
piątek: 08:00-16:00
sobota: 09:00-14:00

Zamówienie na fakturę można przesłać:

 • pisemnie na adres: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  ul. Fabryczna 29-31
  53-609 Wrocław
  z dopiskiem: kwestura
 • faxem: 71 356 16 32
 • emailem: kwestura@wsb.wroclaw.pl

Dodatkowe zasady:

 • Neurologopedia (kserokopia dyplomu lub świadectwa ukończenia studiów z zakresu Logopedii- oryginał dokumentu do wglądu). Kandydaci na ten kierunek powinni posiadać wykształcenie wyższe:
  • tytuł magistra logopedii (800 godzin kształcenia w zakresie logopedii) lub
  • tytuł magistra i podyplomowe studia logopedyczne (600 godzin kształcenia w zakresie logopedii) lub
  • tytuł magistra i stacjonarne studia licencjackie na kierunku logopedia (800 godzin kształcenia w zakresie logopedii) lub
  • specjalność logopedyczną na stacjonarnych studiach magisterskich (800 godzin kształcenia w zakresie logopedii).
 • Trener Personalny (zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia kandydata pozwalającym na uczestnictwo w zajęciach o wzmożonym wysiłku fizycznym)
 • Podyplomowe studia kształcenia tłumaczy specjalistycznych w zakresie języka angielskiego oraz Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na I i II etapie edukacyjnym (zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 wg ESOKJ - pobierz )
 • Podyplomowe studia kształcenia tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych w zakresie języka niemieckiego (zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2 wg ESOKJ - pobierz)
 • Język niemiecki w przedsiębiorstwie (zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1 wg ESOKJ-pobierz)
 • Język hiszpański  w biznesie i turystyce (zaświadczenie o znajomości języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B1 wg ESOKJ - pobierz)
 • Human Resources (zaświadczenie o rocznym doświadczeniu w pracy w działach kadrowych - pobierz)
 • Bibliotekoznawstwo, Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość, Edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz Zespołem Aspergera, Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Rewalidacja i terapia pedagogiczna, Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie (zaświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego - pobierz )
 • Inżynieria Oprogramowania dla SAP ERP i programowanie w języku ABAP (dla osób, które posiadają znajomość podstaw programowania w dowolnym języku lub podstawową znajomość obsługi sytemu SAP)
 • SAP S/4 HANA – nowoczesny system ERP (dla osób, które ukończyły studia podyplomowe na kierunku „Zintegrowane systemy informatyczne SAP ERP”’ lub  posiadają dobrą znajomość systemu SAP R3 na poziomie modułowym)
 • Android – programowanie nowoczesnych aplikacji na platformę Google dla urządzeń mobilnych (dla osób, które posiadają znajomość podstaw programowania obiektowego w dowolnym języku)
 • Logopedia (dla osób, które legitymują się ukończeniem studiów wyższych humanistycznych - głównie pedagogiki, psychologii, polonistyki, resocjalizacji lub studiów aktorskich, dyplomu lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki dyplomowanej. Kandydat powinien charakteryzować się dobrym słuchem oraz płynną i prawidłową artykulacją. W razie braku pewności prosimy o wcześniejsze badanie u audiologa oraz zasięgnięcie opinii logopedy.)