Wygodne zapisy na studia - krok po kroku

Studia podyplomowe możesz podjąć, jeśli masz wykształcenie wyższe (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie). Oznacza to, że nie musisz posiadać dyplomu magistra i już po studiach I stopnia zacząć studia podyplomowe. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu dokumentów i spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

 

Nadal pozostajemy w reżimie sanitarnym. Jeśli chcesz nas odwiedzić osobiście, zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać na uczelni.

 

Sprawdź zasady bezpieczeństwa.

Sprawdź konieczne nową możliwość przejścia procesu rekrutacji z Kontem Kandydata. Zaprojektowaliśmy je tak, by maksymalnie ułatwić Ci zostanie studentem WSB. 

 

Co zyskujesz, zakładając konto: 

 • cały proces rekrutacji przejdziesz online 
 • dostarczysz dokumenty, podpiszesz umowę i dokonasz płatności rekrutacyjnych z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem internetu 
 • sprawdzisz status swoich rekrutacji oraz historię zapisów 
 • w każdej chwili dokończysz przerwany proces uzupełniania formularza rekrutacyjnego.  
Rekrutacja kobieta komputer online

Rekrutacja z Kontem Kandydata

KROK 1.

Spośród kierunków studiów podyplomowych wybierz jeden dla siebie - lista kierunków, przejdź do

zapisów online i wybierz opcję “Załóż konto” w prawym, górnym rogu.

KROK 2.

Załóż Konto Kandydata, w którym znajdziesz wszystkie niezbędne instrukcje dotyczące tego, jak skutecznie przejść proces rekrutacji na wybrany przez Ciebie kierunek studiów. Znajdziesz tu również listę wszystkich niezbędnych dokumentów, które trzeba dostarczyć, by spełnić wymogi rekrutacyjne i zostać uczestnikiem studiów podyplomowych WSB.

 

Skompletuj i dostarcz:

 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych -oryginał lub odpis do wglądu
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej, którą można dokonać przelewem na konto numer 
  05 1600 1462 1085 8203 6000 0030 (nie dotyczy w okresie promocji 0 zł wpisowego). Dowód opłaty prosimy opisać tytułem: studia podyplomowe, imię i nazwisko osoby zapisującej się na studia oraz adres.

Jeśli posiadasz dyplom studiów wyższych wydany przez zagraniczną uczelnię, dodatkowo skompletuj:

 • dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych oraz dodatku/suplementu - zalegalizowanym lub zaopatrzonym w klauzulę apostille (oryginał do wglądu),
 • tłumaczenia powyższych dokumentów na język polski, sporządzonych lub poświadczonych przez tłumacza przysięgłego.

Cudzoziemcy dodatkowo zobowiązani są przedstawić:

 • do wglądu paszport/dowód osobisty, strona ze zdjęciem; w przypadku podwójnego obywatelstwa i dwóch paszportów prosimy o wybranie i posługiwanie się jednym.
 • oświadczenie o znajomości języka polskiego na poziomie pozwalającym na podjęcie studiów podyplomowych w j. polskim w WSB

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikaci), aby umożliwić Ci rozpoczecie studiów podyplomowych w Polsce.

KROK 3.

Po założeniu konta i wypełnieniu formularza rekrutacyjnego masz 7 dni na skompletowanie, dostarczenie i podpisanie niezbędnych dokumentów. Tylko dzięki Kontu Kandydata możesz to wszystko zrobić bez wychodzenia z domu, online!

KROK 4.

Po weryfikacji kompletności wszystkich otrzymanych od Ciebie dokumentów, przekażemy Ci informację o przyjęciu na studia. Jeśli zdiagnozujemy jakieś błędy lub braki, będziemy Cię o tym na bieżąco informować.

 

KROK 5.

To już! Jesteś uczestnikiem studiów podyplomowych WSB!

 

Teraz możesz:

 • zalogować się do Extranetu
 • sprawdzić harmonogram pierwszego zjazdu. Informacje dotyczące pierwszego zjazdu (termin, godziny oraz plan zajęć) zostaną przesłane przez Dział Studiów Podyplomowych na wskazany w formularzu adres e-mail na około 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Rekrutacja bez zakładania konta

KROK 1.

Wybierz kierunek studiów odpowiedni dla siebie, przejdź do zapisów online i rozpocznij wypełnianie formularza rekrutacyjnego.

KROK 2.

Po wypełnieniu formularza i zakończeniu rejestracji wyślemy na Twój adres e-mail automatycznie wygenerowane i wypełnione dokumenty.  

Spokojnie, poprowadzimy Cię przez proces zapisu oraz przypomnimy o wszystkich wymaganych dokumentach, które musisz jeszcze zgromadzić.

KROK 3.

W ciągu 7 dni od daty zapisu na studia dostarcz do nas komplet dokumentów wraz z podpisaną i zaparafowaną na każdej stronie umową. Aby proces rekrutacji na studia nie sprawił Ci kłopotu, możesz to zrobić na kilka sposobów:

 • przychodząc osobiście do Biura Rekrutacji
 • korzystając z wrzutni na dokumenty rekrutacyjne (bud.A)
 • wysyłając je do nas pocztą tradycyjną lub kurierem
 • wysyłając je do paczkomatu Inpost znajdującego się przy uczelni - podaj numer paczkomatu WRO109M oraz numer telefonu +48 532 541 134.
KROK 4.

Biuro Rekrutacji, po weryfikacji kompletności wszystkich otrzymanych od Ciebie dokumentów, przekaże Ci informacje o przyjęciu na studia wraz z informacjami organizacyjnymi.

Bądź spokojny, w razie pytań, pracownicy Biura Rekrutacji pomogą Ci i przekażą wszelkie niezbędne informacje. Cały czas jesteśmy z Tobą  
w kontakcie telefonicznym i e-mailowym!

KROK 5.

To już! Zostałeś przyjęty na studia podyplomowe WSB!

 

We wrześniu możesz:

 • zalogować się do Extranetu
 • sprawdzić harmonogram pierwszego zjazdu. Informacje dotyczące pierwszego zjazdu (termin, godziny oraz plan zajęć) zostaną przesłane przez Dział Studiów Podyplomowych na wskazany w formularzu adres e-mail na około 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Dodatkowe zasady:

 • W przypadku Cudzoziemców - oświadczenie o znajomości języka polskiego na poziomie pozwalającym na podjęcie studiów podyplomowych w j. polskim w WSB - pobierz
 • Socjoterapia i poradnictwo rodzinne - dla pedagogów specjalnych - oświadczenie potwierdzające posiadane przygotowanie pedagogiczne i wykształcenie z obszaru pedagogiki specjalnej oraz zaświadczenie podpisane przez dyrektora placówki o zatrudnieniu w szkole jako nauczyciel czynny zawodowo - pobierz
 • Logorytmika w pracy pedagogicznej - oświadczenie potwierdzające posiadane przygotowanie pedagogiczne - pobierz
 • Neurologopedia - kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Logopedii - oryginał do wglądu.
  Kandydaci powinni posiadać następujące wykształcenie:
  • tytuł magistra logopedii (800 godzin kształcenia w zakresie logopedii) lub
  • tytuł magistra i podyplomowe studia logopedyczne (600 godzin kształcenia w zakresie logopedii) lub
  • tytuł magistra i stacjonarne studia licencjackie na kierunku logopedia (800 godzin kształcenia w zakresie logopedii) lub
  • specjalność logopedyczną na stacjonarnych studiach magisterskich (800 godzin kształcenia w zakresie logopedii).
 • Podyplomowe studia kształcenia tłumaczy specjalistycznych w zakresie języka angielskiego -oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 wg ESOKJ - pobierz
 • Podyplomowe studia kształcenia tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych w zakresie języka niemieckiego - oświadczenie o znajomości języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2 wg ESOKJ - pobierz
 • Język niemiecki w przedsiębiorstwie - oświadczenie o znajomości języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1 wg ESOKJ - pobierz
 • Przywództwo w sporcie z elementami praktycznej psychologii
  - osoby z branży sportowej składają - zaświadczenie o zatrudnieniu,
  - osoby spoza branży - list motywacyjny do podjęcia studiów.
 • International Public Speaking and Leadership - studia prowadzone w języku angielskim.
  Oczekiwany poziom biegłości językowej w zakresie jęz. angielskiego to poziom B2 wg ESOKJ
 • Inżynieria Oprogramowania dla SAP ERP i programowanie w języku ABAP - dla osób, które posiadają znajomość podstaw programowania w dowolnym języku lub podstawową znajomość obsługi sytemu SAP
 • SAP S/4 HANA – nowoczesny system ERP - dla osób, które ukończyły studia podyplomowe na kierunku „Zintegrowane systemy informatyczne SAP ERP” lub  posiadają dobrą znajomość systemu SAP R3 na poziomie modułowym
 • Programista Front-End z Angular - Uczestnicy kierunku będą potrzebować własnego laptopa (wymagania: 8GB RAM). Wymagana jest podstawowa znajomość HTML i CSS oraz podstaw programowania w dowolnym języku programowania.
 • Cloud DevOps Engineer  i Cloud Solution Architect - przeznaczone są dla osób, które posiadają minimum podstawową znajomość systemów operacyjnych Linux/Windows.

Kalendarz
Harmonogramy zjazdów 2021/2022

Poniżej znajdują się ostateczne harmonogramy zjazdów kierunków w roku akademickim 2021/2022.

UWAGA! Zastrzegamy sobie prawo do zmiany. 

Krawat
FAKTURA

Zamówienie na fakturę można przesłać:

 • pisemne na adres:
  Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  ul. Fabryczna 29-31
  53-609 Wrocław
  z dopiskiem: kwestura
 • faxem: 71 356 16 32
 • emailem: kwestura@wsb.wroclaw.pl

Do czasu otrzymania kont indywidualnych Uczestników studiów podyplomowych płatności można dokonać przelewem na konto numer 05 1600 1462 1085 8203 6000 0030. 
W sytuacji, gdy płatnikiem jest firma płatności należy dokonać przelewem na konto numer: 80 1090 2402 0000 0006 1001 1591. 
Przelew prosimy opisać tytułem: studia podyplomowe, imię i nazwisko osoby zapisującej się na studia oraz adres.
 

Kontakt:

Biuro Rekrutacji - studia podyplomowe

- bud. A, p.100

Infolinia rekrutacyjna: 71 758 22 30

Tel.: +48 604 138 344, 71 376 23 70

E-mail: sp@wsb.wroclaw.pl

Godziny otwarcia


poniedziałek: 08:00-16:00
wtorek: 08:00-16:00
środa: 08:00-16:00
czwartek: 08:00-16:00
piątek: 08:00-16:00