Co zyskujesz, studiując zarządzanie w WSB?

Forma studiów

Studia na tym kierunku zrealizujesz w formie niestacjonarnej - Twój plan zajęć będzie zorganizowany w weekendowe zjazdy (i niektóre piątki wieczorem, online), średnio raz na dwa tygodnie.

Sposób realizacji

Studia na tym kierunku zrealizujesz w sposób:

 • tradycyjny - zajęcia na studiach tradycyjnych zrealizujesz spotykając się z wykładowcami i pozostałymi uczestnikami z grupy w salach wykładowych.

Do wyboru masz wiele ciekawych specjalności dostępnych w różnych formułach:

 • stacjonarnej tradycyjnej,
 • niestacjonarnej tradycyjnej,
 • niestacjonarnej on-line.

 

W WSB zajęcia prowadzą wykładowcy – praktycy, m.in. trenerzy biznesu, specjaliści z zakresu HR i coachingu, doradcy biznesowi, specjaliści ds. marketingu i PR, a także członkowie rad nadzorczych. Oprócz prowadzenia zajęć pracownicy firm tworzą Radę Biznesu i realnie wpływają na program studiów, aby był jak najlepiej dopasowany do rynku pracy.

Wybierając specjalność e-commerce i analityka internetowa nauczysz się realizować projekty w grupach 4-5-osobowych. Zajęcia na tej specjalności prowadzone są metodą projektową. Nie ma tutaj standardowego podziału na wykłady i ćwiczenia.

Zajęcia odbywają się w profesjonalnych pracowniach – między innymi pracowni Design Thinking, fotograficznej i komputerowych oraz Adobe (pracownia Apple). Poznasz oprogramowanie, tj.: Corel Draw Graphic Suite, Photoshop, Adobe Premiere, SAP, mHR EVO, Płatnik i Google Analytics.

Kluczowe cechy kierunku:

Książki
dostęp do materiałów multimedialnych na Moodlu np. szkoleń webinarowych
Krawat
wizyty studyjne w firmach
Dyplom
możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów
koło naukowo-biznesowe KIWI (Key Visual Business and Research Group)
Semestry
specjalność prowadzona metodą projektową (3 semestry)

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia. 

do 9 lutego
czesne już od
460 zł
435 zł
miesięcznie

Zapisując się do 9 lutego, zyskujesz:

 • 600 zł dzięki zniżce w czesnym, która rozliczana jest przez cały okres studiów,
 • dodatkowo jesteś zwolniony z opłaty wpisowej.

Jeśli jesteś naszym absolwentem(-tką), zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1000 zł i będzie rozliczana przez cały okres studiów.

 

* Promocja dotyczy oferty dostępnej w rekrutacji zimowej.

dr hab. Agnieszka Dejnaka, prof. WSB

Zarządzanie na studiach II stopnia – to studia przeznaczone dla osób, które swoją przyszłość wiążą z zarządzaniem produktami, usługami, ludźmi lub wirtualnym środowiskiem. Zarządzanie to dziedzina, która stale się rozwija, a firmy muszą nadążać za zmianami rynkowymi i dostosowywać narzędzia zarządcze do dynamicznego rynku oraz potrzeb współczesnego konsumenta. Przed Tobą 2-letnia przygoda z wiedzą i pozyskiwanie profesjonalnych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej. Program konsultowany z Radą Biznesu,pozwoli Ci na płynne wejście na rynek pracy jako specjalista. Uczymy umiejętności praktycznych także w nowoczesnych pracowniach i laboratoriach. Na zajęciach wykorzystujemy gry i symulacje, które już na studiach uczą wykorzystywania zdobytej wiedzy. Wiedzę przekazują doświadczeni pracownicy z renomowanych firm, często członkowie Rady Biznesu. Najbardziej zaangażowani i głodni wiedzy studenci mogą się rozwijać w kole naukowym. Nasze studia to 3xP: praktyka, profesjonalizm i pasja. Z oferty studiów II stopnia na kierunku zarządzanie możesz wybrać pomiędzy studiami magisterskimi tradycyjnymi, łączonymi z podyplomowymi oraz 3-semestralnymi, realizowanymi metodą projektową. Jeżeli chcesz zarządzać na rynku międzynarodowym, w wielokulturowym środowisku – zapraszam na studia w języku angielskim, na specjalności International Management.

dr hab. Agnieszka Dejnaka, prof. WSB

Menedżer kierunku zarządzanie

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Zdobędziesz wiedzę m.in. z zakresu: zarządzania strategicznego i procesami, ekonomii i prawa, analiz biznesowych, marketingu międzynarodowego, rachunkowości, przedsiębiorczości czy negocjacji.
Nauczysz się nowoczesnego myślenia i rozwiązywania problemów ( zgodnie z metodyką design thinking oraz zarządzania zmianami).
Przedmioty specjalistyczne prowadzone są już od 1 semestru studiów.
W naszych nowoczesnych pracowniach i laboratoriach zdobędziesz praktyczną wiedzę z zaresu szeroko pojętego zarządzania.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
E-commerce i analityka internetowa
Stacjonarne Tradycyjne Rekrutacja zakończona
od 636 zł
Lean management i zarządzanie jakością
Niestacjonarne Online Rekrutacja zakończona
od 455 zł
Lean management i zarządzanie jakością
Niestacjonarne Tradycyjne Rekrutacja zakończona
od 455 zł
Project management
Niestacjonarne Tradycyjne Rekrutacja zakończona
od 455 zł
Project management
Niestacjonarne Online Rekrutacja zakończona
od 455 zł
Psychologia i zarządzanie kapitałem ludzkim
Niestacjonarne Online Rekrutacja zakończona
od 455 zł
Psychologia i zarządzanie kapitałem ludzkim
Niestacjonarne Tradycyjne Od marca
od 470 zł 495 zł
Trendy & design w marketingu
Niestacjonarne Online Rekrutacja zakończona
od 455 zł
Trendy & design w marketingu
Niestacjonarne Tradycyjne Od marca
od 470 zł 495 zł
Zarządzanie i marketing
Niestacjonarne Online Rekrutacja zakończona
od 455 zł
Zarządzanie i marketing
Niestacjonarne Tradycyjne Rekrutacja zakończona
od 455 zł

Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.:

 • zarządzanie procesami,
 • zarządzanie jakością,
 • zarządzanie marketingowe.
Zobacz program studiów

Wykładowcy

WSB Wrocław, wykładowca, stojący mężczyzna w garniturze.
dr hab. Tadeusz Gospodarek, prof. WSB
Joanna Nogieć władze
dr Włodzimierz Wudarzewski
dr hab. inż. Radosław Ryńca
WSB Wrocław, wykładowca. Stojąca kobieta w ciemnej marynarce i niebieskiej koszuli.
dr hab. Katarzyna Dojwa-Turczyńska
dr Marzena Adamczyk
dr hab. Agnieszka Dejnaka, prof. nadzw. WSB

Prof. nadzw., absolwentka studiów MBA. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Zarządzania i Marketingu w WSB we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia z zakresu reklamy, e-komunikacji marketingowej, badań i analiz rynku oraz e-marketingu. Praktyk z zakresu marketingu i marketingu...

mec. dr Tomasz Gaweł

Radca prawny. Od 2007 adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, w latach 2007-2010 dziekan Zamiejscowego Wydziału Ekonomicznego w Opolu WSB, wcześniej adiunkt na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), kierownik studiów podyplomowych WSB we Wrocławiu...

dr hab. Tadeusz Gospodarek, prof. WSB

Długoletni współwłaściciel firmy produkującej oprogramowanie klasy ERP dla sieci samochodowych (Peugeot, Citroen, Ford, Mercedes, Renault, Nissan, DAF) oraz dla firm produkcyjnych od gospodarstw rolnych aż do spółek giełdowych włącznie. Współtwórca systemów Motomanager,...

dr Joanna Nogieć

Kanclerz Wydziału Finansów i Zarządzania w WSB we Wrocławiu, wcześniej Wicekanclerz oraz Dyrektor Departamentu Dydaktyki i długoletni wykładowca marketingu. Ma za sobą doświadczenia pracy w domu mediowym oraz w agencji reklamowej, główne w obszarze badań marketingowych, planowania...

dr Włodzimierz Wudarzewski

Kierownik Katedry Zarządzania w WSB Wrocław oraz wieloletni Kierownik merytoryczny "Menedżerskich Studiów Podyplomowych" WSB we Wrocławiu. Wspólnik i właściciel firm konsultingowo-szkoleniowych w latach 90. , a od roku 2012 - Współwłaściciel i Członek Rady Nadzorczej spółki...

dr hab. inż. Radosław Ryńca

Specjalizuje się głównie w rachunkowości zarządczej, w nowoczesnych koncepcjach i metodach zarządzania oraz ich zastosowaniu w obszarze przedsiębiorstw i organizacji pożytku publicznego. Autor dwóch monografii oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych wydanych w czasopismach krajowych...

dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin

Dyrektor Centrum Lean Management działającego w WSB we Wrocławiu. Doktor nauk ekonomicznych. Studia doktoranckie w Politechnice Wrocławskiej w Instytucie Organizacji i Zarządzania. Absolwentka Wydziału Inżynierii Ochrony Środowiska oraz Wydziału Informatyki i Zarządzania w zakresie...

dr hab. Katarzyna Dojwa-Turczyńska

Magister Politologii (1999) i Socjologii (2000) Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwentka Podyplomowego Studium Dziennikarstwa. Od 2006 roku doktor nauk humanistycznych (obecnie społecznych), pracownik Instytutu Socjologii UWr. Laureatka ogólnopolskiego konkursu „Samorządu Terytorialnego”...

dr hab. Krzysztof Safin, prof. WSB

Pracownik naukowy i wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, kierownik Zespołu Badawczego Przedsiębiorczości i Zarządzania; specjalista z dziedziny przedsiębiorczości i zarządzania strategicznego; autor  wielu prac z dziedziny przedsiębiorczości, m.in....

dr Marcin Haberla

Wykładowca akademicki wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego (Katedra Badań Marketingowych, Instytut Marketingu). Członek komisji ds. strategii promocji wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu...

dr Krzysztof Kuźniak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Absolwent studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studiów managerskich dla wyższej kadry zarządzającej koncernu SANOMA na Uniwersytecie Aalto w Helsinkach (Program JUMP). Jest pracownikiem naukowym w stopniu adiunkta...

Prof. dr hab. Andrzej Małachowski

Prowadzi badania w dziedzinie zarządzania, informatyki w biznesie, e-biznesie i komunikacji gospodarczej, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Opublikował 176 prac, w tym ponad 40 autorskich i współautorskich książek i monografii. Publikował w USA, Kanadzie, Niemczech,...

dr Marzena Adamczyk

Doktor nauk ekonomicznych. Interesuje się tematyką różnic kulturowych, zarządzaniem zasobami ludzkimi, negocjacjami, savoir-vivre oraz finansami międzynarodowymi. Specjalizuje się w zarządzaniu zasobami ludzkimi, w szczególności zagadnieniami związanymi z rozwijaniem kwalifikacji...

dr inż. Julita Markiewicz-Patkowska

Doktor nauk technicznych, wykładowca akademicki, praktyk zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Zajmuje się wspieraniem przedsiębiorczości, tworzeniem i zarządzaniem projektami finansowanymi ze środków UE. W ostatnich latach autorka opracowań dotyczących zagadnień...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia II stopnia

W dniu 06.01.2023 biuro będzie nieczynne.

bud. A, p. 100
ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław

E-mail: magister@wsb.wroclaw.pl
Tel.: 71 376 23 95 + 48 734 183 042
Infolinia: PL 71 758 22 30

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 08:00-16:00
Pobierz stronę do PDF