Zostań studentem WSB!

Najważniejsze jest dla nas wspólne bezpieczeństwo, dlatego prosimy, abyście podczas wizyty w Biurze Rekrutacji, przestrzegali określonych zasad, które dotyczą m.in.:

 • dezynfekcji rąk,
 • noszenia maseczek
 • zachowania bezpiecznego dystansu.


Na miejscu znajdziecie instrukcje, które dokładnie określają, jak zachować się, by wizyta w Biurze Rekrutacji przebiegała bezpiecznie dla zdrowia. 
 

Studentem studiów II stopnia w WSB we Wrocławiu może zostać każda osoba, która ukończyła studia I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub jednolite studia magisterskie. O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów i spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

WAŻNE!

Jesteś już po obronie, jednak nie masz jeszcze dyplomu lub wydanego przez dziekanat zaświadczenia o obronie?

Spokojnie! Zapisz się na studia II stopnia w WSB i złóż pozostałe dokumenty, a dyplom lub zaświadczenie dostarczysz w ustalonym z Biurem Rekrutacji terminie. Jeśli jesteś jeszcze przed obroną już teraz możesz zapisać się na studia II stopnia! Zapisz się online i skontaktuj się z Biurem Rekrutacji w celu ustalenie szczegółów.

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zapisz się na studia II stopnia w 4 prostych krokach:

KROK 1.

Wybierz studia

 • Spośród kierunków studiów II stopnia wybierz jeden dla siebie - lista kierunków.
 • Wypełnij formularz rekrutacyjny na stronie www. Po zakończeniu rejestracji wyślemy na Twój adres e-mail link weryfikacyjny, a po potwierdzeniu rejestracji automatycznie wygenerowane i wypełnione formularze. Bądź spokojny, nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rejestracji, przypomni o potrzebnych dokumentach i upływających terminach.
 • Przy przyjmowaniu na studia decyduje też kolejność zgłoszeń.
 • Pamiętaj, że będziesz mógł być przyjęty na wybrany kierunek, jeżeli dostarczysz do Biura Rekrutacji komplet dokumentów. Od momentu zapisu online na studia masz na to 7 dni. Dokumenty możesz nam dostarczyć:
  • przychodząc osobiście do Biura Rekrutacji
  • korzystając z wrzutni na dokumenty rekrutacyjne (bud.A) - dostępna od 7:00 do 20:00 pn-pt i od 7:00 do 17:00 w sb-ndz
  • wysyłając je do nas pocztą tradycyjną lub kurierem
  • wysyłając je do paczkomatu Inpost znajdującego się przy Uczelni (podaj numer paczkomatu WRO109M oraz numer telefonu +48 532 541 134).

Jeżeli miałeś kontakt z kimś chorym, albo masz objawy przeziębienia, wtedy poinformuj nas telefonicznie, na czacie dostępnym na naszej stronie www lub mailowo, że doniesiesz dokumenty później i zostań w domu. 

 

W przypadku specjalności anglojęzycznej, warunki przyjęcia szczegółowo precyzują zasady rekrutacji.

KROK 2.

Aby zostać studentem WSB powinieneś skompletować i dostarczyć nam w ciągu 7 dni kalendarzowych poniżej wymienione dokumenty. 

 

Lista wymaganych dokumentów:

 • kwestionariusz zawierający podanie o przyjęcie na studia - oba uzupełnione dokumenty generuje system zapisów online, dostaniesz je wypełnione na swój adres e-mail. Wydrukuj i podpisz czytelnie w dwóch wyznaczonych miejscach,
 • umowa edukacyjna - prześlemy ją na Twoją skrzynkę mailową, po tym jak zapiszesz się online. Pamiętaj, by oryginalną, wydrukowaną umowę dostarczyć nam w 2 egzemplarzach, parafowaną na każdej stronie i czytelnie podpisaną w wyznaczonych miejscach,
 • ślubowanie - uzupełnione generuje system zapisów online. Wydrukuj i podpisz czytelnie w wyznaczonym miejscu,
 • 2 kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych - oryginał lub odpis do wglądu - jeśli jesteś przed obroną i nie masz jeszcze dyplomu, dostarczysz go w późniejszym terminie, teraz dostarcz nam pozostałe dokumenty,
 • 1 kolorowe zdjęcie - zgodne z wymogami zdjęć do dowodu osobistego, zrobione na wprost, wymiary: 35 x 45 mm
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 85 zł, którą można dokonać przelewem na konto numer 22 1020 5242 0000 2402 0118 1429  (nie dotyczy w okresie promocji 0 zł wpisowego). Dowód opłaty prosimy opisać tytułem: Imię i nazwisko oraz adres osoby zapisanej na studia.

Jeśli posiadasz dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych wydany przez zagraniczną uczelnię, pamiętaj dodatkowo skompletować:

 • kserokopię dokumentu stanowiącego podstawę przyjęcia na studia w Polsce wraz z dodatkiem/suplementem – zalegalizowane lub zaopatrzone w klauzulę apostille, (oryginał do wglądu)
 • kserokopię tłumaczenia powyższych dokumentów na język polski, sporządzonych lub poświadczonych przez tłumacza przysięgłego.

Zapisując się na specjalność anglojęzyczną (International Management) dodatkowo należy złożyć:

Cudzoziemcy zobowiązani są złożyć poza powyżej wymienionymi dokumentami:

 • kserokopię dokumentu stanowiącego podstawę przyjęcia na studia w Polsce wraz z dodatkiem/suplementem – zalegalizowane lub zaopatrzone w klauzulę apostille, (oryginał do wglądu) albo odpis tego dokumentu, którego zgodność z oryginałem została poświadczona zgodnie z przepisami polskimi,
 • kserokopię dokumentów poświadczające znajomość języka w którym prowadzone są studia (oryginały do wglądu) lub oświadczenie o znajomości języka w którym prowadzone są studia
 • do wglądu Kartę Polaka, Kartę pobytu, wizę, dokument o polskim pochodzeniu - jeśli Kandydat posiada, 
 • dowód wniesienia opłaty adaptacyjnej (jeśli obowiązuje) zgodnie z Regulaminem Opłat
  (Bank details),
 • do wglądu paszport/dowód osobisty, strona ze zdjęciem; w przypadku podwójnego obywatelstwa i dwóch paszportów prosimy o wybranie i posługiwanie się jednym.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość wymagania od Cudzoziemców poniższych dokumentów:

 • kserokopię tłumaczenia przysięgłego lub tłumaczenia dokonanego przez inny podmiot właściwy do sporządzania lub poświadczania tłumaczeń na j. polski  zgodnie z polskimi przepisami prawa, dokumentów stanowiących podstawę przyjęcia na studia wraz z dodatkiem/suplementem – zalegalizowanych lub zaopatrzonych w klauzulę apostille (oryginał do wglądu).
 • pisemną informację z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o dyplomie potwierdzająca uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia jeśli Uczelnia będzie wymagała przy przyjęciu na studia drugiego stopnia.

Rekrutacją Cudzoziemców i Kandydatów na specjalności anglojęzyczne zajmuje się:

Biuro ds. Studentów Zagranicznych (Admission Office for Foreigners and for English-language studies), które prowadzi również dodatkowe dyżury online za pośrednictwem komunikatorów WhatsApp i Viber.

Język polski i angielski  | +48 666345187

 • poniedziałki 13:00-15:00
 • piątki 13:00-15:00

Język polski, rosyjski i ukraiński | +48 660506805

 • wtorki 10:00-12:00
 • czwartki 10:00-12:00

Uzupełnij później

Jeśli nie uda Ci się zgromadzić wszystkich dokumentów, brakujące możesz przesłać listownie, kurierem do paczkomatu Inpost znajdującego się przy Uczelni.

Wysyłając dokumenty do paczkomatu podaj numer paczkomatu WRO109M oraz numer telefonu +48 532 541 134.

KROK 3.

W ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zapisu na studia dostarcz do nas komplet dokumentów. Aby proces rekrutacji na studia nie sprawił Ci kłopotu, możesz to zrobić na kilka sposobów: przychodząc osobiście, korzystając z wrzutni na dokumenty, wysyłając je do nas pocztą tradycyjną.

 

Jeśli jesteś przed obroną i nie masz jeszcze dyplomu, dostarczysz go w późniejszym terminie - teraz przekaż nam pozostałe dokumenty.

 

Biuro Rekrutacji, po weryfikacji kompletności wszystkich otrzymanych od Ciebie dokumentów, przekaże Ci podpisaną przez nas umowę oraz informacje na temat dostępu do harmonogramu zjazdów, planu zajęć oraz możliwym odbiorze legitymacji studenckiej. 

 

Jeżeli interesuje Cię wynajęcie pokoju lub mieszkania we Wrocławiu, tu znajdziesz aktualne oferty: https://live-in-wroclaw.com/.


Bądź spokojny, w razie pytań, pracownicy Biura Rekrutacji pomogą Ci i przekażą wszelkie niezbędne informacje. Cały czas jesteśmy z Tobą w kontakcie telefonicznym i e-mailowym!

KROK 4.

To już! Jesteś studentem WSB!

 

Będziesz mógł:

 • we wrześniu zalogować się do Extranetu
 • w “Strefie studenta”  znajdziesz informacje o tym, co i gdzie jako student będziesz mógł załatwić, a także o organizacjach studenckich, do których będziesz mógł dołączyć.
Kontakt

Biuro Rekrutacji - studia II stopnia

W dniu 2.11 Biuro Rekrutacji będzie nieczynne.

ul. Fabryczna 29-31 - bud. A, p. 101

Infolinia rekrutacyjna: 71 758 22 30

Tel.: 71 376 23 95

E-mail: magister@wsb.wroclaw.pl

Godziny otwarcia


poniedziałek: 09:00-16:00
wtorek: 09:00-16:00
środa: 09:00-16:00
czwartek: 08:00-15:30
piątek: 08:00-15:30
sobota: 09:00-11:00
Rekrutacja Cudzoziemców i Kandydatów na specjalności anglojęzyczne

Biuro ds. Studentów Zagranicznych (Admission Office for Foreigners and for English-language studies)

ul. Fabryczna 29-31 - bud.A, pok. 234

Tel.: 71 376 23 68, +48 660 506 805, +48 666 345 187 (in English)

E-mail: study@wsb.wroclaw.pl

Godziny otwarcia


poniedziałek: 09:00-16:00
wtorek: 09:00-16:00
środa: 09:00-16:00
czwartek: 08:00-15:30
piątek: 08:00-15:30
sobota: 09:00-13:00
Projekt
ZAMÓWIENIE NA FAKTURĘ

Formy składania zamówienia:

 • pisemne na adres:
  Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  ul. Fabryczna 29-31
  53-609 Wrocław
  z dopiskiem: kwestura
 • faxem: 71 356 16 32
 • emailem: kwestura@wsb.wroclaw.pl