Studia to inwestycja która się zwraca, ale na początku, dla części z Was, może się wiązać ze sporym wysiłkiem finansowym. Zobacz, z jakich stypendiów i zniżek, które poratują Twój budżet, możesz skorzystać, będąc studentem Wyższej Szkoły Bankowej. Pamiętaj, że na naszej uczelni korzystasz nie tylko ze stypendiów fundowanych z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czyli tych samych, z których mogą skorzystać studenci uczelni publicznych, ale WSB ma dla Ciebie zniżki i stypendia fundowane ze środków własnych.

Prostym sposobem na obniżenie czesnego jest wybór studiów dofinansowanych ze środków Funduszy Europejskich.

 

Wybierając kierunki z dopiskiem EFS nie tylko otrzymasz unijne dofinansowanie, ale i skorzystać z czasowych zniżek wynikającymi z regulaminu promocji. Łącząc te dwie zniżki za studia zapłacisz jeszcze mniej!

 

Sprawdź jakie to proste - szczegóły dofinansowania.

Stypendia:

Rektora

O Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się każdy, kto uzyskał  średnią ocen z dwóch ostatnich semestrów na poziomie min. 4,5 lub wykazał się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi albo znakomitymi wynikami sportowymi na poziomie międzynarodowym lub krajowym.

Osoby przyjęte na I rok studiów powinny złożyć wniosek o stypendium do 12 października danego roku. 

Medal
dla ambitnych i pracowitych

Jeśli zaliczysz pierwszy rok studiów i uzyskasz wysoką średnią ocen, możesz ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Hantel
dla sportowców

Po zaliczeniu pierwszego roku studiów możesz również uzyskać stypendium MNiSW za dobre wyniki w sporcie we współzawodnictwie międzynarodowym oraz za osiągnięcia sportowe i reprezentowanie barw uczelni w akademickim ruchu sportowym.

dla studentów w trudnej sytuacji materialnej

Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, przysługiwać Ci będzie stypendium socjalne MNiSW. Ponadto jeżeli znajdziesz się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn losowych, możesz również ubiegać się o wypłacenie jednorazowej zapomogi.

Uścisk dłoni
dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności i niezdolności do pracy lub o przyznanej grupie inwalidzkiej mogą starać się o stypendium specjalne.

dla ciekawych świata

WSB współpracuje z wieloma szkołami wyższymi w innych krajach w ramach programu Erasmus+. Dzięki nawiązanym kontaktom masz szansę kontynuować naukę w zaprzyjaźnionej uczelni. W tym czasie zostaniesz zwolniony z opłat czesnego w WSB, a ponadto otrzymasz stypendium Erasmusa, które pokryje różnicę kosztów utrzymania między krajem ojczystym a krajem goszczącym.

Puchar
dla Liderów

Promujemy studentów, którzy aktywnie działają na rzecz naszej uczelni i swoich kolegów. Stypendia finansowane są ze środków własnych uczelni.

Jak ubiegać się o stypendium?

Najlepiej najpierw zajrzyj do Extranetu, tam w zakładce „Stypendia i zniżki”znajdziesz szczegółowe informacje, wzory wniosków i daty składania podań w zakresie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów.

 

W przypadku wątpliwości, skontaktuj się z:

Rodzaje stypendiów Kontakt
 • socjalne
 • zapomogi
 • dla liderów

Dział Obsługi Finansowej Studenta

bud. A, p. 236 (ul. Fabryczna 29-31), I piętro
email: dofs@wsb.wroclaw.pl
telefon: 71 356 16 26 lub 71 376 23 38

 • Rektora
Biuro Rekrutacji
bud. A, p. 101 (ul. Fabryczna 29-31), parter
e-mail: magister@wsb.wroclaw.pl
telefon: 71 376 23 95 oraz infolinia: 71 758 22 30
 • dla ambitnych i pracowitych
 • dla sportowców

Dziekanat studiów magisterskich
bud. A, p.121, 123 (ul. Fabryczna 29-31)

e-mail: dziekanat.mgr@wsb.wroclaw.pl
telefony: 71 356 16 17 oraz 71 376 23 93

 • dla osób niepełnosprawnych
Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością
bud. A, p. 028 (ul. Fabryczna 29-31), przyziemie
e-mail: bon@wsb.wroclaw.pl
telefon: 71 376 23 77
 • dla ciekawych świata (Erasmus+)

Centrum Współpracy Międzynarodowej
bud. A, p. 231 (ul. Fabryczna 29-31), I piętro
e-mail: international@wsb.wroclaw.pl

telefon: 71 356 16 16

Nie czekaj, wypełnij formularz rejestracyjny i zgłoś się na studia już dziś.

do 16 października
0 zł
wpisowego

Zapisując się do 16 października:

 • czesne już od 480zł miesięcznie
 • wpisowe 0zł

Jeśli jesteś absolwentem WSB studiujesz 885 zł taniej , zyskujesz:

 • 800 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez 2 lata studiów, 400 zł na rok
 • 85 zł zniżki w opłacie wpisowej.