Organizacja studiów

Dobra organizacja studiów

Kasandra Krawczyk
Studia I stopnia, finanse i rachunkowość
Wybrałam studia w chorzowskiej WSB, ponieważ szukałam uczelni, która ma renomę na naszym lokalnym rynku. Uczelnia oferuje wysoką jak...

Studiuj i pracuj
W Wyższej Szkole Bankowej organizujemy naukę tak, aby maksymalnie ułatwić Wam łączenie studiów z pracą zawodową:

 • mała liczba dni zajęciowych
 • minimalna liczba „okienek” i zbędnych przerw
 • zajęcia w dogodnie położonych budynkach

studiuj-i-pracuj-2015.png

Formy studiowania
Podejmując studia I stopnia, możesz wybrać dogodną dla siebie formę kształcenia:

 • Studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów). Pierwsze 1,5 roku to przede wszystkim zdobywanie wiedzy i nabywanie umiejętności niezbędnych dla studentów na danym kierunku. To także czas na to, by zastanowić się nad tym, czym chcesz zajmować się w przyszłości. Przez kolejne 1,5 roku zdobywasz wiedzę i umiejętności z konkretnej specjalności. W trakcie 3 lat studiów każdy student odbywa praktykę studencką. Studia kończą się obroną projektu dyplomowego
 • Studia inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów). Specjalność zaczynasz w 4 semestrze. W odróżnieniu od studiów licencjackich, studia inżynierskie dają więcej wiedzy specjalistycznej. W WSB w Chorzowie dyplom inżyniera możesz uzyskać, decydując się na kierunek Logistyka, Informatyka lub Inżyniera Zarządzania.

W WSB masz do wyboru dwa tryby studiów:

 • studia stacjonarne (dzienne) – w tym trybie zajęcia odbywają się od wtorku do czwartku
 • studia niestacjonarne (zaoczne), na których zajęcia odbywają się w weekendy. Studiując zaocznie nic nie tracisz. Możesz korzystać ze wszystkich udogodnień, jakie przygotowaliśmy dla naszych studentów. Zjazdy odbywają się dwa razy w miesiącu, i dzięki temu możesz wykorzystać cenny czas na zdobywanie doświadczenia zawodowego oraz szeregu kwalifi kacji, które pozwalają Ci sprawdzić się w realnych warunkach gospodarczych.

Ułatwienia na uczelni

Extranet
Tradycyjne formy kontaktu z poszczególnymi działami uczelni i wykładowcami są często czasochłonne. Doskonale wiedzą o tym studenci uczelni akademickich, którzy godzinami stoją w kolejkach po wpis do indeksu. Jednak w WSB we Chorzowie większość codziennych studenckich spraw można załatwić szybko i sprawnie. A to dzięki temu, że:

 • plany zajęć i oceny są dostępne online w Extranecie
 • zaliczenia są wpisywane online do eindeksu
 • istnieje możliwość kontaktu mailowego z wykładowcami za pośrednictwem Extranetu lub Moodle.
 • elektroniczna legitymacja pełni funkcję karty bibliotecznej

I w tak prosty sposób na co dzień możesz oszczędzać swój czas!

Platforma Moodle

Jak jeszcze zaoszczędzić czas? Korzystając z Moodle. To platforma, na której wykładowcy i studenci wymieniają notatki, ciekawostki i przemyślenia związane z tematem zajęć, materiały dydaktyczne (w tym multimedia) potrzebne na zajęcia i zaliczenia. Dzięki temu nie tylko łatwiej i szybciej można przyswoić zagadnienia egzaminacyjne, ale również oszczędzić czas.

Przyjazna obsługa
Mimo iż większość spraw studenckich można załatwić w Extranecie, do dyspozycji studentów pozostają:

 • Dziekanat
 • Biuro Karier
 • Centrum Współpracy z Zagranicą
 • Biblioteka i Czytelnia
 • Dział Obsługi Finansowej Studenta (DOFS)

W każdym z tych działów można liczyć na przyjazne podejście i profesjonalną pomoc, również w weekendy.

03-1.png