Studia jednolite magisterskie to studia zawodowe, kończące się uzyskaniem tytułu magistra. W Dolnośląskiej Szkole Wyższej możesz wybrać studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

 

Zapisz się na studia bez wychodzenia z domu!

 

Zobacz ofertę studiów
DSW
Przygotowanie do zawodu nauczyciela

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna realizowane są w Chorzowie przez Dolnośląską Szkołę Wyższą.

 

 

WSB
Organizacja studiów

Studia jednolite magisterskie trwają 5 lat (10 semestrów). Pierwsze 2 lata to przede wszystkim zdobywanie wiedzy i nabywanie umiejętności niezbędnych dla studentów na danym kierunku. To także czas na to, by zastanowić się nad tym, czym chcesz zajmować się w przyszłości.

 

 

Organizacja
Praktyczna wiedza przekazywana przez ekspertów
Uznane, autorskie programy nauczania
Dyplom
Studia przygotowujące do zawodu nauczyciela