Studia MBA w WSB

Na studia Master of Business Administration zapraszamy osoby, którym zależy na wszechstronnym rozwoju umiejętności menedżerskich. Specjalność naszego programu to zarzadzanie w biznesie międzynarodowym, dlatego uczestnicy zdobywają wiedzę m.in. o powstawaniu struktur organizacyjnych towarzyszących międzynarodowej działalności firmy i międzynarodowych rynkach finansowych, a także dowiadują się, na jakie aspekty otoczenia muszą zwrócić uwagę menedżerowie odpowiedzialni za operacje zagraniczne. Partnerem merytorycznym programu jest amerykańska uczelnia – Franklin University.

  • Studia trwają 2 lata.
  • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, nie częściej niż 2 razy w miesiącu.
  • Językiem wykładowym jest język polski. 
  • W trakcie zajęć uczestnicy uczestniczą w  warsztatach, grach biznesowych i dyskusjach, omawiają business case’y, biorą udział w spotkaniach z ekspertami takimi jak prof. dr hab. Witold Orłowski, Paweł Tkaczyk, czy dr Mariusz Sokołowski.
  • Zajęcia prowadzą eksperci z różnych dziedzin biznesu. 
  • Podczas studiów uczestnicy mają możliwość udziału w Study Tour. To wyjazd do siedziby partnera – Franklin University w Columbus, Ohio, – połączony z wizytami w firmach i instytucjach mających swoje siedziby np. w Waszyngtonie czy Miami. 
Palec

Więcej informacji znajdziesz na stronie programów MBA