Studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej

Na studia Master of Business Administration zapraszamy osoby, którym zależy na wszechstronnym rozwoju umiejętności menedżerskich.

 

Przygotowane we współpracy z Franklin University studia MBA cieszą się dużą popularnością, głównie dzięki wysokiej jakości kształcenia i programowi ukierunkowanemu na rozwój praktyków biznesu.

Wysoką jakość studiów potwierdza akredytacja IACBE (International Accreditation Council for Business Education).

Uczestnicy mają do wyboru dwie specjalności: MBA Zarządzanie w biznesie międzynarodowym oraz MBA Project Management.

 

Studia MBA przygotowane są dla kadry kierowniczej i menedżerskiej oraz właścicieli firm, działających w Polsce oraz na rynkach międzynarodowych.

 

Partnerem merytorycznym programu jest amerykańska uczelnia – Franklin University.

  • Studia trwają 2 lata.
  • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, nie częściej niż 2 razy w miesiącu.
  • Językiem wykładowym jest język polski
  • W trakcie zajęć uczestnicy uczestniczą w  warsztatach, grach biznesowych i dyskusjach, omawiają business case’y, biorą udział w spotkaniach z ekspertami takimi jak prof. dr hab. Witold Orłowski, Paweł Tkaczyk, czy dr Mariusz Sokołowski.
  • Zajęcia prowadzą eksperci z różnych dziedzin biznesu. 
  • Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów MBA, wystawiony przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu i sygnowany przez Franklin University. Dyplom podpisują przedstawiciele władz obu uczelni. Absolwenci otrzymują także świadectwo ukończenia podyplomowych studiów Master of Business Administration w zależności od wybranej specjalności – MBA Zarządzanie w biznesie międzynarodowym lub MBA Project Management – Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie WSB w Poznaniu.
  • Absolwenci studiów MBA są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Partnerzy biznesowi:

  • SMG/KRC HR Poland – czołowa firma doradztwa personalnego, oferująca szeroki zakres usług w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim, specjalizująca się w rekrutacji na poziomie poszukiwań bezpośrednich i oferująca pomoc w zakresie doradztwa organizacyjnego, rozwoju pracowników oraz treningów biznesowych i szkoleń.
  • Leanpassion - autorzy 5 kroków strategii lean, firma ceniona przez klientów za umiejętność wpisania lean w strategię oraz trwałość zmian. Efekt działania Leanpassion to wzrost wyników, zaangażowanie, produktywność i zdolność do adaptacji. 

 

Palec

Więcej informacji znajdziesz na stronie programów MBA