Co uzyskasz studiując kierunek turystyka i rekreacja w WSB?

Forma studiów

Ten kierunek możesz studiować stacjonarnie lub niestacjonarnie. Jeśli wybierzesz studia stacjonarne, będziesz mieć zajęcia 3 dni w tygodniu od wtorku do czwartku. Jeśli wybierzesz studia niestacjonarne, zajęcia będziesz mieć w sobotę i niedzielę, średnio co drugi weekend. 

W obu przypadkach wykłady odbywają się online zaś ćwiczenia w salach. 

 

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w biurach podróży, ośrodkach sportu i rekreacji, są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z turystyką, gastronomią, sportem i rekreacją.

Sposób realizacji

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób:

 • tradycyjny - hybrydowy: wykłady zrealizujesz online a ćwiczenia w salach wykładowych. W jednym dniu odbywają się tylko wykłady albo tylko ćwiczenia. Aby studiować w ten sposób, podczas zapisów online wybierz sposób realizacji studiów "tradycyjny".

На цьому напрямку ти також можеш навчатися українсько-польською мовою. Детальніше тут   https://www.wsb.pl/ukrainian/obrazovanie/bakalavriat/fakultetyi/turyzm-i-rekreatsiya-turystyka-i-rekreacja/khozhuv-katovitse/turyzm-i-rekreatsiya-turystyka-i-rekreacja

(Ten kierunek możesz studiować również na ścieżce ukraińsko-polskiej. Dowiedz się więcej   https://www.wsb.pl/ukrainian/obrazovanie/bakalavriat/fakultetyi/turyzm-i-rekreatsiya-turystyka-i-rekreacja/khozhuv-katovitse/turyzm-i-rekreatsiya-turystyka-i-rekreacja)

Turystyka i rekreacja

Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni praktycy a zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, np.  KW Hotel, Micros Fidelio Front Office (oprogramowanie dwujęzyczne), Czart Hotel, Biuro Małe oraz branżowe symulacje biznesowe REVAS (zarządzanie biurem podróży).

Współpracujemy z wieloma firmami, których pracownicy dzielą się swoim doświadczeniem. W ramach tego partnerstwa masz szansę odwiedzić siedziby niektórych firm i zobaczyć, jak ta branża działa od podszewki.

 

Pracodawcy coraz częściej poza wykształceniem wymagają zdobycia dodatkowych kwalifikacji. My wychodzimy takim potrzebom naprzeciw, a w ramach studiów możesz ukończyć takie kursy, jak: kurs pilota wycieczek, animatora czasu wolnego, wychowawcy wypoczynku, kierownika wypoczynku.

Masz możliwość odbywania płatnych staży oraz kontynuacji nauki na studiach II stopnia na kierunku zarządzanie. 

e-administracja

Programy specjalności i treści przedmiotów są poddawane pod ocenę pracodawców, których przedstawiciele zasiadają w radzie programowej kierunku.

Wiemy, jak ważne jest przekazywanie wiedzy opartej na aktualnych wymaganiach rynku turystycznego i doświadczeniu naszych wykładowców. Dlatego swoją wiedzą podzielą się z Tobą eksperci w branży turystycznej. Nierzadko to właśnie z nimi konsultowaliśmy program tego kierunku.

Możesz przyłączyć się do naszego Koła Naukowego Overglob. To koło stworzone dla ludzi kreatywnych z głową pełną pomysłów. Organizujemy wykłady i opowiadamy o przebytych podróżach, a także zapraszamy ciekawych ludzi, podróżników.

Chcemy, aby zajęcia były interesujące i wartościowe, dlatego prowadzimy ciekawe i urozmaicone formy ćwiczeń oraz organizujemy wizyty studyjne. Taka forma przekazywania wiedzy pozwala lepiej przyswoić materiał. Dodatkowo zachęcamy Cię do aktywnego włączenia się w zajęcia, na których przekazujemy maksimum informacji praktycznych, minimum teorii.

Projekt
program stworzony w porozumieniu z pracodawcami
Organizacja
zajęcia prowadzone przez doświadczonych praktyków
studenci realizują szereg wizyt studyjnych i zajęć w warunkach rzeczywistych
Marta Kasińska

Wybrałam WSB ponieważ zawsze chciałam pracować w biurze podróży, zwiedzać świat i poznawać nowe destynacje. Turystyka to dla mnie również bezpośredni kontakt z klientami o różnych potrzebach i wymaganiach. Uczelnia ma w swojej ofercie szeroki wybór przedmiotów oraz specjalizacji i właśnie to zwróciło moją uwagę. Podczas zajęć miałam możliwość pracy z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania - KW Hotel czy udziału w branżowych symulacjach biznesowych REVAS, czyli zarządzaniem biurem podróży. 

Marta Kasińska

Studentka WSB

Sandra Heba

Jestem managerem restauracji. Moja praca polega na zarządzaniu nie tylko restauracją, ale i całym zespołem. Na uczelni bardzo cenię kontakt z wykładowcami, świetnie wyposażone sale czy pisanie pracy licencjackiej w grupie. Plan zajęć jest też dobrze rozplanowany, a ja nie tracę czasu na tak zwane “okienka”. Plusem jest także możliwość zaliczenia praktyk na podstawie pracy czy szybki i przyjazny kontakt z dziekanatem.

Sandra Heba

Studentka WSB

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Dowiesz się, jak zarządzać przedsiębiorstwem turystycznym.
administracja-publiczna
Nauczysz się, jak planować i organizować imprezy turystyczne, rekreacyjne i sportowe.
Będziesz organizować turystykę międzynarodową i regionalną, oraz dowiesz się jak obsługiwać ruch turystyczny.
Dowiesz się, jak stosować podstawy marketingu, a także nauczysz się przewodzić, negocjować, rozwiązywać konflikty, komunikować się na rynku usług turystycznych.
administracja-podatkowa
Dowiesz się, jak obsługiwać grupy turystyczne krajowe i zagraniczne.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Program studiów

Przedmioty podstawowe i kierunkowe:             

 • Geografia turystyczna z elementami krajoznawstwa
 • Współczesne problemy w turystyce
 • Obsługa ruchu turystycznego
 • Ekonomika turystyki i rekreacji
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Organizacja czasu wolnego
 • Podstawy hotelarstwa
 • Komunikacja w turystyce
 • Zarys historii architektury i sztuki
 • Podstawy turystyki
 • Podstawy rekreacji
 • Podstawy żywienia w turystyce i rekreacji
 • Podstawy psychologii
 • Język obcy
 • Fizjologia człowieka
 • Ekologia i ochrona środowiska
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy prawa
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Podstawy technologii informacyjnej i aplikacji biurowych
 • Metodyka pracy projektowej
 • Wprowadzenie do pracy dyplomowej
 • Wyzwania rynku pracy
 • Wychowanie fizyczne
 • BHP

Oraz przedmioty specjalnościowe realizowane od II roku studiów.

Zobacz program studiów

Wykładowcy

Michał Dudek
Jacek Ruszkowski
Maciej Banasik
Mateusz Ziemba
Anna Łabaza
Jolanta Serwotka-Torbicka
dr hab. Krzysztof Sas-Nowosielski
Andrzej Cichy
Michał Dudek
dr Michał Kucia
dr inż. Bartłomiej Jabłoński
Paulina Jańczuk-Pawlica
Bogumiła Urban
dr Michał Dudek

Menedżer kierunku turystyka i rekreacja. Doktor nauk ekonomicznych, specjalizujący się  w zagadnieniach związanych z transportem lotniczym. Były pracownik  Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Swoją pasje do transportu lotniczego zamienił na dysertację doktorską....

Krystyna Szczęsny

Opiekun koła Naukowego "Overglob", wykładowca na kierunku turystyka i rekreacja w WSB w Chorzowie. Ekspert od spraw turystyki międzynarodowej, głównie Bałkanów. Wieloletni pracownik branży turystycznej. Pilot i rezydent (BP Rainbow), wykładowca i współorganizator kursów i szkoleń...

dr hab. Jacek Ruszkowski

Doktor nauk geograficznych, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, podróżnik i doradca do spraw turystyki biur podróży. W Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie prowadzi zajęcia na kierunkach Turystyka i Rekreacja oraz Bezpieczeństwo Narodowe. Zawodowo pasjonuje się nauką i dydaktyką,...

dr Maciej Banasik

W swojej pracy dydaktycznej zajmuje się prowadzeniem wykładów i ćwiczeń z zakresu m.in.: nadzoru makro- i mikrooostrożnościowego, polityki pieniężnej, portfela inwestycyjnego, inwestycji alternatywnych, rynków finansowych oraz finansów osobistych. 
Zajmuje się doradztwem w obszarze...

dr Mateusz Ziemba

Właściciel biura podróży, którego głównymi działaniami są szkolenia narciarskie w Austrii i Polsce. Prowadzi również szkołę i wypożyczalnię windsurfingu w Chorwacji. Od lat pracuje w turystyce międzynarodowej. Zawodowo związany również z turystyką kwalifikowaną. Ponadto,...

Anna Łabaza

Jest trenerem II klasy koszykówki, instruktorem lekkoatletyki, piłki nożnej, piłki ręcznej oraz pływania. Posiada również uprawnienia ratownika WOPR. Ponadto, ze studentami Wyższej Szkoły Bankowej kierunku turystyka i rekreacja chętnie dzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem w...

Jolanta Serwotka-Torbicka

Doktor nauk rolniczych w zakresie żywności i żywienia człowieka. Zawodowo zajmuje się fizjologią żywienia dzieci i młodzieży oraz poradnictwem dietetycznym. Dba o przestrzeganie jakości usług hotelarskich i gastronomicznych. 

dr hab. Krzysztof Sas-Nowosielski

Wykładowca WSB w Chorzowie, prowadzi przedmioty związane z teorią czasu wolnego i rekreacji oraz żywienia w turystyce i rekreacji. Autor ok. 80 artykułów naukowych i 10 książek w pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami uwarunkowań zachowań rekreacyjnych, zwłaszcza...

dr Andrzej Cichy

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, magister prawa oraz nadkomisarz policji. 
Swoje wieloletnie doświadczenie zdobywał jako funkcjonariusz organów ścigania od 1992 roku oraz od 1999 roku jako wykładowca, nauczyciel, trener, adiunkt etc. w instytucjach o różnych profilach kształcenia,...

dr Michał Dudek

Menedżer kierunku turystyka i rekreacja. Doktor nauk ekonomicznych, specjalizujący się  w zagadnieniach związanych z transportem lotniczym. Były pracownik  Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Swoją pasje do transportu lotniczego zamienił na dysertację doktorską....

dr Teresa Gądek-Hawlena

Autorka monografii pt. Procesy dostosowawcze podaży na rynku usług pocztowych w Polsce, współautorka monografii pt. Aktywność podmiotów sektora TSL w tworzeniu i realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu pod red. M. Michałowskiej, współautorka podręcznika...

prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Kieżel

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się między innymi wokół problematyki zarządzania i planowania marketingowego, marketingu czy tworzenia wizerunku i marki. Od kilkunastu lat prowadzi badania rynku systemowych produktów bankowych, a od kilku lat także branży turystycznej. Oprócz...

prof. nadzw. dr hab. Michał Kucia

Doktor nauk ekonomicznych, naukowo zajmuje się szeroko rozumianym e-biznesem. W tym obszarze prowadził wykłady i szkolenia. Stale współpracuje z praktyką gospodarczą w zakresie optymalizacji działalności handlowej w Internecie oraz e-marketingu. Ma doświadczenie w projektowaniu...

dr inż. Bartłomiej Jabłoński

Posiadacz międzynarodowego tytułu MASTERE – Ingenierie Financiere et Bancaire. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu polityki wypłat oraz inwestycji finansowych.  

Naukowo zajmuje się badaniami polityki dywidend spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie...

mgr Paulina Jańczuk-Pawlica

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako prawnik najpierw w Urzędzie Pracy, następnie jako aplikant, a obecnie jako radca prawny w Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztofa Grochalskiego.
Zawodowo pasjonuje się prawem administracyjnym oraz prawem pracy.
Prowadzi zajęcia o technikach...

Joanna Rurańska-Krężel

Specjalista z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa gospodarczego i prawa pracy. Były radca prawny ING Bank Śląski, radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Temida S.C.
 

mgr Bogumiła Urban

Menedżer Kierunku i Kierownik Zakładu Dydaktycznego Marketing i Sprzedaż.


Posiada wieloletnie doświadczenie w przedsiębiorstwach z różnych sektorów gospodarki, w tym w branży lotniczej oraz reklamowej.


Była odpowiedzialna za rozwój marketingu w Międzynarodowym Porcie...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
novotel-katowice
rainbow
travel-planet
sltut
EKO Tour
Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki
Tramontana
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia w Chorzowie

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

E-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl
Tel.: +32 349 85 24 +32 349 84 79
Infolinia: 32 630 62 44

Godziny otwarcia:
 • pn-śr: 08:00-16:00
 • cz: 08:00-17:00
 • pt: 08:00-16:00
 • so: 08:00-14:00
Pobierz stronę do PDF