Co zyskujesz studiując bezpieczeństwo narodowe w WSB?

Forma studiów

Ten kierunek możesz studiować stacjonarnie lub niestacjonarnie. Jeśli wybierzesz studia stacjonarne, będziesz mieć zajęcia 3 dni w tygodniu od wtorku do czwartku. Jeśli wybierzesz studia niestacjonarne, zajęcia będziesz mieć w sobotę i niedzielę, średnio co drugi weekend. 

W obu przypadkach wykłady odbywają się online zaś ćwiczenia w salach. 

 

Stawiamy na niekonwencjonalne podejście do nauki, dlatego na zajęciach wykorzystujemy takie metody, jak case studies, gry strategiczne czy wyjścia terenowe.

Podczas wizyt studyjnych odwiedzisz jednostki organizacyjne służb mundurowych i ratunkowych, np. Policji, Straży Pożarnej czy Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Sposób realizacji

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób:

 • Tradycyjny - hybrydowy: wykłady zrealizujesz online a ćwiczenia w salach wykładowych. W jednym dniu odbywają się tylko wykłady albo tylko ćwiczenia. Aby studiować w ten sposób, podczas zapisów online wybierz sposób realizacji studiów "tradycyjny".

 

Bezpieczeństwo narodowe

Wykształcenie na tym kierunku daje perspektywę stabilnego zatrudnienia. Program studiów gwarantuje, że zyskasz interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności. Podczas zajęć będziesz korzystać ze specjalistycznego oprogramowania, które wykorzystywane jest w pracy kryminologów i detektywów, wspomagającego podejmowanie decyzji w reagowaniu kryzysowym.

 

Zajęcia prowadzone są przez praktyków. Na zajęciach spotkasz przedstawicieli służb mundurowych, którzy na bazie własnego doświadczenia wprowadzą Cię w tematykę bezpieczeństwa. Dzięki porozumieniu z Komendą Główną Policji kandydaci do służby mogą odbyć krótsze szkolenie przygotowujące do pracy.

Specjalności na bieżąco są adaptowane do aktualnych potrzeb rynkowych w obszarze bezpieczeństwa narodowego. Program studiów opracowaliśmy we współpracy z partnerami biznesowymi, m.in. terenowym organem administracji wojskowej (WKU), policją, Europejskim Instytutem Bezpieczeństwa. Dzięki temu masz pewność, że przekazywana wiedza jest stale aktualizowana.

 

Organizacja
zajęcia prowadzone przez doświadczonych praktyków
Książki
specjalistyczna wiedza
Uścisk dłoni
współpraca z służbami mundurowymi
wizyty studyjne
Mateusz Milej

WSB było strzałem w dziesiątkę, ponieważ to tutaj poznałem świetnych przyjaciół i wykładowców. W czasie studiów rozwinąłem umiejętności pracy w grupie, stałem się bardziej otwarty na nowe wyzwania i doświadczenia. Aktualnie jestem na stażu, na którym zajmuję się sprzedażą produktów oraz obsługą klienta.

Mateusz Milej

Student WSB

Ważna jest dla mnie samodzielność, dlatego łączę naukę z pracą. Największym plusem studiowana w WSB jest fakt, że tutaj mogę łączyć te dwie rzeczy. Wybrałem studia, by móc poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, a także mieć styczność z praktykami, którzy mogą mnie wiele nauczyć. W przyszłości chciałbym, aby prowadzony przeze mnie biznes przynosił jeszcze większe zyski, i wiem, że studia mi w tym pomogą.

Krzysztof Piwowarski

Student WSB

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Będziesz potrafił funkcjonować w szeroko rozumianej sferze bezpieczeństwa i systemie bezpieczeństwa narodowego.
mozaika bezpieczenstwo-narodowe
Dowiesz się, jak funkcjonować w mundurowych i cywilnych instytucjach bezpieczeństwa państwa.
Studenci
Nauczysz się działać zgodnie z zasadami służb mundurowych i innych instytucji.
Nauczysz się planować, organizować i koordynować zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
Nauczysz się postępowania jako uczestnik powoływanych i działających sztabów kryzysowych.
Zapoznasz się z kierowaniem procesami w podsystemach bezpieczeństwa narodowego oraz w administracji państwowej i samorządowej.
Konferencja

Zobacz specjalności na tym kierunku

Program studiów

Przedmioty podstawowe i kierunkowe:                  

 • Podstawy nauki i teorii bezpieczeństwa
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa
 • Polityka i strategie bezpieczeństwa
 • System bezpieczeństwa narodowego
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zachowanie w sytuacjach kryzysowych - szkolenie praktyczne
 • Logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • Bezpieczeństwo militarne
 • Prawo konstytucyjne
 • Współczesne systemy polityczne
 • Postępowanie administracyjne
 • Administracja publiczna
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Najnowsza historia polski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
 • Geografia
 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy psychologii
 • Filozofia
 • Podstawy socjologii
 • Podstawy ekonomii
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Podstawy technologii informacyjnej i aplikacji biurowych
 • Język obcy
 • Podstawy komunikacji
 • Metodyka pracy projektowej
 • Wprowadzenie do pracy dyplomowej
 • Wyzwania rynku pracy
 • Przedmiot kierunkowy w języku obcym 
 • Wychowanie fizyczne
 • Bhp
 • Język polski (tylko dla obcokrajowców)

 

Oraz przedmioty specjalnościowe, które realizowane są od II roku studiów.

Zobacz program studiów

Wykładowcy

prof. Jan Kantyka
Andrzej Machowski
dr Artur Orman
Krzysztof Krysieniel
dr Siostrzonek-Sergiel
Maciej Banasik
Andrzej Cichy
Jacek Ruszkowski
dr Jarosław Szostak
Maciej Thorz
dr Paweł Kowalski
Wojciech Klocek
Paulina Jańczuk-Pawlica
Andrzej Machowski
Jacek Stolecki
mgr inż. Janusz Walczak
Mariusz Wilkus
Andrzej Zbierański
prof. dr hab. Wojciech Czakon
mgr Daniel Gaś

Menedżer kierunku bezpieczeństwo narodowe, Kierownik Zakładu Dydaktycznego Bezpieczeństwa Narodowego.

Menedżer z ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniem w zarządzaniu zasobami ludzkimi, sprzedażą i procesami dotyczącymi szeroko rozumianego bezpieczeństwa w sektorze finansowym....

ppłk rez. mgr inż. Robert Jańczuk

Były Wojskowy Komendant Uzupełnień w Chorzowie. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie i Katowicach. Specjalizuje się w zakresie: bezpieczeństwa i obronności, zarządzania kryzysowego, obrony i ochrony ludności – obrona cywilna.
Prowadzi szkolenia dla samorządów i...

prof. dr hab. Jan Kantyka

Specjalista z zakresu historii najnowszej Polski i Śląska. Były dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, członek Rady Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

Andrzej Machowski

Specjalista z zakresu bezpieczeństwa publicznego i zarządzania bezpieczeństwem, ochrony osób i mienia, profilaktyki kryminalistycznej i detektywistyki. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w ramach pracy Wydziału Techniki Operacyjnej, Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą,...

dr Artur Orman

Specjalista z zakresu funkcjonowania policji w strukturach zarządzania kryzysowego, zabezpieczenia imprez masowych, inteligentnego monitoringu, bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach.

dr Józef Haber, prof. WSB

Specjalista z zakresu integracji europejskiej, stosunków polsko-niemieckich, międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, bezpieczeństwa ekologicznego. Były współprzewodniczący Grupy Zadaniowej ds. Transferu Technologii Środowiskowych w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ...

dr hab. Krzysztof Krysieniel, prof. WSB

Specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego, bezpieczeństwa państw Europy Południowo-Wschodniej oraz konfliktów etnicznych. Członek Narodowego Zespołu Team Europe przy przedstawicielstwie Komisji Europejskiej oraz Ekspert Regionalnego Ośrodka debaty Międzynarodowej w Katowicach,...

Jolanta Malina

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Posiada wieloletnie doświadczenie jako pedagog resocjalizacyjny. Zainteresowania naukowo-badawcze związane są z  problemami współczesnej pedagogiki społecznej, pedagogiki resocjalizacyjnej, problematyki dotyczącej pracowników grup...

dr Adrianna Siostrzonek-Sergiel

Trener i wykładowca, prowadzi zajęcia z zagadnień dotyczących m.in. prawa cywilnego, postępowania administracyjnego, a także prawa karnego oraz kryminologii.

 

Naukowo zainteresowana zagadnieniami związanymi z ograniczeniami praw jednostki (w szczególności w prawie...

dr Maciej Banasik

W swojej pracy dydaktycznej zajmuje się prowadzeniem wykładów i ćwiczeń z zakresu m.in.: nadzoru makro- i mikrooostrożnościowego, polityki pieniężnej, portfela inwestycyjnego, inwestycji alternatywnych, rynków finansowych oraz finansów osobistych. 
Zajmuje się doradztwem w obszarze...

dr Andrzej Cichy

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, magister prawa oraz nadkomisarz policji. 
Swoje wieloletnie doświadczenie zdobywał jako funkcjonariusz organów ścigania od 1992 roku oraz od 1999 roku jako wykładowca, nauczyciel, trener, adiunkt etc. w instytucjach o różnych profilach kształcenia,...

dr hab. Jacek Ruszkowski

Doktor nauk geograficznych, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, podróżnik i doradca do spraw turystyki biur podróży. W Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie prowadzi zajęcia na kierunkach Turystyka i Rekreacja oraz Bezpieczeństwo Narodowe. Zawodowo pasjonuje się nauką i dydaktyką,...

dr hab. Anna Wziątek-Staśko

Menedżerka w przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz trenerka biznesu. Specjalista z zakresu zarządzania, szczególnie zarządzania kapitałem ludzkim, przywództwa oraz zachowań organizacyjnych. Wykładowca uczelni polskich a także m.in. we Francji, Hiszpanii, Włoszech oraz Finlandii....

dr Jarosław Szostak

Pracuje w zawodzie nauczyciela języka angielskiego od roku 1993, kiedy to ukończył studia filologiczne na Uniwersytecie Śląskim. Niedawno poszerzył swoje wykształcenie o doktorat z nauk politycznych. Stale aktualizuje i podnosi swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach i...

dr Maciej Thorz

Prawnik konstytucjonalista, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

dr Łukasz Wawrowski

Adiunkt na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, a także: Prodziekan ds. Studentów oraz Pełnomocnik Rektora ds. Nauki; członek Rady Akademickiej i Komitetu Wydawniczego przy Wydawnictwie WSB w Poznaniu; Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Oceny...

dr Paweł Kowalski

W 2004 ukończył ŚUM, w 2010 obronił doktorat - ŚUM, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. Od 2005 roku pracuje w WPR w Katowicach jako lekarz systemu, dodatkowo od 2006 roku pełni funkcje kierownika Obszaru Działania Gliwice. Od stycznia bieżącego roku w obszar działania WPR OD...

Wojciech Klocek

Programista i webdeweloper z wieloletnim doświadczeniem. Jest właścicielem firmy zajmującej się tworzeniem stron internetowych, grafiką użytkową oraz marketingiem sieciowym. Wieloletni członek społeczności “Joomla!”. 

Specjalizuje się w MVC na potrzeby stron internetowych,...

mgr Paulina Jańczuk-Pawlica

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako prawnik najpierw w Urzędzie Pracy, następnie jako aplikant, a obecnie jako radca prawny w Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztofa Grochalskiego.
Zawodowo pasjonuje się prawem administracyjnym oraz prawem pracy.
Prowadzi zajęcia o technikach...

Andrzej Machowski

Specjalista z zakresu bezpieczeństwa publicznego i zarządzania bezpieczeństwem, ochrony osób i mienia, profilaktyki kryminalistycznej i detektywistyki. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w ramach pracy Wydziału Techniki Operacyjnej, Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą,...

Mariusz Rutke

Ekspert, praktyk z zakresu rachunkowości i controllingu w branży przemysłowej oraz finansowej, a także wykorzystania narzędzi informatycznych w biznesie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia biznesowe z zakresu rachunkowości, controllingu oraz programowania.

Doświadczenie...

mgr Jacek Stolecki

Magister prawa i administracji. Do zainteresowań zawodowych należą fundusze europejskie, polityka regionalna, etyka w administracji, cyberbezpieczeństwo w ujęciu psychologicznym i socjotechnicznym. Prowadzi zarówno wykłady, jak i ćwiczenia z Procedury pozyskiwania funduszy...

mgr inż. Janusz Walczak

Jest rzeczoznawcą majątkowym z ponad 20-letnim doświadczeniem, jest jednocześnie inzynierem budowlanym z wieloletnim doświadczeniem bezpośrednio w wykonawstwie i nadzorze budowlanym oraz zarządzaniu procesami inwestycyjnymi. Współautor ksiązki - A. Stefański, J. Walczak - "Technologia...

Mariusz Wilkus

Ekspert ds. ochrony danych, administrator bezpieczeństwa informacji,  audytor, oficer compliance. Skutecznie wdrożył w wielu przedsiębiorstwach system kontroli wewnętrznej. Współpracuje m.in z grupami kapitałowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność oświatową,...

Podinsp. Andrzej Zbierański

Podinspektor rezerwy Policji. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Policji od 1992 r. do 2019 r. Od 2016 członek komisji egzaminacyjnej egzaminu państwowego na uzyskanie uprawnień do polowania podstawowego i selekcjonerskiego.
W Wyższej Szkole Bankowej prowadzi zajęcia z przedmiotów...

prof. dr hab. Wojciech Czakon

Zawodowo pasjonuje się problemem współpracy międzyorganizacyjnej oraz wpływem czynników behawioralnych, takich jak predyspozycje decydenta i jego ograniczenia poznawcze w rozpoznaniu opcji strategicznych w otoczeniu, a dalej wpływie tych uwarunkowań na wyniki przedsiębiorstwa.


W...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
WKU-Chorzow
kgp
um-bytom
chorzow-wprawia-w-ruch
Beta-Seciurity-System
eib
silesia-tactical
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chorzowie
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia w Chorzowie

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

E-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl
Tel.: +32 349 85 24 +32 349 84 79
Infolinia: 32 630 62 44

Godziny otwarcia:
 • pn-śr: 08:00-16:00
 • cz: 08:00-17:00
 • pt: 08:00-16:00
 • so: 08:00-14:00
Pobierz stronę do PDF