Co zyskujesz studiując bezpieczeństwo narodowe w WSB?

Forma studiów

Ten kierunek możesz studiować niestacjonarnie lub stacjonarnie

Jeśli wybierzesz studia niestacjonarne, zajęcia będziesz mieć w sobotę i niedzielę, średnio co drugi weekend. 

Jeśli wybierzesz studia stacjonarne, zajęcia będziesz mieć 3 dni w tygodniu od wtorku do czwartku.

 

Stawiamy na niekonwencjonalne podejście do nauki, dlatego na zajęciach wykorzystujemy takie metody, jak case studies, gry strategiczne czy wyjścia terenowe.

Podczas wizyt studyjnych odwiedzisz jednostki organizacyjne służb mundurowych i ratunkowych, np. Policji, Straży Pożarnej czy Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Sposób realizacji

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób:

 • Hybrydowy: wykłady zrealizujesz online (synchronicznie, na platformie Teams) a ćwiczenia w salach. 
  W jednym dniu odbywają się tylko wykłady albo tylko ćwiczenia. 

 

Bezpieczeństwo narodowe

Wykształcenie na tym kierunku daje perspektywę stabilnego zatrudnienia. Program studiów gwarantuje, że zyskasz interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności. Podczas zajęć będziesz korzystać ze specjalistycznego oprogramowania, które wykorzystywane jest w pracy kryminologów i detektywów, wspomagającego podejmowanie decyzji w reagowaniu kryzysowym.

 

Zajęcia prowadzone są przez praktyków. Na zajęciach spotkasz przedstawicieli służb mundurowych, którzy na bazie własnego doświadczenia wprowadzą Cię w tematykę bezpieczeństwa. Dzięki porozumieniu z Komendą Główną Policji kandydaci do służby mogą odbyć krótsze szkolenie przygotowujące do pracy.

Specjalności na bieżąco są adaptowane do aktualnych potrzeb rynkowych w obszarze bezpieczeństwa narodowego. Program studiów opracowaliśmy we współpracy z partnerami biznesowymi, m.in. terenowym organem administracji wojskowej (WKU), policją, Europejskim Instytutem Bezpieczeństwa. Dzięki temu masz pewność, że przekazywana wiedza jest stale aktualizowana.

 

Organizacja
zajęcia prowadzone przez doświadczonych praktyków
Książki
specjalistyczna wiedza
Uścisk dłoni
współpraca z służbami mundurowymi
wizyty studyjne
Mateusz Milej

WSB było strzałem w dziesiątkę, ponieważ to tutaj poznałem świetnych przyjaciół i wykładowców. W czasie studiów rozwinąłem umiejętności pracy w grupie, stałem się bardziej otwarty na nowe wyzwania i doświadczenia. Aktualnie jestem na stażu, na którym zajmuję się sprzedażą produktów oraz obsługą klienta.

Mateusz Milej

Student WSB

Ważna jest dla mnie samodzielność, dlatego łączę naukę z pracą. Największym plusem studiowana w WSB jest fakt, że tutaj mogę łączyć te dwie rzeczy. Wybrałem studia, by móc poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, a także mieć styczność z praktykami, którzy mogą mnie wiele nauczyć. W przyszłości chciałbym, aby prowadzony przeze mnie biznes przynosił jeszcze większe zyski, i wiem, że studia mi w tym pomogą.

Krzysztof Piwowarski

Student WSB

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Będziesz potrafił funkcjonować w szeroko rozumianej sferze bezpieczeństwa i systemie bezpieczeństwa narodowego.
mozaika bezpieczenstwo-narodowe
Dowiesz się, jak funkcjonować w mundurowych i cywilnych instytucjach bezpieczeństwa państwa.
Studenci
Nauczysz się działać zgodnie z zasadami służb mundurowych i innych instytucji.
Nauczysz się planować, organizować i koordynować zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
Nauczysz się postępowania jako uczestnik powoływanych i działających sztabów kryzysowych.
Zapoznasz się z kierowaniem procesami w podsystemach bezpieczeństwa narodowego oraz w administracji państwowej i samorządowej.
Konferencja

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Bezpieczeństwo informacyjne i cyberprzestrzeni
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 370 zł
Kryminologia z elementami kryminalistyki
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 370 zł
Pracownik służby cywilnej
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe Rekrutacja zakończona
Służby policyjne
Niestacjonarne Hybrydowe
od 370 zł
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymi
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe Rekrutacja zakończona

Program studiów

Przedmioty podstawowe i kierunkowe:                  

 • Podstawy nauki i teorii bezpieczeństwa
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa
 • Polityka i strategie bezpieczeństwa
 • System bezpieczeństwa narodowego
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zachowanie w sytuacjach kryzysowych - szkolenie praktyczne
 • Logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • Bezpieczeństwo militarne
 • Prawo konstytucyjne
 • Współczesne systemy polityczne
 • Postępowanie administracyjne
 • Administracja publiczna
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Najnowsza historia polski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
 • Geografia
 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy psychologii
 • Filozofia
 • Podstawy socjologii
 • Podstawy ekonomii
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Podstawy technologii informacyjnej i aplikacji biurowych
 • Język obcy
 • Podstawy komunikacji
 • Metodyka pracy projektowej
 • Wprowadzenie do pracy dyplomowej
 • Wyzwania rynku pracy
 • Przedmiot kierunkowy w języku obcym 
 • Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe (godziny w semestrze w zależności od specjalności)
 • Wychowanie fizyczne
 • Bhp
 • Język polski (tylko dla obcokrajowców)
 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium dyplomowe

 

Oraz przedmioty specjalnościowe, które realizowane są od II roku studiów.

Zobacz program studiów

Wykładowcy

Daniel Gaś
Andrzej Machowski
dr Artur Orman
Krzysztof Krysieniel
dr Siostrzonek-Sergiel
Jacek Ruszkowski
Maciej Thorz
Andrzej Machowski
Mariusz Wilkus
Andrzej Zbierański
Nadkom. Wojciech Biernacki
Iwona Łukasiewicz
dr Alicja Bartuś
mgr Daniel Gaś

Menedżer kierunku bezpieczeństwo narodowe, Kierownik Zakładu Dydaktycznego Bezpieczeństwa Narodowego.

Menedżer z ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniem w zarządzaniu zasobami ludzkimi, sprzedażą i procesami dotyczącymi szeroko rozumianego bezpieczeństwa w sektorze finansowym....

ppłk rez. mgr inż. Robert Jańczuk

Były Wojskowy Komendant Uzupełnień w Chorzowie. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie i Katowicach. Specjalizuje się w zakresie: bezpieczeństwa i obronności, zarządzania kryzysowego, obrony i ochrony ludności – obrona cywilna.
Prowadzi szkolenia dla samorządów i...

Andrzej Machowski

Specjalista z zakresu bezpieczeństwa publicznego i zarządzania bezpieczeństwem, ochrony osób i mienia, profilaktyki kryminalistycznej i detektywistyki. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w ramach pracy Wydziału Techniki Operacyjnej, Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą,...

dr Artur Orman

Specjalista z zakresu funkcjonowania policji w strukturach zarządzania kryzysowego, zabezpieczenia imprez masowych, inteligentnego monitoringu, bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach.

dr Józef Haber, prof. WSB

Specjalista z zakresu integracji europejskiej, stosunków polsko-niemieckich, międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, bezpieczeństwa ekologicznego. Były współprzewodniczący Grupy Zadaniowej ds. Transferu Technologii Środowiskowych w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ...

dr hab. Krzysztof Krysieniel, prof. WSB

Specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego, bezpieczeństwa państw Europy Południowo-Wschodniej oraz konfliktów etnicznych. Członek Narodowego Zespołu Team Europe przy przedstawicielstwie Komisji Europejskiej oraz Ekspert Regionalnego Ośrodka debaty Międzynarodowej w Katowicach,...

dr Adrianna Siostrzonek-Sergiel

Trener i wykładowca, prowadzi zajęcia z zagadnień dotyczących m.in. prawa cywilnego, postępowania administracyjnego, a także prawa karnego oraz kryminologii.

 

Naukowo zainteresowana zagadnieniami związanymi z ograniczeniami praw jednostki (w szczególności w prawie...

dr hab. Jacek Ruszkowski

Doktor nauk geograficznych, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, podróżnik i doradca do spraw turystyki biur podróży. W Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie prowadzi zajęcia na kierunkach Turystyka i Rekreacja oraz Bezpieczeństwo Narodowe. Zawodowo pasjonuje się nauką i dydaktyką,...

dr Maciej Thorz

Prawnik konstytucjonalista, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

dr Łukasz Wawrowski

Adiunkt na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, a także: Prodziekan ds. Studentów oraz Pełnomocnik Rektora ds. Nauki; członek Rady Akademickiej i Komitetu Wydawniczego przy Wydawnictwie WSB w Poznaniu; Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Oceny...

Andrzej Machowski

Specjalista z zakresu bezpieczeństwa publicznego i zarządzania bezpieczeństwem, ochrony osób i mienia, profilaktyki kryminalistycznej i detektywistyki. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w ramach pracy Wydziału Techniki Operacyjnej, Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą,...

mgr Mariusz Wilkus

Ekspert ds. ochrony danych, administrator bezpieczeństwa informacji,  audytor, oficer compliance. Skutecznie wdrożył w wielu przedsiębiorstwach system kontroli wewnętrznej. Współpracuje m.in z grupami kapitałowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność oświatową,...

Podinsp. Andrzej Zbierański

Podinspektor rezerwy Policji. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Policji od 1992 r. do 2019 r. Od 2016 członek komisji egzaminacyjnej egzaminu państwowego na uzyskanie uprawnień do polowania podstawowego i selekcjonerskiego.
W Wyższej Szkole Bankowej prowadzi zajęcia z przedmiotów...

Artur Dubiel

Asystent w Instytucie Naukowym Bezpieczeństwa WSB, koordynator Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa, wydawca serwisów grupy MIL.link, resortowy instruktor, weteran, doktorant wojskowej uczelni. Uczestnik spotkań eksperckich oraz Strategicznego Forum Bezpieczeństwa przy Biurze...

Andrzej Federowicz

Kierownik Centrum Szkoleń i Bezpieczeństwa Pracy TÜV AUSTRIA w Polsce. Audytor wiodący systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem (ISO 9001, SCC, SCP) jednostki notyfikowanej TÜV. Specjalizuje się w zarządzaniu bezpieczeństwem na projektach dużego ryzyka w branży...

Nadkom. Wojciech Biernacki

Nadkomisarz Policji. Zawodowo interesuje się medycyną sadową, fotografią i techniką kryminalistyczną. W Wyższej Szkole Bankowej prowadzi zajęcia m.in. z wprowadzenia do kryminalistyki czy z przyjęcie zgłoszenia i postępowania na miejscu zdarzenia.
Swoje doświadczenie zdobywał jako...

Iwona Łukasiewicz

Pedagog specjalny, wieloletni nauczyciel i dyrektor szkoły specjalnej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, założyciel i wieloletni prezes zarządu stowarzyszenia działającego na rzecz osób niepełnosprawnych. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej. Metodyk -...

dr Aleksandra Hadzik

Aleksandra Hadzik jest doktorem nauk prawnych. Manager oraz urzędnik z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania ubezpieczeniami społecznymi. 


W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeszła pełną ścieżkę kariery od referenta do prezesa Kasy. Funkcję prezesa...

dr Alicja Bartuś

Specjalista z zakresu praw człowieka, reżimów totalitarnych, zbrodni przeciwko ludzkości i terroryzmu we współczesnym świecie. Członek Zarządu Fundacji na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży, Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Krakowie, Zespołu...

dr Marcin Jałowiecki

Doktor nauk ekonomicznych. Doradca finansowy i prawny w zakresie windykacji należności. Zainteresowania naukowe: finanse publiczne, bankowość, rynek obligacji, międzynarodowe rynki finansowe w obliczu globalizacji i kryzysu ekonomicznego, ze szczególnym uwzględnieniem rynków azjatyckich,...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
WKU-Chorzow
kgp
um-bytom
chorzow-wprawia-w-ruch
Beta-Seciurity-System
silesia-tactical
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chorzowie
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia w Chorzowie

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

E-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl
Tel.: +32 349 84 79

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 08:00-16:00
Pobierz stronę do PDF