Co zyskujesz studiując pedagogikę w WSB?

Forma studiów

Ten kierunek możesz studiować niestacjonarnie lub stacjonarnie.

Jeśli wybierzesz studia niestacjonarne, zajęcia będziesz mieć w sobotę i niedzielę, średnio co drugi weekend. 

Jeśli wybierzesz studia stacjonarne, zajęcia będziesz mieć 3 dni w tygodniu od wtorku do czwartku.


Proponowane specjalności przygotują Cię do pracy poza systemem oświaty.

 

Sprawdź także kierunek studiów jednolitych magisterskich - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, który przygotuje Cię do pracy w placówkach oświatowych. 

Sposób realizacji

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób:

 • Hybrydowy: wykłady zrealizujesz online (synchronicznie, na platformie Teams), a ćwiczenia w salach. 
  W jednym dniu odbywają się tylko wykłady albo tylko ćwiczenia. 
Pedagogika

Będziesz uczestniczyć w zajęciach mających charakter praktyczny, nastawionych głównie na zdobycie potrzebnych umiejętności. W tym zawodzie umiejętności miękkie to podstawa, dlatego kładziemy na nie spory nacisk. Dowiesz się, jak pracować z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi.

 

Dzięki szeroko zakrojonemu programowi Partnerstwa Biznesowego, część zajęć będziesz odbywać w formie wizyt studyjnych oraz obserwacji uczestniczących w placówkach specjalistycznych, a także w pracowni pedagogicznej.

Wykładowcy to praktycy, którzy pracują m.in. w placówkach oświatowych, ale także w korporacjach i firmach szkoleniowych. Wielu prowadzi też własny biznes. Dzięki temu możesz dostrzec szeroki wachlarz możliwości, które niesie ze sobą ten kierunek.

studia licencjackie, Wyższa Szkoła Bankowa

Wybór specjalności zaprojektowanych odpowiednio do zmieniających się potrzeb społecznych i zmieniającego się rynku pracy.

Studia pedagogiczne dają szerokie możliwości na rynku pracy. Zawsze będą potrzebni ludzie potrafiący pomagać w trudnym procesie wychowania i rozwoju człowieka od urodzenia do późnej starości. Umiejętności zdobyte na studiach pedagogicznych przydadzą się również w każdej pracy z ludźmi – czy to w świecie marketingu i sprzedaży, finansów, szkoleń, organizacji eventów, czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie.

 

studia licencjackie, Wyższa Szkoła Bankowa

Będziesz studiować zgodnie z najnowszymi trendami w Polsce i na świecie a podczas zajęć i organizowanych wydarzeń spotkasz się z autorytetami z dziedziny pedagogiki.

Warsztatowe podejście do nauki pozwala na jeszcze lepsze zrozumienie, czym tak naprawdę jest pedagogika. Współpraca z innymi przy tworzeniu wspólnych projektów doskonale przygotowuje do realiów tego zawodu.

 

studia licencjackie, Wyższa Szkoła Bankowa

W czasie studiów nauczysz się skutecznej komunikacji, rozwiązywania problemów i konfliktów społecznych. Dowiesz się także, jak wspierać rozwój osób niepełnosprawnych.

Kto, jeśli nie pedagog, lepiej zdaje sobie sprawę z tego, co jest potrzebne w procesie nauki. My stawiamy na obcowanie z ekspertami i poznawanie tego zawodu od podszewki.

Organizacja
zajęcia prowadzone przez praktyków
Uścisk dłoni
wizyty studyjne i zajęcia terenowe
Barbara Grajerz

Zdecydowałam się na studia, bo chciałam się przekwalifikować. Do wyboru uczelni podchodziłam bardzo ostrożnie. Znam wiele osób, które uczyło się w WSB i wszyscy wypowiadali się dobrze o tym miejscu. Dzięki dodatkowym szkoleniom i warsztatom mogę stale rozwijać się. W swój potencjał uwierzyłam po otrzymaniu stypendium za wyniki w nauce. Zdałam sobie wtedy sprawę, że dzięki pracy i systematyczności mogę osiągać więcej. Pomimo tego, że jestem mamą dwójki dzieci i na co dzień pracuję zawodowo.

Barbara Grajerz

Studentka WSB

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Opanujesz sztukę skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, a także rozwiązywania problemów i konfliktów społecznych
Nauczysz się stosować innowacyjne metody pracy z wychowankami i podopiecznymi
Będziesz wspomagać rozwój osób niepełnosprawnych
Opanujesz projektowanie programów edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Poznasz metody diagnozowania indywidualnych predyspozycji młodzieży i dorosłych do wykonywania zawodu
studenci
Nauczysz się chronić nieletnich i młodocianych przed wpływami patologicznego środowiska
Studenci

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
od 330 zł
od 330 zł
Pedagogika pracy i zarządzania zasobami ludzkimi
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe

Program studiów

 • Psychologiczne uwarunkowania pracy pedagoga
 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Pedagogika specjalna
 • Metody diagnozy psychopedagogicznej
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Andragogika
 • Metody badań pedagogicznych
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Historia wychowania
 • Emisja głosu
 • Współczesne kierunki wychowania
 • Psychologia rozwojowa człowieka
 • Psychologia społeczna
 • Pedagogika społeczna
 • Podstawy socjologii
 • Podstawy komunikacji
 • Wyzwania rynku pracy
 • Podstawy prawa
 • Podstawy psychologii ogólnej
 • Wychowanie fizyczne
 • Przedmiot kierunkowy w języku obcym
 • BHP
 • Wprowadzenie do pracy dyplomowej
 • Język obcy
 • Filozofia
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Podstawy technologii informacyjnej i aplikacji biurowych
 • Metodyka pracy projektowej
 • Podstawy ekonomii
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa
 • Język Polski

 

Oraz przedmioty specjalnościowe, które realizowane są od II roku studiów.

Zobacz program studiów

Wykładowcy

Iwona Łukasiewicz
prof. nadzw. Iwona Wagner
Dr Wojciech Zając
Edyta Sadowska
Agnieszka Majewska-Kafarowska
Gabriela Kowalska
Iwona Tyrna-Łojek
Małgorzata Gałan
Małgorzata Kozak Buchalik
Piotr Krzyszczyk
mgr Aleksander Gortat
dr Radosław Molenda
dr Dariusz Olesiński
Magdalena Kraczla
Iwona Łukasiewicz

Pedagog specjalny, wieloletni nauczyciel i dyrektor szkoły specjalnej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, założyciel i wieloletni prezes zarządu stowarzyszenia działającego na rzecz osób niepełnosprawnych. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej. Metodyk -...

prof. nadzw. dr hab. Iwona Wagner

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Wieloletni pracownik naukowy i nauczyciel akademicki. Autorka wielu książek i kilkudziesięciu artykułów. Specjalizuje się w pedagogice i polityce społecznej, szczególnie koncentrując się na problemach społecznych, takich jak: adopcja,...

Jadwiga Gluźniewicz

Menedżer kierunku pedagogika. Mgr pedagogiki specjalnej w zakresie resocjalizacji, edukacji i rehabilitacji i rewalidacji indywidualnej osób niepełnosprawnych intelektualnie, tyflopedagogiki. Wieloletni doradca metodyczny, nauczyciel dyplomowany, praktyk z doświadczeniem w pracy z dziećmi i...

Prof. nadzw. dr hab. Wiga Bednarkowa

Pedagog i językoznawca, w trosce nie tylko o językowy rozwój uczennic i uczniów, ale też dla podniesienia jakości i efektywności pracy szkoły, a więc ze względu na potrzebę rewizji procesu dydaktycznego, który ma sprzyjać uczeniu się dzieci, popularyzuje pedagogikę humanistyczną,...

Dr Wojciech Zając

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, dyplomowany nauczyciel kolegium nauczycielskiego oraz wieloletni nauczyciel akademicki. Praktyk z doświadczeniem w pracy w strukturach organizacyjnych zarządzania oświatą Współpracownik Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (kierownik,...

dr Edyta Sadowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalista w zakresie edytorstwa tekstów naukowych i literackich. Interesuje ją szeroko rozumiana pedagogika, historia wychowania i oświaty, dydaktyka szkoły wyższej, pedeutologia, edukacja medialna i komunikacja społeczna, a pasjonują...

dr Aleksandra Hadzik

Aleksandra Hadzik jest doktorem nauk prawnych. Manager oraz urzędnik z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania ubezpieczeniami społecznymi. 


W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeszła pełną ścieżkę kariery od referenta do prezesa Kasy. Funkcję prezesa...

Agnieszka Majewska-Kafarowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Zawodowo zajmuje się rozwojem człowieka w cyklu życia oraz kulturowo-społecznymi uwarunkowaniami starzenia się i starości. W Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie prowadzi zajęcia m.in. z  andragogiki, edukacja dorosłych, pedagogiki...

dr Gabriela Kowalska

Doktor nauk humanistycznych. Zawodowo pasjonuje się pomocą edukacyjną, terapeutyczną i diagnostyczną osób terminalnie i przewlekle chorych, problemem wykluczenia społecznego czy organizacją pomocy społecznej i wsparcia instytucjonalnego dla osób z niepełnosprawnością.

dr Iwona Tyrna-Łojek

Doktor nauk społecznych, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, terapeuta pedagogiczny, psycholog biznesu, trener rozwoju, mentorka i mediatorka. Specjalizuje się w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych (certyfikowany mediator) oraz w tematach z dziedziny pedagogiki twórczości. Entuzjastka rozwoju...

Małgorzata Gałan

Zawodowo pasjonuje się rozwojem dziecka w wieku przedszkolnym. Swoje doświadczenie zawodowe rozwijała w czasie pracy w Miejskim Przedszkolu nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach. W Wyższej Szkole Bankowej prowadzi zajęcia metodyki wychowania przedszkolnego, pedagogiki  w zakresie...

mgr Małgorzata Kozak Buchalik

Zawodowo pasjonuje się psychodietetyką, zastosowaniem eeg biofeedback, technikami integrującymi Emocje, Mózg, Ciało. Swoje doświadczenie zdobywała udzielając wsparcia psychologicznego osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom biorącym udział w projektach realizujących m.in. takie...

mgr Piotr Krzyszczyk

Nauczyciel dyplomowany, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy nauczyciela: od szkoły podstawowej poprzez liceum, technikum do WZ w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Na WSB zajmuje się poza prowadzeniem zajęć z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych,...

mgr inż. Andrzej Federowicz

Kierownik Centrum Szkoleń i Bezpieczeństwa Pracy TÜV AUSTRIA w Polsce. Audytor wiodący systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem (ISO 9001, SCC, SCP) jednostki notyfikowanej TÜV. Specjalizuje się w zarządzaniu bezpieczeństwem na projektach dużego ryzyka w branży...

mgr Aleksander Gortat

Dziennikarz, prezenter, wykładowca akademicki, lektor. Trener i warsztatowiec specjalizujący się w autoprezentacji medialnej, kreacji wizerunku i technikach przekazu informacyjnego. Na co dzień - dyrektor Radia Plus Śląsk, oraz prezenter informacyjny TVS.

Jolanta Malina

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Posiada wieloletnie doświadczenie jako pedagog resocjalizacyjny. Zainteresowania naukowo-badawcze związane są z  problemami współczesnej pedagogiki społecznej, pedagogiki resocjalizacyjnej, problematyki dotyczącej pracowników grup...

dr Radosław Molenda

Psycholog, pracownik Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie. Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, wieloletni pracownik tegoż wydziału oraz Akademii WSB. Zajmuje się problematyką zarządzania wiedzą, znaczeniem mentoringu oraz zagadnieniami związanymi z...

dr Dariusz Olesiński

Doktor nauk humanistycznych, filozof i psycholog. Jego zainteresowania badawcze związane są z filozofią antyczną oraz pograniczem zagadnień psychologii i filozofii, z uwzględnieniem ich aspektu rozwojowo-psychoterapeutycznego. Obszary aktywności dydaktycznej dotyczą m.in. etyki biznesu,...

Prof. nadzw. dr hab. Magdalena Kraczla

Psycholog Biznesu i Zdrowia w SMG/KRC Poland HR, certyfikowany Trener i Coach, licencjonowany Konsultant Odporności Psychicznej MTQ48 i MTQ48 SPORT oraz wykładowca studiów podyplomowych i MBA. Od ponad 20 lat zajmuje się rozwojem potencjału ludzi. Prowadzi szkolenia i konsultacje dla firm z...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
otwarte-serca
senior-residence
unikat
zsi
zstoio
MP-nr34
omega
integracyjne-przedszkole
Sokrates
Szkoła podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka z oddziałami dwujęzycznymi w Chorzowie
PODN Wodzisław Śląski
Stowarzyszenie serdeczni
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia w Chorzowie

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

E-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl
Tel.: +32 349 84 79

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 08:00-16:00
Pobierz stronę do PDF