Zobacz inny kierunek

Finanse i rachunkowość WSB Wrocław - Studia I stopnia

rekrutacja zakończona
Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Rekrutacja zakończona. Interesuje Cię ten kierunek? Zapisz się na listę rezerwową.

 

Dlaczego warto studiować  Finanse i rachunkowość w WSB we Wrocławiu?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kształceniu 
  finansistów.
 • Absolwenci kierunku znajdują atrakcyjne zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach, przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, jednostkach administracji publicznej i biurach rachunkowych, a także z powodzeniem prowadzą własne firmy.
 • Program studiów wszystkich specjalności dostosowywany jest do zmieniających się warunków 
  rynkowych i oczekiwań pracodawców.
 • Oferujemy innowacyjne rozwiązania w postaci nieodpłatnie udostępnianych elektronicznie podręczników do zajęć (tzw. manuali), opracowanych do każdego przedmiotu, ułatwiających opanowanie wiedzy z zakresu zjawisk finansowych.
 • Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania Symfonia FK, Reset 
  R2 FK, Płatnik ZUS.
 • Absolwenci kierunku finanse i rachunkowość uzyskują zwolnienia z następujących egzaminów ACCA: 
  Accountant in Business, Management Accounting, Financial Accounting.
 • Możliwość członkostwa w kołach naukowych: Rynków Kapitałowych i Ekonomii Eksperymentalnej 
  organizujących dodatkowe zajęcia oraz eventy.
 • 233x134_14.jpg

„W trakcie studiów na kierunku finanse i rachunkowość przygotowujemy studentów do sprawnego poruszania się w świecie finansów. Dajemy im możliwość poznania narzędzi, instrumentów finansowych i zasad rachunkowości. Jak redukować koszty? Jak efektywnie inwestować? Jak wybierać najkorzystniejsze metody finansowania inwestycji i zarządzania ryzykiem? Tego dowiedzą się nasi studenci. Wszystko po to, by przedsiębiorstwa, w których podejmą pracę, mogły osiągać przewagę konkurencyjną. Studenci i absolwenci finansów i rachunkowości potrafią jednak nie tylko sprawnie zarządzać kapitałem przedsiębiorstwa, ale również dla swoich gospodarstw domowych znaleźć najlepszy kredyt, podejmować dezycje o wyborze produktów ubezpieczeniowych czy formach lokat kapitału”.

dr Tomasz Rólczyński
menedżer kierunku

Czego nauczysz się w trakcie studiów? 

Po ukończeniu tego kierunku studenci będą potrafili m.in.:
 • wykorzystywać nowoczesne narzędzia do zarządzania bankami i instytucjami finansowymi
 • dokonywać analizy przepisów prawnych obowiązujących w przedsiębiorstwie
 • sporządzać sprawozdania finansowe zgodne z polskimi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi
 • przygotowywać plany finansowe
 • interpretować i ewidencjonować operacje gospodarcze z wykorzystaniem przepisów prawa i polityki bilansowej
 • zarządzać finansami zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw
 • stosować w praktyce prawo podatkowe
 • wykonać analizę i wycenę instrumentów finansowych takich jak akcje czy obligacje
 • zarządzać różnymi rodzajami ryzyka. 

 

Przy opracowywaniu programu kierunku Finanse i rachunkowość współpracują takie firmy jak:

fir_rada.png

Jako absolwent Finansów i rachunkowości możesz kontynuować naukę na dowolnym kierunku:

ikona-praktyczna-wiedza.pngProgram studiów na kierunku Finanse i rachunkowość w WSB we Wrocławiu

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Język obcy
 • BHP
 • Język polski branżowy
 • Technologia informacyjna
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Metody efektywnej nauki
 • Podstawy ekonomii
 • Socjologia
 • Prawo w finansach
 • Proseminarium
 • Wychowaie fizyczne

Przedmioty kierunkowe:

 • Metody ilościowe w finansach
 • Podstawy rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Analiza finansowa
 • Analiza i interpretacja danych statystycznych
 • Rynki finansowe
 • Decyzje finansowe
 • Finanse publiczne
 • Matematyka finansowa z elementami statystyki
 • Podstawy organizacji podmiotów gospodarczych
 • Bankowość
 • Ubezpieczenia

Przedmioty wybieralne:

 • Praktyka zawowodowa
 • Seminarium dypolomowe
 • Wykłady do wyboru

Sprawdź listę przedmiotów specjalnościowych w zakładce “Program studiów” poszczególnych specjalności:

dr Edward Jończak
Doktor nauk ekonomicznych, specjalizujący się w dziedzinach rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów, wycenie podmiotów gospodarczych, controllingu i w projektach restrukturyzacyjnych. Od 1990 roku współpracownik a następnie pracownik TEB i WSB w Poznaniu a następnie (od 1998 r.) adunkt w WSB we Wrocławiu. Organizator a następnie kierownik Katedry Rachunkowości w WSB w Poznaniu i w WSB we Wrocławiu. Obecnie kierownik Zespołu Dydaktycznego Rachunkowości w Instytucie Finansów i Rachunkowości WSB we Wrocławiu. Od 1990 roku współwłaściciel i zarządzający w spółkach audytorskich i konsultingowych (Accord’ab, Accord’Next), obecnie partner w JPWeber Accord’Next Sp. z o.o we Wrocławiu. Kierownik i uczestnik w kilkuset projektach doradczych z zakresu analiz, wycen i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych realizowanych dla Ministerstwa Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, korporacji i spółek. 

tomasz_kopyscianski.jpgdr Tomasz Kopyściański
Specjalista z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa. Autor i współautor opracowań biznesowych podejmowanych we współpracy z instytucjami finansowymi, przedsiębiorstwami oraz jednostkami sektora finansów publicznych, dotyczącymi przeprowadzenia audytu finansowego, opracowania biznesplanów, formułowania długofalowej strategii rozwoju, pozyskiwania źródeł finansowania. Pracownik kancelarii BSKK - Radcowie Prawni i Adwokaci. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych i studiów MBA realizowanych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Dziennikarz-felietonista w lokalnych i regionalnych czasopismach.

dr Dominika Markiewicz-Rudnicka
Autorka wielu publikacji z zakresu wyceny kapitału własnego. Uzyskała nagrodę II-stopnia od Stowarzyszenia Księgowych w Polsce za pracę doktorską. Dyrektor finansowy P.H.U.P Marconi. Obecnie zawodowo związana z Wyższa Szkołą Bankową we Wrocławiu.

dr hab. Mariusz Czekała, prof. WSB we Wrocławiu
Specjalista z zakresu rynków kapitałowych, wieloletni praktyk, makler papierów wartościowych. Wykładowca studiów podyplomowych dla doradców inwestycyjnych, studiów MBA oraz Franklin Uniwersity MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia z zakresu inwestowania na giełdzie.

dr  Eugeniusz  Rzepecki
Audytor - Kierownik Działu Audytu Wewnętrznego, adiunkt - prowadzi wykłady w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, autor wielu publikacji oraz artykułów z zakresu rachunkowości, audytu i kontroli. W 2000 roku został nagrodzony za pracę doktorską przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

mgr Tomasz Wojtasiewicz
Absolwent i wykładowca WSB, przedsiębiorca, inwestor związany z giełdą od ponad 8 lat, były prezes Koła Naukowego Rynków Kapitałowych przy WSB, aktualnie opiekun  Koła Naukowego Rynków Kapitałowych. Współpracuje aktywnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Asystent w Instytucie Finansów i Rachunkowości. Prowadzi ćwiczenia z Rynków Finansowych, Pośrednictwo i Doradztwo Finansowe (studia I stopnia); Analiza Instrumentów Finansowych, Analiza Techniczna (studia II stopnia). Należy do Zespołu Badawczego Przedsiębiorczości i Zarządzania pod kierownictwem dr hab. inż., prof. WSB Krzysztofa Safina.

dr Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk
Doktor nauk ekonomicznych, specjalizacja ekonomia emerytalna. Adiunkt w Instytucie Finansów i Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, wieloletni wykładowca przedmiotów finansowych. Obecne zainteresowania koncentruje na zagadnieniach związanych z planowaniem finansowym, zarządzaniem portfelem inwestycyjnym oraz metodami pomiaru efektywności inwestycji.

mgr Bożena Nowosielska
Absolwentka Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytetu) we Wrocławiu, studiów podyplomowych z zakresu bankowości i finansów oraz kursów i szkoleń doskonalących, Trener biznesu. Doświadczenia biznesowe i trenerskie zdobyła w bankach polskich oraz międzynarodowych korporacjach finansowych,  a także realizując projekty w ramach programów UE oraz szkolenia na zlecenie firm zewnętrznych. Na stanowisku dyrektora departamentu kredytów odpowiadała za przebieg procesu kredytowego, opracowywała regulacje wewnętrzne (regulaminy, instrukcje, zarządzenia) dotyczące zagadnień kredytowych. Sprawowała także nadzór merytoryczny nad pośrednikami współpracującymi z bankiem. Na stanowisku naczelnika wydziałów operacyjnych nadzorowała realizację operacji bankowych, kasowych i skarbcowych. Od kilkunastu lat związana z  Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu – jako wykładowca w zakresie przedmiotów bankowych.

dr Marzena Adamczyk
Pracuje od 2003 roku jako adiunkt w Instytucie Finansów i Rachunkowości WSB we Wrocławiu. W roku 1997 ukończyła studia na kierunku Handel Zagraniczny Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Tytuł doktora nauk ekonomicznych zdobyła w roku 2006. W latach 1997-2011 pracowała w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od początku swojej pracy zawodowej interesuje się tematyką związaną z negocjacjami, dyplomacją i savoir-vivre, zwłaszcza w handlu międzynarodowym. Prowadziła i prowadzi nadal zajęcia z Negocjacji i protokołu dyplomatycznego, Negocjacji w biznesie, Negocjacji w logistyce, Etykiety menadżera w biznesie międzynarodowym oraz Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.

dr inż. Anna Motylska-Kuźma
Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Informatyka i Zarządzanie. Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, obecnie pracownik Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Swoje doświadczenie zawodowe i zainteresowania związała głównie z finansami przedsiębiorstw oraz decyzjami w obszarze strategii finansowych.

Ceny studiów na kierunku Finanse i rachunkowość w WSB we Wrocławiu

 

zainwestuj_w_dobre_studia.png

Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności. 
 
Masz do wyboru:
 • gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż w kolejnych latach.
 • gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że poziom opłat na wszystkich latach studiów będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy. 
 
Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 10 czy 12.

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Studia wieczorowe

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
400 zł460 zł2300 zł4600 złI rok
455 zł535 zł2675 zł5350 złII rok
595 zł2975 zł5950 złIII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
440 zł510 zł2550 zł5100 złI rok
440 zł510 zł2550 zł5100 złII rok
510 zł2550 zł5100 złIII rok
IV rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
400 zł460 zł2300 zł4600 złI rok
455 zł535 zł2675 zł5350 złII rok
595 zł2975 zł5950 złIII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
440 zł510 zł2550 zł5100 złI rok
440 zł510 zł2550 zł5100 złII rok
510 zł2550 zł5100 złIII rok
IV rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
395 zł370 zł450 zł420 zł2250 zł2100 zł4500 zł4200 złI rok
450 zł525 zł2625 zł5250 złII rok
585 zł2925 zł5850 złIII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
435 zł500 zł2500 zł5000 złI rok
435 zł500 zł2500 zł5000 złII rok
500 zł2500 zł5000 złIII rok
IV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia I stopnia
bud. A, p. 101, INFOLINIA: 71 758 22 30

  • ul. Fabryczna 29-31
  • 53-609 Wrocław
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 16:30
  • 08:00 - 18:00
  • 09:00 - 14:00
  • tel. 71 356 16 36
  • fax

Javascript is required to view this map.
51.11313816.981923