Zobacz inną specjalność:

Business Administration WSB Wrocław - Studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie

rekrutacja zakończonaEFSw języku angielskim
Studia stacjonarne STACJONARNE
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?
Rekrutacja zakończona. Interesuje Cię ta specjalność? Zapisz się na listę rezerwową.
 
Business Administration to wyjątkowa międzynarodowa ścieżka edukacyjna dla osób, które chciałyby poszerzyć swoje kompetencje komunikacyjne oraz biznesowe, studiując w języku angielskim. Program specjalności jest w całości realizowany w tym języku, co gwarantuje bardzo dobre przygotowanie studentów do wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne. Uczestnikami ścieżki anglojęzycznej są studenci z całego świata, co sprawia, że ma ona charakter międzynarodowy. Dowiedz się, dlaczego warto wybrać specjalność Business Administration w WSB we Wrocławiu.
 

„Ponad trzy lata spędziłam w Wielkiej Brytanii, pobierając naukę w dwóch szkołach – Six Form College i Oldham College. Zapoznałam się ze sposobami nauczania na Wyspach i poznałam angielską rzeczywistość. Nie ukrywam, że po powrocie do Polski byłam sceptycznie nastawiona do prywatnych uczelni. Postawiłam na WSB, która ma wspaniałą kadrę wykładowców oraz oferuje nowoczesne warunki nauki. Specjalność po angielsku na kierunku zarządzanie to dla mnie po prostu strzał w dziesiątkę”.
Sylwia Wojciechowska
Studentka WSB we Wrocławiu

 

Twoja wiedza i umiejętności:

 • słownictwo branżowe (Business English) z zakresu: gospodarki 
  rynkowej, marketingu, sprzedaży, zarządzania, bankowości
 • zasady funkcjonowania w międzynarodowym środowisku 
  biznesowym, finansów i HR
 • zarządzanie projektami o charakterze międzynarodowym
 • zasady komunikacji i utrzymywanie relacji w interkulturowym środowisku pracy
 • analizowanie problemów i opracowywanie skutecznych rozwiązań w zakresie organizacji pracy w środowisku międzynarodowym. 

Praca dla Ciebie:

 •  specjalista ds. marketingu międzynarodowego
 • koordynator projektów międzynarodowych
 • konsultant lub specjalista ds. handlu zagranicznego, importu i eksportu
 •  przedstawiciel firm międzynarodowych
 • asystent w placówkach dyplomatycznych.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć? 

 • Na anglojęzycznej ścieżce studiów panuje międzynarodowa atmosfera 
  – uczestnikami są także studenci spoza Polski. Wszystkie przedmioty, 
  praca dyplomowa oraz egzamin dyplomowy prowadzone są w języku angielskim.
 • Do studentów dołączają też studenci przyjeżdżający do WSB w ramach Programu Erasmus+.
 • Aktualnie WSB współpracuje z 52 uczelniami partnerskimi, a zajęcia prowadzą zagraniczni 
  wykładowcy (visiting professors). 

Co więcej czeka Cię na studiach Bachelor in Business Administration?

 • Business Skills Meetings: cykliczne spotkania z profesjonalistami z różnych dziedzin, poszerzające wiedzę i praktyczne umiejętności studentów. 
 • Możliwość wyjazdów na Business Weeks, tygodniowe warsztaty na zagranicznych uczelniach zrzeszonych w stowarzyszeniu BUSINET lub udziału w międzynarodowych projektach na WSB
 • Study Visits w licznych instytucjach i korporacjach we Wrocławiu, jak np. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ czy HP Global Business Center Sp. z o.o.
 • Language Tandem, czyli uczenie się języka z przyjemnością!

biurodsstudentowzagranicznych.png

 

ikona-praktyczna-wiedza.png

Wszystkie przedmioty w ramach specjalności Business Administation realizowane są w całości w języku angielsku.

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Język obcy
 • BHP
 • Technologia informacyjna
 • Metody efektywnej nauki
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Podstawy ekonomii
 • Socjologia
 • Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego
 • Metody ilościowe w zarządzaniu
 • Proseminarium

Przedmioty kierunkowe:

 • Instrumentarium zarządzania
 • Etyka biznesu
 • Rachunkowość i dokumentacja finansowa
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
 • Instrumentarium marketingu
 • Badania i analizy rynku
 • Zarządzanie małą firmą
 • Wyzwania i oczekiwania rynku pracy
 • Zachowania organizacyjne
 • Interpretacja danych statystycznych
 • Gra biznesowa 1

Przedmioty specjalnościowe:

 • Bankowość
 • Proces globalizacji
 • PR
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Biznes turystyczny
 • Sprawy globalne
 • Zarządzanie informacją
 • Międzynarodowe kompetencje w biznesie
 • Zarządzanie hotelem
 • Zarządzanie relacjami z klientami
 • Marketing w internecie
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Zarządzanie projektem
 • Coaching
 • Zarządzanie jakością
 • Seminarium dyplomowe

Studiowanie na specjalności anglojęzycznej to nie tylko zajęcia tradycyjne, ale także praca własna w bibliotece, wizyty studyjne, zajęcia dodatkowe, spotkania z zaproszonymi kośćmi. Program studiów przewiduje też dwa wykłady realizowane w wykorzystaniem platformy kształcenia zdalnego Moodle,  a także praktykę semestralną.

dr Joanna Nogieć 233x134_13_0.jpg
Dyrektor Departamentu Obsługi Dydaktyki w WSB we Wrocławiu, długoletni wykładowca marketingu. Sprawuje nadzór merytoryczny nad ścieżką anglojęzyczną oraz rozwojem obszaru dydaktycznego Uczelni. Ma za sobą doświadczenia pracy w domu mediowym oraz w agencji reklamowej, główne w obszarze badań marketingowych, planowania mediów i tworzenia strategii marketingowych dla klientów. Na zajęciach łączy teorię marketingu z praktyką zawodową. Interesuje się wykorzystaniem dwuwymiarowych kodów matrycowych w komunikacji marketingowej a także aplikacjami mobilnymi. Współpracuje z włoskimi uniwersytetami w zakresie studiów podyplomowych oraz uczestniczyła w kilku pobytach naukowo-badawczych we Franklin University, USA, a także w stażach naukowych we Francji i Słowenii.

mgr Joanna Ukleja 
233x134_21_cz.jpgSpecjalista ds. HR, psycholog, certyfikowany trener biznesu, kierownik merytoryczny studiów podyplomowych HR dla profesjonalistów. Odpowiada za politykę HR w dużej organizacji,  wcześniej związana była z firmą doradczo-szkoleniową, w ramach której koordynowała wielomiesięczne projekty szkoleniowe, głównie dla firm produkcyjnych. Prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej, rekrutacji i selekcji oraz typu Train the Trainer. Interesuje się jakością motywacji pracowników oraz systemami ocen pracowniczych.

dr hab. Tadeusz Gospodarek, prof. WSB
Praktyk zarządzania firmami sektora MSP. Oprócz kwalifikacji CEO jest informatykiem i filozofem nauki. Jest autorem pięciu książek i ponad 20 publikacji z zakresu teorii i praktyki zarządzania oraz zastosowań informatyki w biznesie. Jest profesorem w WSB we Wrocławiu, promotorem prac magisterskich i doktorskich. Oprócz kwalifikacji zawodowych jest również instruktorem narciarskimi i ratownikiem płetwonurkiem, co wiąże się z łatwym kontaktem ze studentami. Rozległa wiedza prof. Gospodarka i jego charakter umożliwia przyjazny sposób przekazania wiedzy multidyscyplinarnej również w języku angielskim.  

mgr Magdalena Gruszka
Certyfikowany Trener Biznesu, Coach oraz Psychoterapeuta. Od 12 lat projektuje oraz realizuje szkolenia i warsztaty rozwojowe z tematyki psychologii zarządzania. W latach 2008-2014 związana z przemysłem motoryzacyjnym, pracowała jako HR Business Partner oraz Trener Wewnętrzny w WABCO Polska, natomiast w okresie 2006-2008 zajmowała się doradztwem personalnym.  Od trzech lat prowadzi firmę Mandaleo, w ramach której oferuje coaching, możliwość psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz szkolenia miękkie. Specjalizuje się w coachingu ukierunkowanym na wzrost wydajności funkcjonowania, wspierając swoich klientów w osiąganiu założnych życiowych oraz biznesowych celów. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Psychologia, Szkoły Trenerów Biznesu Moderatora oraz Studium ZZL. Ekspert z zakresu selekcji ukierunkowanej, zarządzania wiedzą oraz mediacji. Stypendystka na East Carolina University w Stanach Zjednoczonych na programie Master of Industrial / Organizational Psychology oraz dyplomowany Praktyk NLP.

mgr Jarosław Tomaszewski
Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej w WSB we Wrocławiu. Absolwent Akademii Ekonomicznej oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim: Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego: Global Development. Ma doświadczenie w prowadzeniu przedmiotów z zakresu projektów europejskich, aplikowaniu o fundusze unijne, ekonomii globalnej. Prowadził także zajęcia na uczelniach zagranicznych w takich krajach jak: Belgia, Węgry, Czechy. Reprezentuje uczelnię w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Businet, Business Week network oraz Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej. Autor i koordynator wielu projektów międzynarodowych w dziedzinie edukacji w takich programach jak: Leonardo da Vinci, Erasmus, Młodzież w Działaniu. W swojej działalności zawodowej współpracuje m.in. z Kolegium Europy Wschodniej, Regionalnym Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

zdjecie_julita_mp.jpgdr inż. Julita Markiewicz-Patkowska
Doktor nauk technicznych. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Inżynierii Ochrony Środowiska. Magister Zarządzania Systemami  Przemysłowymi - ukończyła Francuskie Studia Zarządzania Systemami Przemysłowymi (dyplom z ekonomii wydany przez: Ecole Centrale Paris, Ecole Centrale de Lyon i Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint – Etienne we Francji).  Dwukrotna stypendystka Ministra Francuskiej Edukacji Narodowej (stypendium doktoranckie) i laureatka prestiżowej europejskiej nagrody naukowej imienia Marii Curie Skłodowskiej, którą otrzymała jako najmłodsza i jedna z pierwszych osób w Polsce. Od ponad 10 lat zajmuje się wspieraniem przedsiębiorczości, tworzeniem i zarządzaniem projektami finansowanymi ze środków UE (autor i koordynator kilkudziesięciu projektów europejskich). Dyrektor ds. Innowacji i Funduszy Międzynarodowych w Zachodniej Izbie Gospodarczej - jednym z największych zrzeszeń przedsiębiorców w Polsce. W latach 2004 - 2015 pełniła funkcję Wicedyrektora Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. W latach 2005-2008 związana z Krajową Izbie Gospodarczą w Warszawie. Była zaproszona na wykłady przez Wydział Inżynierii Lądowej  i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Florydy, USA. Uczestniczyła w kilku pobytach naukowo-badawczych na uniwersytetach w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Czechach. Koordynowała, tworzyła i brała udział w różnych projektach międzynarodowych realizowanych w ramach 5 i 6 Programu Unii Europejskiej, Energy for Europe.

dr Ewa Bułat
Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa angielskiego. Posiada certyfikat University of Cambridge z zakresu Business English na poziomie C2. Praktyczne doświadczenie biznesowe zdobyła podczas pracy dla firm brytyjskich. Jako Business Development Manager w firmie o profilu edukacyjnym, była odpowiedzialna za rozwój marki na rynku polskim, podejmując działania z zakresu marketingu, sprzedaży, public relations oraz zarządzania. W firmie z branży IT pracowała jako Sales & Marketing Specialist, biorąc udział w uruchomieniu kampanii marketingowej na rynku holenderskim. Obecnie jest adiunktem w WSB we Wrocławiu, gdzie wykorzystuje zdobyte umiejętności językowe i biznesowe, prowadząc zajęcia z zakresu specjalistycznego języka angielskiego oraz przedmiotów biznesowych po angielsku.

rolczynski.pngdr Tomasz Rólczyński
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu specjalności Finanse i Bankowość na wydziale Gospodarki Narodowej. Uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie prognozowania i analizy ekonomicznej w 2006. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu zastosowania metod ilościowych w ekonomii. Pracownik Instytutu Ekonomii Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, wykładowca studiów podyplomowych z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii. Od 2014 roku pełni funkcję sekretarza naukowego Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Bankowej.

Malgorzata Hiszka-Pawelek
Po ukończeniu studiów w Paryżu na Sorbonie na Fakultecie Europejskich Nauk Politycznych, stała się wykładowcą-praktykiem i ekspertem w dziedzinie współpracy europejskiej i międzynarodowej oraz w szeroko pojętej dziedzinie polityk unijnych jak również ich praktycznego wdrażania wg. metody PCM. Od wielu lat wykłada na renomowanych europejskich uczelniach, jak: Paris-Sorbonne, Instytut Nauk Politycznych "Jean Monnet" w Strasburgu, Anadoulu University w Turcji, Lamk University w Finlandii oraz  dla ONZ w różnych krajach europejskich. Po kilkunastoletnim doświadczeniu zdobytym w Paryżu, Brukseli i Strasburgu, powróciła do Polski, aby móc przekazywać swoje know-how na rzecz naszego kraju, w tym profesjonalną wiedzę z zakresu zcentralizowanych programów funduszowych (zarządzanych bezpośrednio przez DG w Brukseli) oraz programów unijnych na skalę międzynarodową, m.in: ENI, IPA, DCI, EDF, ICI (zarządzanych przez Delegacje UE lub Europeaid w Brukseli). 

mgr Sylwia Gilarska 
Doświadczony menedżer, dyplomowany coach, certyfikowany trener FRIS®. Absolwentka filologii angielskiej oraz Studium Dziennikarstwa i Zarządzania Informacją na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Profesjonalnego Coachingu w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Podyplomowe Studia Menedżerskie w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Ponad 14-letnie doświadczenie zawodowe zdobywała w branży hotelarskiej w uznanych sieciach w Polsce. Posiada 11-letnie doświadczenie menedżerskie w dziale sprzedaży i marketingu w centrali spółki zarządzającej obecnie siecią 13 obiektów. Kierowała 18-osobowym zespołem specjalistów odpowiadając za integrację działań w obszarze marketingu, sprzedaży bezpośredniej i internetowej oraz obsługi Gości w Call Centre. Realizowała projekty związane z wprowadzaniem nowych produktów na rynek, unifikacją działań w obszarze komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, tworzeniem standardów dla działu sprzedaży i marketingu jak również budowaniem systemów premiowych i wskaźników efektywnościowych. Od marca 2016 roku realizuje samodzielne projekty szkoleniowo-doradcze z obszaru obsługi Gości, HR oraz sprzedaży. Specjalizuje się w projektach związanych z budowaniem procesów i standardów, które mają bezpośredni wpływ na kreowanie pozytywnych doświadczeń Gości. Zajmuje się również oceną kompetencji oraz budowaniem standardów rekrutacyjnych i rozwojowych. 

 

Ceny studiów na kierunku Zarządzanie w WSB we Wrocławiu

Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności. 

zainwestuj_w_dobre_studia.pngMasz do wyboru:

 • gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż w kolejnych latach.
 • gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że poziom opłat na wszystkich latach studiów będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy. 
Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 10 czy 12.

 

 

 Cena specjalności Business Administration dla studentów cudzoziemców niestudiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich jest płatna jednorazowo i  wynosi 9 500 zł + opłata rekrutacyjna w wysokości 400 zł.

 • Opłata roczna pobierana jest z góry za cały rok. Jest to płatność w systemie Gwarancji Stałego Czesnego.
 • Nie przysługuje promocja w czesnym.
 • Opłata wpisowa wynosi 0 zł.
 • Opłata rekrutacyjna (bezzwrotna) dla studentów cudzoziemców niestudiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich, niewymienionych w art. 43 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wynosi 100 Euro i płatna jest przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych.

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.
Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019.

Poniższa tabela nie uwzględnia cen na studiach w trybie wieczorowym dostępnym na wybranych specjalnościach.

Sprawdź ceny na tryb wieczorowy.

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Studia wieczorowe

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
500 zł585 zł2925 zł5850 złI rok
500 zł585 zł2925 zł5850 złII rok
585 zł2925 zł5850 złIII rok
IV rok
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia I stopnia

bud. A, p. 101, INFOLINIA: 71 758 22 30

  • ul. Fabryczna 29-31
  • 53-609 Wrocław
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 16:30
  • 08:00 - 18:00
  • 09:00 - 14:00
  • tel. 71 356 16 36
  • fax

Javascript is required to view this map.
51.11313816.981923