Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Mediacje sądowe i pozasądowe.

Liczba miesięcy nauki: 10
Liczba godzin: 180
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
W trakcie studiów zaproponowane zostaną m.in. następujące przedmioty:
  • Psychologia konfliktów 
  • Prawne i organizacyjne aspekty postępowania mediacyjnego 
  • Trening umiejętności mediacyjnych 
  • Warsztat konstruowania ugód mediacyjnych i innych pism mediacyjnych 
  • Mediacja w Polsce i na świecie 
  • Praktyka wykonywania zawodu mediatora i promocja mediacji 
  • Etyka zawodu mediatora i standardy prowadzenia mediacji