Studiujesz, ale nie jest to do końca to, czego się spodziewałeś? Rozważasz zmianę uczelni? A może kierunek studiów, który pierwotnie wybrałeś, nie był strzałem w dziesiątkę? Spróbuj jeszcze raz i zostań studentem Wyższej Szkoły Bankowej!
Niezależnie od tego, jaki kierunek i na jakiej uczelni studiowałeś, to oferta dla Ciebie. Pamiętaj, że możliwe jest przyjęcie na semestr wyższy niż pierwszy, jeśli kierunek, na który chcesz się przenieść, jest zgodny z kierunkiem aktualnie studiowanym.
Wybierz kierunek studiów odpowiedni dla siebie na:

  • studiach I stopnia
  • studiach II stopnia. 

Zasady rekrutacji

O przeniesienie może ubiegać się student (osoba posiadająca prawa studenta), który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów. Student, który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów, ale nie posiada praw studenta (został skreślony z listy studentów), może ubiegać się o wznowienie nauki.

Uwaga: w przypadku przeniesienia z innej uczelni opłata wpisowa i wysokość czesnego nie podlegają promocjom.

 

Podania o przyjęcie na wyższy semestr przyjmowane są w rekrutacji letniej od 1 lipca do 15 września, a w  rekrutacji zimowej od 2 stycznia do 15 lutego bieżącego roku akademickiego.