Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

ul. Fordońska 74
85-719 Bydgoszcz

Tel.: fax 52 58 29 102

E-mail: wsb@wsb.bydgoszcz.pl

NIP: 9561937370

Aby wyświetlić mapę wymagana jest obsługa JavaScript przez przeglądarkę.
zamknij

Adres i godziny otwarcia

Budynek A, pokój nr A001
Zobacz na mapie

ul. Fordońska 74

85-719 Bydgoszcz


pn: 08:00-16:00
wt: 10:00-17:00
śr: 08:00-16:00
cz: 10:00-16:00
pt: 08:00-15:00
so: 09:00-13:00
Napisz wiadomość

Kancelaria

Kontakt bezpośredni w biurze, możliwy tylko po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

Tel.: 52 58 29 102, fax. 52 58 29 103

E-mail: kancelaria@wsb.bydgoszcz.pl

zamknij

Adres i godziny otwarcia

Budynek A, pokój nr A007
Zobacz na mapie

ul. Fordońska 74

85-719 Bydgoszcz


pn-pt: 08:00-16:00
Napisz wiadomość

Dziekanat

Niedziela: dyżur przypadający na pierwszy zjazd w miesiącu

Tel.: 525219070

E-mail: dziekanat@wsb.bydgoszcz.pl

zamknij

Adres i godziny otwarcia

Budynek A, pokój nr A004
Zobacz na mapie

ul. Fordońska 74

85-719 Bydgoszcz


wt: 13:00-15:00
cz: 13:00-15:30
so-nd: 08:00-14:30
Napisz wiadomość

Dział Studiów Podyplomowych

zamknij

Adres i godziny otwarcia

Budynek B, pokój B106
Zobacz na mapie

ul. Fordońska 74

85-719 Bydgoszcz


wt-pt: 07:30-15:30
so: 07:30-14:30
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

Budynek B, pokój nr B106
Zobacz na mapie

ul. Fordońska 74

85-719 Bydgoszcz


wt-pt: 08:00-16:00
so: 08:00-14:00
Napisz wiadomość

Dział Obsługi Finansowej Studenta

Kontakt bezpośredni w biurze, możliwy TYLKO po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

Tel.: 52 58 29 111 , 52 58 29 144

E-mail: bofs@wsb.bydgoszcz.pl

zamknij

Adres i godziny otwarcia

Budynek A, pokój nr A003
Zobacz na mapie

ul. Fordońska 74

85-719 Bydgoszcz


wt: 13:00-15:00
cz: 13:00-15:30
so: 08:00-14:30
Napisz wiadomość

Dział Sprzedaży | Program Firma

Do odwołania pracujemy zdalnie. Kontakt tylko telefoniczny i mailowy.

Tel.: 787 638 120

E-mail: katarzyna.lis@wsb.torun.pl

zamknij

Adres i godziny otwarcia

Fordońska 74

85-719 Bydgoszczy

Napisz wiadomość

Biuro Karier

Kontakt bezpośredni w biurze, możliwy tylko po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie

Tel.: 52 58 29 107, 52 38 29 118, +48 539 537 446

E-mail: biuro_karier@wsb.bydgoszcz.pl

zamknij

Adres i godziny otwarcia

Budynek C, Pokój nr C001
Zobacz na mapie

ul. Fordońska 74

85-719 Bydgoszcz


wt: 09:00-12:00
cz: 12:00-15:00
so: 09:00-14:00
Napisz wiadomość

Biblioteka

Brak wolnego dostępu do półek, książki podaje bibliotekarz.

Tel.: 52 58 29 132

E-mail: biblioteka@wsb.bydgoszcz.pl

zamknij

Adres i godziny otwarcia

Budynek C, Biblioteka, pokój nr C002
Zobacz na mapie

ul. Fordońska 74

85-719 Bydgoszcz


wt-so: 09:00-16:00
Napisz wiadomość

Uniwersytet Każdego Wieku

Uprzejmie informujemy, że dyżur w czwartek odbywa się tylko w dni wykładów

Tel.: 52 58 29 117

E-mail: ukw@wsb.bydgoszcz.pl

zamknij

Adres i godziny otwarcia

Budynek B, pokój B106
Zobacz na mapie

ul. Fordońska 74

85-719 Bydgoszcz


cz: 15:00-16:30
pt: 10:00-14:00
Napisz wiadomość

Dział Marketingu i PR

Do odwołania pracujemy zdalnie. Kontakt tylko telefoniczny i mailowy.

Tel.: 52 58 29 109 / 120

E-mail: promocja@wsb.bydgoszcz.pl

zamknij

Adres i godziny otwarcia

Budynek C, pokój nr C107
Zobacz na mapie

ul. Fordońska 74

85-719 Bydgoszcz


pn-pt: 09:00-16:00
Napisz wiadomość

Centrum Języków Obcych WSB

Do odwołania pracujemy zdalnie. Polecamy kontakt mailowy.

Tel.: +48 784 013 472

E-mail: cjo@wsb.bydgoszcz.pl

zamknij

Adres i godziny otwarcia

Budynek A, pokój nr A105
Zobacz na mapie

ul. Fordońska 74

85-719 Bydgoszcz

Napisz wiadomość

Inspektor Ochrony Danych, Rafał Surowy

Do odwołania pracujemy zdalnie. Kontakt tylko telefoniczny i mailowy.

E-mail: iod@wsb.torun.pl

zamknij

Adres i godziny otwarcia

ul. Fordońska 74

85-719 Bydgoszcz

Napisz wiadomość

Formularz kontaktowy

- Wybierz -
 • - Wybierz -
 • Biblioteka
 • Biuro Informacji i Rekrutacji
 • Biuro Karier
 • Biuro Programu MBA
 • Centrum Języków Obcych WSB
 • Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania
 • Dział Marketingu i PR
 • Dział Obsługi Finansowej Studenta
 • Dział Sprzedaży | Program Firma
 • Dział Studiów Podyplomowych
 • Dziekanat
 • Inspektor Ochrony Danych, Rafał Surowy
 • Kancelaria
 • Uniwersytet Każdego Wieku

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 31a. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@wsb.torun.pl W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Cele marketingowe W celach marketingowych Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 stycznia roku następującego po dacie wyrażenia zgody. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przesyłać Ci informacje na temat naszej oferty, wydarzeń przez nas organizowanych i promocji, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Badanie losów absolwenta W celach badania losów absolwentów Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 stycznia roku następującego po dacie ukończenia studiów. Dzięki tej zgodzie dowiadujemy się, czy jesteś zadowolony z naszych studiów i jak ich ukończenie wpłynęło na Twoją karierę. Na podstawie tych danych możemy rozwijać ofertę i unowocześniać programy kształcenia. Realizacja usług edukacyjnych i archiwizacja danych po zrealizowaniu usługi W celach realizacji usług edukacyjnych oraz archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie zawartej umowy oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Twoje dane będą przechowywane przez: - 50 lat zgodnie z par. 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów, - 50 lat, jeśli dokumentacja dotyczy studiów podyplomowych oraz MBA, - okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w przypadku innych usług edukacyjnych (np. szkoleń), - 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, jeśli nie podejmiesz u nas studiów. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Jako uczelnia na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy Ci najwyższy standard obsługi. Twoje dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych) lub podwykonawcą (np. agencją marketingową). W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora Danych Osobowych z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Twoje dane mogą być też przekazywane organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? Masz prawo: • dostępu do treści Twoich danych, • do sprostowania Twoich danych, • do usunięcia Twoich danych, jeżeli: - wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, - Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, - wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych, - wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu dostosowania naszych usług do Twoich preferencji, - Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, • do ograniczenia przetwarzania Twoich danych, • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, • do przenoszenia danych, • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa. Podanie danych osobowych w celach marketingowych i w celu badania losów absolwentów jest dobrowolne. Podanie danych w celach realizacji usług edukacyjnych i archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli odmówisz podania swoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mogli zrealizować dla Ciebie usługi. W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY USŁUGI DO TWOICH ZAINTERESOWAŃ I PREFERENCJI? Dane osobowe zebrane w celach marketingowych będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania. Oznacza to, że dzięki analizie podanych przez Ciebie danych przedstawimy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.