Uniwersytet Każdego Wieku

UKW powstał w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy w 2008 r. Jego program wpisuje się w tendencje europejskie, gdzie uczenie się przez całe życie, które służy zarówno realizacji celów zawodowych, jak i osobistych, jest rzeczą naturalną i bardzo powszechną.

Naszym Słuchaczem może zostać każda dorosła osoba bez względu na wiek, wykształcenie, status społeczno-ekonomiczny. Zapraszamy zarówno osoby pracujące, jak i emerytów oraz osoby niepracujące z różnych powodów.

Uniwersytet Każdego Wieku to miejsce spotkań i wymiany pozytywnej energii, przeznaczone dla ludzi dojrzałych i świadomych swoich potrzeb, chcących poszerzać wiedzę, rozwijać pasję i dzielić się własnymi doświadczeniami.

 

Grono Słuchaczy UKW rośnie z roku na rok. Ich zdaniem główny atut UKW to ciekawe zajęcia (których program konsultowany jest z przedstawicielami uniwersytetu, czyli Radą Słuchaczy), wybitne osobowości w roli wykładowców (przedstawiciele świata nauki, mediów, artyści, psychologowie) oraz ciepła, przyjacielska atmosfera będąca nieodłącznym elementem każdego ze spotkań.

Gdzie nas znajdziesz?

Wykłady odbywają się w auli Wydziału Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu ul. Fordońska 74, Bydgoszcz.