Dofinansowanie KFS do 100%

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Więcej informacji

BUR

Jeżeli Twój pracodawca kieruje Cię na studia sprawdź możliwość dofinansowania w ramach BUR. Dofinansowanie w zależności od spełnienia różnych kryteriów może wynieść do 70%
Z Bazy Usług Rozwojowych należy wybrać  usługę realizowaną przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu tj.: szkolenie otwarte lub zamówić konkretną usługę. Więcej informacji

Pożyczka do 100% wartości studiów

Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego.

Najważniejsze informacje:

  • maksymalna wartość pożyczki: 100 tys. zł – pożyczka może stanowić do 100% kosztu szkolenia/kursu/studiów podyplomowych
  • oprocentowanie: pożyczka jest nieoprocentowana, bez żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, kosztów opracowania, itp.)
  • raty: długość spłaty nawet do 60 miesięcy
  • umorzenie: istnieje możliwość umorzenia 20 – 25% kwoty pożyczki

Więcej informacji:

Program Firma

Jeśli jesteś pracownikiem firmy/instytucji, nauczycielem dowiedz się, czy Twoja firma ma podpisane porozumienie z WSB, dzięki czemu możesz studiować ze specjalną zniżką. 

Jeśli jesteś absolwentem WSB, zyskujesz więcej - 1200 zł:

do 29 kwietnia
studia
1200 zł
taniej
  • 800 zł zniżki w czesnym 
  • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.