Opis kierunku

Studia przygotowują uczestników do profesjonalnego wykonywania zawodu mediatora/mediatorki. Program studiów został opracowany w oparciu o Standardy szkolenia mediatorów uchwalone przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Absolwent otrzyma roczny pakiet ubezpieczenia OC mediatora. 

 

Ważne!

Rekrutacja zimowa 2022/2023 na ten kierunek nie została uruchomiona. Zachęcamy do wypełnienia formularza, a nasze Biuro Informacji i Rekrutacji powiadomi Cię, kiedy ponownie zostanie uruchomiony nabór.

Cel studiów

Zaznajomienie uczestników studiów z zagadnieniami z zakresu psychologii konfliktów, prawnymi i organizacyjnymi aspektami postępowania mediacyjnego, procedurą konstruowania ugód mediacyjnych i innych pism mediacyjnych, mediacjami w Polsce i na świecie, praktyką wykonywania zawodu mediatora, promocją mediacji, etyką zawodu mediatora i standardami prowadzenia mediacji. 

Korzyści

  • Główną korzyścią studiowania na tym kierunku będzie zdobycie wiedzy i kompetencji w zakresie prowadzenia mediacji zarówno kierowanych przez sądy, jak i tych podejmowanych przez strony w drodze mediacji prywatnej.  

  • Poznasz prawne aspekty prowadzenia mediacji, zdobędziesz kompetencje do zarządzania procesem rozwiązywania konfliktu oraz nauczysz się sporządzać niezbędną w mediacji dokumentację (ugody, protokoły, wnioski o zatwierdzenie ugody). 

  • W trakcie studiów dowiesz się również (i przećwiczysz) prowadzenie mediacji on-line. 

  • Studia - w około 80% - są prowadzone z wykorzystaniem metod aktywnych, w formie warsztatów. Będziesz rozwiązywać kazusy, omawiać studia przypadków, pracować na realnych dokumentach, brać udział w symulacjach mediacji, sporządzać dokumentację mediacyjną, budując jednocześnie bazę własnych szablonów. 

  • Kadrę dydaktyczną tworzą osoby z doświadczeniem praktycznym w prowadzeniu mediacji, które mają różnorodne wykształcenie bazowe: psychologowie, prawnicy, socjologowie. Dla wielu z nich praca mediatora / mediatorki jest podstawowym zajęciem zawodowym. 

  • Dzięki podjęciu studiów dowiesz się, jak rozpocząć własną praktykę (np.: własna działalność gospodarcza) lub gdzie zaoferować swoje usługi mediacyjne (organizacje pozarządowe, instytucje sektora pomocy i integracji społecznej, biznes). 

  • Dzięki studiom będziesz przygotowany/a do przystąpienia do egzaminu certyfikującego (w wybranej Instytucji Certyfikującej) w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (kwalifikacja dotycząca prowadzenia mediacji cywilnych, kwalifikacja dotycząca prowadzenia mediacji gospodarczych, kwalifikacja dotycząca prowadzenia mediacji rodzinnych).  

  • Dla 5 najlepszych absolwentów (wynik egzaminu końcowego oraz informacja zwrotna na temat kompetencji) Fundacja Pracownia Dialogu oferuje możliwość podjęcia stażu z 50% zniżką (więcej informacji na stronie: https://www.pracowniadialogu.org/staz-mediacyjny/). 

  • Otrzymasz ponadto roczny pakiet ubezpieczenia mediatora / mediatorki od odpowiedzialności cywilnej (OC) przygotowany przez PWS Konstanta, Fundację Pracownia Dialogu i ERGO HESTIA (więcej informacji: https://www.pracowniadialogu.org/oc-dla-mediatora/). 

Dla kogo?

Studia adresowane są do osób chcących podjąć pracę w zawodzie mediatora / mediatorki lub wzbogacić i wzmocnić swoje kompetencje w rozwiązywaniu konfliktów z racji aktualnie wykonywanej roli zawodowej, np.: pracownicy socjalni, asystenci rodziny, kuratorzy. 

W pracy mediatora i w oczekiwaniach odnośnie do bazowego wykształcenia nie ma określonych wymagań kierunkowych, dlatego w roli mediatora / mediatorki z powodzeniem może się sprawdzić osoba z wykształceniem humanistycznym (psycholog, socjolog), prawnym, jak i ekonomicznym czy inżynierskim. 

Hybrydowe studia podyplomowe

Około 80% zajęć zrealizujesz na uczelni, a 20% na platformie MS Teams, podczas których – w czasie rzeczywistym (synchronicznie) – kontaktujesz się z wykładowcami i kolegami przez Internet. Dodatkowo skorzystasz z materiałów zamieszczanych w Internecie i na platformie Moodle, w dogodnym dla Ciebie czasie (asynchronicznie). 

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Mediacje sądowe i pozasądowe.

Liczba miesięcy nauki: 10
Liczba godzin: 180
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Janusz Kaźmierczak
Jakub Świtluk
Janusz Kaźmierczak

Filozof oraz socjolog ze specjalnością psychologia społeczna. Filozofię studiował w Wyższej Szkole Filozoficzno – Pedagogicznej „Ignatianum" w Krakowie, zaś socjologię w Collegium Civitas w Warszawie (uczelnia pod patronatem Polskiej Akademii Nauk), gdzie napisał badawczą pracę...

Jakub Świtluk

Od 2010 r. zawodowy mediator, doprowadził do setek ugód, trener i wykładowca na studiach dla mediatorów gospodarczych, członek/mediator kilku organizacji i ośrodków mediacyjnych, właściciel Biura Mediacji Gospodarczej MEDIATOR.WAW.PL.

Specjalizacja: skomplikowane spory z udziałem...

Poznaj innych wykładowców
Pobierz stronę do PDF